माझ्या स्वप्नातील भारतावर निबंध मराठीत | Essay On My Dream India In Marathi

माझ्या स्वप्नातील भारतावर निबंध मराठीत | Essay On My Dream India In Marathi

माझ्या स्वप्नातील भारतावर निबंध मराठीत | Essay On My Dream India In Marathi - 5500 शब्दात


आज आपण मराठीत मेरे सपना का भारत निबंधावर एक निबंध लिहू . माझ्या स्वप्नांच्या भारतावरील हा निबंध मुलांसाठी आणि इयत्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी लिहिलेला आहे. तुम्ही तुमच्या शाळा किंवा महाविद्यालयीन प्रकल्पासाठी मराठीत निबंध ऑन मेरे सपना का भारत वापरू शकता. तुम्हाला आमच्या वेबसाइटवर इतर विषयांवर मराठीत निबंध सापडतील, जे तुम्ही वाचू शकता.

मेरे सपना का भारत निबंध मराठी परिचय

प्रत्येकजण आपल्या मातृभूमीसाठी काहीतरी करण्याचा विचार करतो, यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. त्याचप्रमाणे माझेही एक स्वप्न आहे, माझ्या स्वप्नांचा भारत. जिथे विविध संस्कृती आणि धर्माचे लोक एकमेकांशी एकोप्याने राहतात. पण तरीही जात, पंथ, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिती या आधारावर भेदभाव केला जातो. माझ्या स्वप्नातील भारत एक अशी जागा असेल, जिथे कोणताही भेदभाव आणि कोणत्याही प्रकारचे दुःख, वेदना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, काहीही नसेल आणि माझा देश भारत भारताला सुखी आणि प्रगती करून संपूर्ण जगात एक वेगळे स्थान निर्माण करेल.

माझ्या स्वप्नातील भारतातील जातीव्यवस्थेचा अंत

या युगातही जातिवादाचे समर्थक कमी नाहीत ही माझ्या देशाची विडंबना आहे. त्यातील पोषक तत्वे अनेक कारणांवर आधार देतात. समर्थनाचा एक आधार असा आहे की, आधुनिक सभ्य समाजात, कार्यक्षमतेसाठी श्रम विभागणी आवश्यक मानली जाते. जातिव्यवस्था हे श्रमाचे दुसरे रूप आहे. यात कोणतेही नुकसान नाही, असे मानले जाते. या युक्तिवादाच्या संदर्भात सध्या जातिव्यवस्थेने श्रमविभागणीसह श्रमविभागणीचे स्वरूप घेतले आहे हे आक्षेपार्ह आहे. श्रमविभागणी ही सुसंस्कृत समाजाची गरज नक्कीच आहे, परंतु कोणत्याही सुसंस्कृत समाजातील श्रमविभागणीच्या पद्धतीमुळे कामगारांचे विविध वर्गांमध्ये अनैसर्गिक विभाजन होत नाही. भारताच्या जातिव्यवस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती केवळ कामगारांची नैसर्गिक विभागणीच करत नाही, तर ही विभागणी वेगवेगळ्या वर्गांना एकमेकांच्या संबंधात उच्च आणि नीच बनवते, जी जगातील कोणत्याही समाजात आढळत नाही. जर जातिव्यवस्था ही श्रमविभागणी मानली जाते, त्यामुळे ती नैसर्गिक विभागणी नाही, कारण ती मानवी हितावर आधारित नाही. समाज घडवण्यासाठी कुशल व्यक्ती किंवा सक्षम शारीरिक श्रम आवश्यक आहेत. माझे स्वप्न आहे की माणसाने स्वतःचा व्यवसाय निवडावा आणि स्वतः काम करावे आणि मजूर म्हणून जातीवाद किंवा वर्णव्यवस्थेसारख्या दुष्कृत्यांना जन्म देऊ नये. माझ्या भारतात मूल जन्माला आल्यावरच आई-वडिलांचा पैसा किंवा काम ठरवले जाते आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातिवाद सारखे दुष्कृत्य मागे टाकून, मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. कारण ते मानवी हितावर आधारित नाही. समाज घडवण्यासाठी कुशल व्यक्ती किंवा सक्षम शारीरिक श्रम आवश्यक आहेत. माझे स्वप्न आहे की माणसाने स्वतःचा व्यवसाय निवडावा आणि स्वतः काम करावे आणि मजूर म्हणून जातीवाद किंवा वर्णव्यवस्थेसारख्या दुष्कृत्यांना जन्म देऊ नये. माझ्या भारतात मूल जन्माला आल्यावरच आई-वडिलांचा पैसा किंवा काम ठरवले जाते आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातिवाद सारखे दुष्कृत्य मागे टाकून, मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. कारण ते मानवी हितावर आधारित नाही. समाज घडवण्यासाठी कुशल व्यक्ती किंवा सक्षम शारीरिक श्रम आवश्यक आहेत. माझे स्वप्न आहे की माणसाने स्वतःचा व्यवसाय निवडावा आणि स्वतः काम करावे आणि मजूर म्हणून जातीवाद किंवा वर्णव्यवस्थेसारख्या दुष्कृत्यांना जन्म देऊ नये. माझ्या भारतात मूल जन्माला आल्यावरच आई-वडिलांचा पैसा किंवा काम ठरवले जाते आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातीवादासारखे दुष्कृत्य सोडून मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. मजूर म्हणून जातीवाद किंवा वर्णव्यवस्थेसारख्या दुष्कृत्यांना जन्म देऊ नका. माझ्या भारतात मूल जन्माला आल्यावरच आई-वडिलांचा पैसा किंवा काम ठरवले जाते आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातीवादासारखे दुष्कृत्य सोडून मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. मजूर म्हणून जातीवाद किंवा वर्णव्यवस्थेसारख्या दुष्कृत्यांना जन्म देऊ नका. माझ्या भारतात मूल जन्माला आल्यावरच आई-वडिलांचा पैसा किंवा काम ठरवले जाते आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातीवादासारखे दुष्कृत्य सोडून मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. ते मूल जन्माला आल्यावरच ठरवलं जातं आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातीवादासारखे दुष्कृत्य सोडून मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत. ते मूल जन्माला आल्यावरच ठरवलं जातं आणि मी या परंपरेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतातील मुलांना त्यांच्या मनाप्रमाणे योग्य काम आणि इतर काम निवडण्याची संधी मिळावी, जातीवादासारखे दुष्कृत्य सोडून मजूर बनण्याची संधी मिळावी, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात जातीवाद, जातीयवाद आणि प्रादेशिकता राहणार नाही. सर्व प्रथम, मी जातीयवादाचा नाश करीन, मग त्याचे स्वरूप किंवा स्तर काहीही असो. अलिप्ततावाद आणि भेदभावाला हवा देणाऱ्या अशा सर्व प्रथाही काढून टाकल्या पाहिजेत.

माझ्या स्वप्नातील भारताचे वैज्ञानिक रूप

मला माझा भारत देश वैज्ञानिकदृष्ट्या विकसित आणि प्रगत होताना पाहायचा आहे. मला अशा भारताचे स्वप्न आहे जिथे शिक्षण आणि वैज्ञानिक योजना असतील. अंधश्रद्धा आणि भावनिकतेला थारा नसावा. मला भारताला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या शिखरावर पाहायचे आहे, कारण आजचे युग विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे आहे. प्रत्येक राष्ट्र ज्याला समृद्धी आणि समृद्धी हवी आहे, त्याला विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाला योग्य महत्त्व द्यावे लागेल. अन्यथा ते तेथील नागरिकांना चांगले राहणीमान देऊ शकणार नाही. पण तरीही असे दिसून येते की अधिक पैसा आणि आधुनिक साधने पाहून अधिक हुशार आणि त्यांच्या कामात कुशल लोक आपला देश सोडून बाहेरच्या देशात नोकरी करणे पसंत करतात. ही आपल्या देशासाठी अत्यंत खेदाची आणि निराशेची बाब आहे. तर ही होतकरू आणि प्रतिभावान व्यक्ती आपल्या शरीरात राहून अनेक प्रगती आणि अनेक वैज्ञानिक बदल घडवून आणू शकते. ते आपल्या भारत देशाला वैज्ञानिकदृष्ट्या खूप उच्च स्थानावर नेऊ शकतात. मी माझ्या स्वप्नातील भारतात अशा सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईन जिथे कोणालाही इतर कोणत्याही देशात जाण्यासाठी त्यांचे ज्ञान वापरावे लागणार नाही. आपल्या देशाचे नाव गौरवान्वित करण्यात कुणालाही अडथळा येऊ नये, याचीही मी काळजी घेईन. स्वप्नांच्या भारतामध्ये मी त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईन जिथे कोणालाही आपल्या ज्ञानाचा वापर दुसऱ्या देशात जाऊन करावा लागणार नाही. आपल्या देशाचे नाव गौरवान्वित करण्यात कुणालाही अडथळा येऊ नये, याचीही मी काळजी घेईन. स्वप्नांच्या भारतामध्ये मी त्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देईन जिथे कोणालाही आपल्या ज्ञानाचा वापर दुसऱ्या देशात जाऊन करावा लागणार नाही. आपल्या देशाचे नाव गौरवान्वित करण्यात कुणालाही अडथळा येऊ नये, याचीही मी काळजी घेईन.

माझ्या स्वप्नातील अन्नाचा भारत

माझ्या स्वप्नातील भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. प्रत्येक जमीन सुपीक केली जाईल, जेणेकरून माझा भारत अन्नधान्याच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होऊ शकेल. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा आधार असल्याने त्यावर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नवीन सघन कृषी योजना सुरू कराव्या लागतील आणि शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे आणि खते वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल. त्याचबरोबर त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि साधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील, जेणेकरून एकीकडे हरितक्रांतीचे फायदे मिळू शकतील. देशाचेही औद्योगिकीकरण व्हावे, अशी माझी इच्छा आहे. हे उद्योगांचे युग आहे, या युगात राष्ट्र समृद्धी आणि प्रगतीच्या शिखरावर असले पाहिजे. मला भारताचे संरक्षण मजबूत करायचे आहे. भारत एवढा शक्तिशाली राष्ट्र बनला पाहिजे की कोणतेही शत्रू राष्ट्र त्याकडे डोळे लावून पाहण्याची हिम्मत करणार नाही. देशाची सुरक्षा आणि सुरक्षा याला अत्यंत महत्त्व दिले पाहिजे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी देशाला आधुनिक संरक्षण उपकरणे सज्ज करावी लागणार आहेत. कारण आज जगात फक्त लष्करी शक्तीची ओळख आहे. आम्ही कोणापेक्षा कमी नाही हे आम्ही कारगिलमध्ये सिद्ध केले आहे. पण लष्करी वर्चस्व गाठण्यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील.

अज्ञान, निरक्षरता वगळणे

माझे पुढचे प्राधान्य अज्ञान आणि निरक्षरतेवर बहिष्कार असेल. लोकांना मोठ्या प्रमाणावर शिक्षित करावे लागेल, तरच लोकशाही अधिक व्यावहारिक होईल आणि लोकांमध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य पसरेल.

गरीब-श्रीमंत भेदभावाचा अंत

याशिवाय, माझ्या स्वप्नांच्या भारतात मला गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करायची आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचे समाजातील सर्व घटकांमध्ये समान वाटप केले पाहिजे. माझ्या स्वप्नातील भारतात प्रत्येकाला रोटी, कपडा आणि मकान देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि ते साध्य करण्यासाठी समाजवाद हाच एकमेव पर्याय आहे. त्याचे गांभीर्याने पालन केल्यास भारतात आर्थिक समानता आणता येईल. या उपायांवर पूर्ण निष्ठेने काम केले तर भारताची गणनाही जगातील अव्वल देशांमध्ये होईल. देव माझे स्वप्न पूर्ण करो, अशी प्रार्थना करतो.

लिंगभेद संपवा

माझ्या स्वप्नांच्या भारतात ही परंपरा संपली पाहिजे. आजही मुलीला जन्मापूर्वीच मारले जाते. तर त्यांना माहित नाही की आजची स्त्री पुरुष करू शकतो ते सर्व करत आहे. ती प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालत आहे. असे एकही क्षेत्र नाही जिथे मुली आपले नाव कमावत नाहीत. पण आपल्या देशाची विडंबना अशी आहे की आजही मुलगी जन्माला आली की तिला आईच्या पोटातच मारले जाते. आजच्या आधुनिक आणि वैज्ञानिक युगातही ही परिस्थिती पाहण्यास व ऐकायला मिळते. या भेदभावामुळे न जाणो किती मुलींचा बळी गेला. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात अशा गरीब मनाच्या माणसाला मी कठोरात कठोर शिक्षा देईन. त्यामुळे आपल्या देशातून ही बलिदानाची परंपरा संपुष्टात यावी आणि माझ्या स्वप्नातील भारतात मुलगा-मुलगी असा भेदभाव होता कामा नये.

भ्रष्टाचार संपवा

माझ्या स्वप्नांच्या भारतात भ्रष्टाचारासारखे घृणास्पद कृत्य होणार नाही. जिथे जिथे भ्रष्टाचार दिसतो तिथे आज एक व्यक्ती पदव्या घेऊनही घरात बसून आहे, कारण आपल्या समाजात भाऊ-पुतण्याचा मुद्दा लागू आहे. कर्तृत्ववान व्यक्ती हे सगळं बघूनही काही करू शकत नाही आणि भ्रष्टाचारी फोफावत राहतात. त्यांनी आपले सरकार असे चालवले, त्यामुळे अनेकांना त्रास आणि त्रास होऊनही जीव देतात हे कळत नाही. कारण प्रामाणिकला त्यांच्या हावभावावर नाचायचे नसते. अशा भ्रष्ट लोकांना धडा शिकवायला हवा. अनेक विकसित देशांमध्ये भ्रष्टाचार अजिबात नाही हे तुम्हाला माहीत असेलच. कारण काम करण्यासाठी सरकारचे कायदे आणि धोरणे आहेत आणि आपल्या भारत देशात भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढत आहे हे सर्वज्ञात आहे. कारण एखाद्या नेत्याच्या हातात भ्रष्टाचार झाला की तिथल्या लोकांना त्रास होतो. त्याचवेळी उच्च पदाचा गैरफायदा घेणारे अधिकारी आणि त्यांच्या वाईट कृत्यांमुळे किती लोकांच्या आयुष्याला आणि त्यांच्या करिअरला मोठा फटका बसतो, हे कळत नाही. जिथे भ्रष्टाचार आहे, त्या देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे माझ्या स्वप्नांच्या भारतामध्ये कठोर कायदे पाळले जातील जेथे कोणीही भ्रष्ट होणार नाही. त्या देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे माझ्या स्वप्नांच्या भारतात कठोर कायदे पाळले जातील जिथे कोणीही भ्रष्ट होणार नाही. त्या देशाचा विकास शक्य नाही. त्यामुळे माझ्या स्वप्नांच्या भारतात कठोर कायदे पाळले जातील जिथे कोणीही भ्रष्ट होणार नाही.

बेरोजगारी

बेरोजगारी म्हणजे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती कोणत्याही किंमतीत मिळेल ते काम घेण्यास तयार असते आणि काम करण्यास तयार असते, परंतु तरीही त्याला काम मिळत नाही. म्हणजेच बेरोजगारी हे असे राज्य आहे की ज्यामध्ये अनेक पात्र लोकांना काम करण्याची तयारी असूनही त्यांना काम मिळत नाही. यामध्ये काही लोक जोडले जात नाहीत, जसे की वृद्ध व्यक्ती, कोणतीही मुले, विद्यार्थी नाहीत, ते बेरोजगारांच्या श्रेणीत येत नाहीत. बेरोजगार ते आहेत ज्यांच्याकडे क्षमता, पदवी आहे आणि व्यक्ती देखील काम करण्यास तयार आहे, तरीही बेरोजगार आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतात कोणीही बेरोजगारीने त्रस्त होऊ नये, प्रत्येक व्यक्तीला काम मिळावे आणि त्याला त्याच्या मेहनतीचे फळ मिळावे आणि तोही आनंदी व्हावा, हे माझे स्वप्न आहे. ही माझी इच्छा आहे.

माझ्या स्वप्नातील भारताची शेती

शेती हे असे क्षेत्र आहे जिथे शेतकरी आपल्या कष्टाने धान्य पिकवतो आणि या धान्यातून आपले आणि तुम्हा सर्वांचे पोट भरते. कारण एक प्रकारे शेतकरीच आपल्याला आपले अन्न पुरवतो, म्हणून त्याचे स्थान आपल्या देशात खूप महत्त्वाचे आहे. पण असे असतानाही आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. किती शेतकरी आत्महत्या करतात माहीत नाही. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आपल्या सरकारने अनेक योजना केल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांना मदत करतात. पण आजही अनेक शेतकरी आत्महत्या का करतात आणि कशामुळे होतात हे कळत नाही. यामध्ये गरीब शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे, ज्यांना त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात कोणतीही सुविधा मिळत नाही. त्यांच्या जागी ते फायदे कोणीतरी वापरतात, त्यामुळे आपल्या देशाचा पाया याच शेतकऱ्यांवर उभा आहे. कारण ते आपल्याला खायला धान्य देते, त्यामुळे त्यांची परिस्थिती सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. माझ्या स्वप्नांच्या भारतात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही आणि गरीब शेतकरी सुखी होईल.

माझ्या स्वप्नांच्या भारतात समान हक्क

आपल्या भारतात, भारतीय संविधानात प्रत्येकाला दडपशाहीचा अधिकार आहे. आणि त्यात असे म्हटले आहे की भारतातील प्रत्येक नागरिक समान आहे आणि कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जाणार नाही. त्यामुळे एक विकसनशील पक्ष तयार करण्यात आला आहे, ज्याच्या अंतर्गत पूर्व असो वा पश्चिम, उत्तर असो वा दक्षिण, सर्वांना समान अधिकार मिळतील. इतके नियम आणि संविधान असतानाही आजही आपल्या देशात भेदभाव आणि पक्षपाताचे धोरण दिसून येते. म्हणूनच माझ्या भारत देशात सर्वांना समान अधिकार मिळावेत अशी माझी इच्छा आहे. हे फक्त पुस्तकात पाहायला मिळत नाही, माझ्या स्वप्नांच्या भारतात सर्वांना समान हक्क मिळतील. यासाठी कठोर कायदे केले जातील आणि जिथे भेदभाव आणि पक्षपात असेल तिथे कठोर शिक्षेची तरतूद केली जाईल.

उपसंहार

माझ्या स्वप्नांचा भारत असा भारत असेल, जिथे कोणताही भेदभाव, जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार नसतील. प्रत्येकजण आनंदी होईल. माझ्या भारत देशाने वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून बरीच प्रगती केल्याचे गेल्या काही काळापासून दिसत असले तरी अजून थोडा वाव बाकी आहे. माझ्या स्वप्नातील भारतात सर्वांना समान अधिकार मिळतील.

हेही वाचा:-

  • निबंध माझ्या देश महान (मेरा भारत देश महान निबंध मराठी मध्ये) माझ्या देशावर निबंध (मेरा देश निबंध मराठी मध्ये)

तर हा माझ्या स्वप्नांच्या भारतावरील निबंध होता, मला आशा आहे की माझ्या स्वप्नांच्या भारतावर मराठीत लिहिलेला निबंध तुम्हाला आवडला असेल. जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर हा लेख सर्वांसोबत शेअर करा.


माझ्या स्वप्नातील भारतावर निबंध मराठीत | Essay On My Dream India In Marathi

Tags