वेळेच्या महत्त्वावर निबंध मराठीत | Essay On Importance Of Time In Marathi

वेळेच्या महत्त्वावर निबंध मराठीत | Essay On Importance Of Time In Marathi

वेळेच्या महत्त्वावर निबंध मराठीत | Essay On Importance Of Time In Marathi - 3800 शब्दात


आजच्या लेखात आपण वेळेचे महत्त्व या विषयावर एक निबंध लिहू . वेळेचे महत्त्व या विषयावर लिहिलेला हा निबंध इयत्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी लिहिला आहे. वेळेचे महत्त्व या विषयावर लिहिलेला हा निबंध (Essay On Samay Ka Mahatva in Marathi) तुमच्या शाळा किंवा महाविद्यालयाच्या प्रकल्पासाठी वापरू शकता. तुम्हाला आमच्या वेबसाइटवर इतर विषयांवर मराठीत निबंध सापडतील, जे तुम्ही वाचू शकता.

मराठी परिचयातील वेळेचे निबंधाचे महत्त्व

हळू हळू, माझे मन, हळू हळू सर्वकाही होते. माळी शंभर भांड्यांना पाणी देतो, ऋतू फलदायी होवो. जगात सर्व काही त्याच्या गतीने घडते, गडबडीमुळे काहीही होत नाही. माळी वर्षभर झाडाला पाणी देतात आणि वेळ आल्यावरच फळे येतात. म्हणजे वेळ इतका महत्त्वाचा आहे की आपण कितीही प्रयत्न केले तरी आपण हे केले तरी आपल्याला हवे ते करू शकतो, परंतु जेव्हा वेळ हवा असेल तेव्हाच ते काम पूर्ण होईल. आपण कितीही हातपाय हलवले, पण जोपर्यंत वेळ नकोशी वाटत नाही तोपर्यंत कोणतेही काम पूर्ण होत नाही कारण "काळ खूप बलवान आहे भाऊ".

वेळेचे अनेक गुणधर्म

काळ खूप शक्तिशाली आहे आणि काळाच्या वेगाशी ताळमेळ राखणे हे आपले पहिले काम आहे. काळाचा वेग वाढतच जातो. आपल्या जीवनासाठी वेळ महत्त्वाचा आहे आणि वेळेला धरून राहणे ही जीवनातील यशाची सर्वात मोठी गुरुकिल्ली आहे. काळाच्या अखंडतेचे पालन करणे हा माणसाचा एक उत्तम गुण आहे. ही एक सवय आहे जी आपल्याला यशस्वी होण्यासाठी सर्वात जास्त मदत करते. कारण ज्याने प्रत्येक काम वेळेवर केले, तो वेळ चुकल्यामुळे कधीच दुःखी होत नाही. नेल्सन मंडेला यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जीवनातील माझ्या यशासाठी मी माझ्या वचनबद्धतेचा ऋणी आहे. कालातीतपणा आपल्याला आपल्या दैनंदिन जीवनात, सामाजिक जीवनात आणि व्यावसायिक जीवनात लोकप्रिय बनवतो. महात्मा गांधींसारख्या इतर महान व्यक्तींनी वेळ अतिशय उपयुक्त आणि आवश्यक असल्याचे वर्णन केले आहे. म्हणूनच आजही अशा महापुरुषांची नावे आपल्या जिभेवर येतात. आपले जीवन पाण्याच्या बुडबुड्यासारखे आहे, तो फुगा कधी फुटेल याची आपल्याला कल्पना नाही. म्हणजेच आपले जीवन काळाच्या बुडबुड्यासारखे आहे, ते कधी संपेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे हा मर्यादित काळ आपल्याला धरून त्यात राहून आपल्या आयुष्यातील सर्व स्वप्ने पूर्ण करायची आहेत. हे खरे आहे की भगवंताने आपल्या जीवनात मर्यादित वेळ दिला आहे आणि त्या वेळेत राहूनच आपली सर्व कामे करावी लागतात. यामध्ये काही चांगली आणि काही वाईट कृत्ये आहेत, जी आपली स्वतःची विचारसरणी नाहीत. हे वरच्या माणसाने लिहिलेले काम आहे, जे आपल्याला कठपुतळी म्हणून करायचे आहे आणि जे आपले कर्म आहे. चांगली कृत्ये आपल्याला उंचीवर घेऊन जातात, त्यामुळे वाईट कृत्य आपल्याला एक शीख आणि समस्या देते आणि व्यक्तीला वेळेवर कळते की आपण चुकीचे कृत्य केले आहे. इथे तीच म्हण सार्थ ठरते, "आता पक्ष्याने शेत खाल्ल्यावर काय खेद वाटायचा". त्यामुळे वेळेची उपयुक्तता पाहून चांगले काम नेहमी वेळेत पूर्ण केले पाहिजे. जर आपण काम करण्यात आळस केला तर आपली सर्व कामे योग्य प्रकारे पूर्ण होत नाहीत आणि प्रत्येक कामात आपल्याला विलंब होतो. म्हणूनच लोक आम्हाला आवडत नाहीत. आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कामासाठी जसे की शाळेत जाणे, ऑफिसला जाणे, झोपणे, उठणे, प्रत्येक काम जर आपण वेळ मोलाचे समजून केले तर ते आपल्याला आपल्या जीवनात नक्कीच यश देते. कारण वेळेवर केलेले काम आपल्याला आयुष्याच्या उंचीवर घेऊन जाते आणि जो या मर्यादित वेळेत काहीच करत नाही त्याला फक्त निराशा आणि दु:खच मिळते. त्यामुळे प्रत्येक काम मर्यादित वेळेत करा. त्यामुळे आपली सर्व कामे नीट पूर्ण होत नाहीत आणि प्रत्येक कामात उशीर होतो. म्हणूनच लोक आम्हाला आवडत नाहीत. आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कामासाठी जसे की शाळेत जाणे, ऑफिसला जाणे, झोपणे, उठणे, प्रत्येक काम जर आपण वेळ मोलाचे समजून केले तर ते आपल्याला आपल्या जीवनात नक्कीच यश देते. कारण वेळेवर केलेले काम आपल्याला आयुष्याच्या उंचीवर घेऊन जाते आणि जो या मर्यादित वेळेत काहीच करत नाही त्याला निराशा आणि दु:खच मिळते. त्यामुळे प्रत्येक काम मर्यादित वेळेत करा. त्यामुळे आपली सर्व कामे नीट पूर्ण होत नाहीत आणि प्रत्येक कामात उशीर होतो. म्हणूनच लोक आम्हाला आवडत नाहीत. आपल्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कामासाठी जसे की शाळेत जाणे, ऑफिसला जाणे, झोपणे, उठणे, प्रत्येक काम जर आपण वेळ मोलाचे समजून केले तर ते आपल्याला आपल्या जीवनात नक्कीच यश देते. कारण वेळेवर केलेले काम आपल्याला आयुष्याच्या उंचीवर घेऊन जाते आणि जो या मर्यादित वेळेत काहीच करत नाही त्याला फक्त निराशा आणि दु:खच मिळते. त्यामुळे प्रत्येक काम मर्यादित वेळेत करा. त्यामुळे आपल्याला आपल्या जीवनात नक्कीच यश मिळते. कारण वेळेवर केलेले काम आपल्याला आयुष्याच्या उंचीवर घेऊन जाते आणि जो या मर्यादित वेळेत काहीच करत नाही त्याला फक्त निराशा आणि दु:खच मिळते. त्यामुळे प्रत्येक काम मर्यादित वेळेत करा. त्यामुळे आपल्याला आपल्या जीवनात नक्कीच यश मिळते. कारण वेळेवर केलेले काम आपल्याला आयुष्याच्या उंचीवर घेऊन जाते आणि जो या मर्यादित वेळेत काहीच करत नाही त्याला फक्त निराशा आणि दु:खच मिळते. त्यामुळे प्रत्येक काम मर्यादित वेळेत करा.

महत्त्व आणि वेळेची किंमत

संपत्तीपेक्षा वेळ अधिक मौल्यवान आहे, कारण या मौल्यवान वेळेत आपण संपत्ती देखील कमवू शकतो. शेवटी, वेळ ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. वेळ ही एक मौल्यवान वस्तू आहे तसेच एक मौल्यवान संपत्ती आहे. आपल्या आयुष्यात पैसा येतच राहतो, आज पैसा आहे, उद्या नसेल किंवा परवा पुन्हा होईल. पण हातातून गेलेली वेळ परत येत नाही. वेळेची किंमत ज्याने प्रत्येक काम वेळेवर केले त्यालाच कळते. वेळेला किंमत नसते.बर्‍याचदा काही अहंकारी लोकांचा असा विश्वास असतो की आपण वेळ आपल्या मुठीत बंद करून ठेवली आहे. पण वेळ आपल्या मुठीतून वाळूसारखी कधी सरकते हे सांगता येत नाही. तेव्हा तो मौल्यवान वेळ जपून ठेवा. कारण एकदा का हा काळ आपल्या हातून निघून गेला की आपण इच्छा असूनही ती परत आणू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामाचे वेळापत्रक ठेवा. सकाळच्या कामाचा रात्रीच विचार करा आणि दिवसाच्या कामाचा निर्णय सकाळीच घ्या. यासह प्रत्येक कामासाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली जाईल आणि त्या कामाला कधीही विलंब होणार नाही आणि आम्हाला कोणताही पश्चाताप होणार नाही. जर आपण शाळेत जाणारे विद्यार्थी आहोत, तर शाळेतील प्रत्येक काम वेळेवर व्हायला हवे. काही वेळ मनोरंजनासाठीही काढला पाहिजे. निरुपयोगी गोष्टींवर वेळ वाया घालवू नका. आजचे काम कधीही उद्यासाठी पुढे ढकलू नये. कारण वेळ खूप मौल्यवान आहे आणि जेव्हा आपल्याला त्याची जाणीव होते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. त्यामुळे शाळेतील प्रत्येक काम वेळेवर व्हायला हवे. काही वेळ मनोरंजनासाठीही काढला पाहिजे. निरुपयोगी गोष्टींवर वेळ वाया घालवू नका. आजचे काम कधीही उद्यासाठी पुढे ढकलू नये. कारण वेळ खूप मौल्यवान आहे आणि जेव्हा आपल्याला त्याची जाणीव होते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो. त्यामुळे शाळेतील प्रत्येक काम वेळेवर व्हायला हवे. काही वेळ मनोरंजनासाठीही काढला पाहिजे. निरुपयोगी गोष्टींवर वेळ वाया घालवू नका. आजचे काम कधीही उद्यासाठी पुढे ढकलू नये. कारण वेळ खूप मौल्यवान आहे आणि जेव्हा आपल्याला त्याची जाणीव होते तेव्हा खूप उशीर झालेला असतो.

वेळेचे महत्त्व समजून घ्या

असं म्हणतात की आपण आपल्या आयुष्यात कोणाला महत्त्व दिलं तर तोही आपल्याला तितकंच महत्त्व देतो. पण जर आपण एखाद्याला महत्त्व देणे बंद केले आणि आपल्याला असे वाटते की त्या व्यक्तीने फक्त आपल्यालाच महत्त्व द्यावे, तर हे शक्य नाही. कारण वेळ आवश्यक असेल तर या वेळेचा सदुपयोग करणारी व्यक्ती असते. वेळेचे महत्त्व ही आपल्या जीवनातील सर्वात मोठी गरज आहे. आज जर आपण वेळेला महत्त्व दिले तर ते आपल्यालाही तेच फळ देईल. जर आपण वेळेला महत्त्व दिले नाही तर काळही आपल्याला आपल्या कृतीचे फळ देणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामासाठी सर्वप्रथम ध्येय निश्चित करा. प्रत्येक काम ध्येयानुसार करा, वेळेचे महत्त्व समजून त्याला प्राधान्य द्या. छोट्या-छोट्या कामांची यादी बनवा आणि जी कामं आधी करावी लागतात ती वेळेनुसार करा. कामाच्या अनुषंगाने वेळ निश्चित करा, ज्या कामात जास्त वेळ लागत नाही, अशा कामाला जास्त वेळ द्या, असे होऊ नये.

आळस हा माणसाचा सर्वात वाईट शत्रू आहे

जर तुम्ही आळशी असाल तर तुम्ही काळाच्या खूप मागे असाल, कारण जर तुम्हाला आयुष्यात पुढे जायचे असेल तर आज तुम्ही काय करत आहात याला प्रथम महत्त्व द्या. आळशी होऊ नका आणि इतर कोणत्याही कामाचा विचार करू नका. आजचा विचार करा आणि आताचा विचार करा, कारण जर तुम्हाला आयुष्यात पुढे जायचे असेल आणि तुमचे ध्येय गाठायचे असेल तर उद्याचा विचार करण्यापेक्षा तुमचे पहिले काम पूर्ण करा. आळस हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू आहे, म्हणून आळस दूर करा आणि म्हणा की तुम्ही आमच्यावर वर्चस्व गाजवू शकत नाही. कारण जीवनाच्या या वाटेवर आपल्याला जिंकायचे आहे, पराजय नाही. नेहमी विचार करा की मी जिंकेन आणि मी स्वत: आणि माझ्या आळसाने विजय दाखवीन.

काम पुढे ढकलण्याची सवय सोडा

कोणतेही काम पुढे ढकलण्याची सवय टाळा, जसे की समजा तुम्हाला आज हॉस्पिटलमध्ये जावे लागेल किंवा एखाद्या गोष्टीचे बिल भरावे लागेल. पण उद्या करून दाखवाल, असे वाटले तर हे काम पुढे ढकलण्याची सवय फारच हानिकारक ठरते. त्यामुळे कोणतेही काम पुढे ढकलण्याची सवय टाळा. जे काम आज करायचे आहे ते आजच करा, उद्यासाठी पुढे ढकलू नका.

काळाची गरज

लोभ टाळणे हीच काळाची पहिली मागणी आहे. कारण प्रत्येकाचे मन वरीलप्रमाणे बनत नाही. जर एखादी व्यक्ती एखाद्या कामात खूप यशस्वी होत असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्यातही यशस्वी व्हाल. ही भावना लोभाचे रूप घेते. वेळेच्या महत्त्वानुसार कोणत्याही गोष्टीचा लोभी होऊ नका. जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची हाव असेल तर तुम्ही त्या गोष्टीच्या मागे पडाल आणि जेव्हा वेळ निघून जाईल तेव्हा तुम्ही विचार कराल की यापेक्षा आपण दुसऱ्या कामाच्या मागे धावलो असतो तर आपण यशस्वी झालो असतो. दिसल्याची भावना अनेकदा दुखावते. जेव्हा तुम्ही लोभाने एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागता आणि तुम्हाला ते मिळत नाही तेव्हा तुम्ही खूप दुःखी होतात. त्यामुळे काही काम असले तरी वेळीच हाव टाळा.

इंटरनेट वेळेचा अपव्यय

मनोरंजन जीवनासाठी आवश्यक आहे, परंतु इतके नाही की आपण त्यात आपला सर्व वेळ वाया घालवू शकता. आजच्या युगात इंटरनेट, मोबाईल, सोशल साइट्स ही आपल्या जीवनाची गरज बनली आहे. पण त्यामुळे आपला वेळ व्यर्थ वाया जातो. म्हणून, जेव्हा ते आवश्यक असेल तेव्हाच वापरावे, सर्व वेळ त्यात गुंतून राहू नये. दुसरीकडे, आजकाल लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच यात आपला वेळ वाया घालवताना दिसतात. तर आपला मौल्यवान वेळ काही चांगल्या कामासाठी वापरला पाहिजे. कारण ते हातातून सुटले तर परत येणार नाही. अनावश्यक कामापेक्षा हा मौल्यवान वेळ तुमचा अभ्यास, तुमचे शिक्षण, तुमचे काम आणि तुमच्या प्रियजनांसाठी वापरणे चांगले.

    उपसंहार    

संपत्तीपेक्षा वेळ अधिक मौल्यवान आहे. वेळ हा जगातील सर्वात महत्वाचा आणि मौल्यवान पैसा मानला जातो. त्यामुळे आपण हा मौल्यवान पैसा म्हणजेच वेळ वाया घालवू नये कारण निघून गेलेली वेळ परत येत नाही. त्याबद्दल एक म्हण आहे की… “गेलेला वेळ परत येत नाही. वेळ कोणाचीही वाट पाहत नाही. वेळेचा योग्य कामात वापर करा. कारण मौल्यवान वेळ नंतर येत नाही. वेळेचा सदुपयोग करा, इतक्या सहजतेने जाऊ देऊ नका, धरून ठेवा. त्यात राहा आणि तुमची सर्व स्वप्ने आणि कामे करा. पैशाचे नुकसान झाले तर ते परत मिळवता येते, आरोग्य बिघडले तर ते परत मिळवता येते यावरूनही वेळेचे महत्त्व स्पष्ट होते. नात्यात आंबटपणा असेल तर ते वेळीच दुरुस्तही करता येते. पण वेळ हातातून निसटली तर ती परत येत नाही. जो व्यक्ती वेळेचा सदुपयोग करतो आणि या मौल्यवान वस्तू वेळेचे मूल्य समजतो, तो आयुष्यात कधीही अपयशी होऊ शकत नाही. त्यामुळे वेळेचे महत्त्व या विषयावर हा निबंध होता, मला आशा आहे वेळेचे महत्त्व या विषयावर मराठीत लिहिलेला निबंध तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल . जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर हा लेख सर्वांसोबत शेअर करा.


वेळेच्या महत्त्वावर निबंध मराठीत | Essay On Importance Of Time In Marathi

Tags