पर्यावरण निबंध मराठीत | Essay On Environment In Marathi

पर्यावरण निबंध मराठीत | Essay On Environment In Marathi

पर्यावरण निबंध मराठीत | Essay On Environment In Marathi - 6100 शब्दात


आजच्या लेखात आपण मराठीत पर्यावरणावर निबंध लिहू . पर्यावरणावर हा निबंध इयत्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आणि महाविद्यालयातील मुलांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी लिहिला गेला आहे. तुम्ही तुमच्या शाळा किंवा महाविद्यालयीन प्रकल्पासाठी मराठीतील पर्यावरणावरील हा निबंध वापरू शकता. तुम्हाला आमच्या वेबसाइटवर इतर विषयांवर मराठीत निबंध सापडतील, जे तुम्ही वाचू शकता.

पर्यावरण निबंध (पर्यावरण निबंध मराठीत)

    प्रस्तावना    

तसे, माणसाने आपल्या विवेकाच्या बळावर आपले जीवन दिवसेंदिवस सुखी आणि कल्याणकारी होण्यासाठी विविध प्रकारची सिद्धी मिळवली आहे. पण या दिशेने वाटचाल करताना तिने त्यांच्याकडून एक चूक केली की या आनंददायी साधनांमुळे आणि रूपांमुळे तिने काही घातक अगदी जीवघेण्या रूपांना - नमुन्यांना जन्म दिला आहे. अशाप्रकारे माणसाने आणलेल्या विज्ञानाने निसर्गाचे इतके शोषण व पिळवणूक सुरू केली आहे की, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पर्यावरण प्रदूषणासारखी गंभीर समस्या समोर उभी राहून त्याचा विकास सांगू लागला आहे.

सर्वसाधारणपणे वातावरण

पर्यावरण हे सर्व जैविक आणि अजैविक घटकांचे मिश्रण आहे. जे पृथ्वीभोवती आणि तिच्यावर राहणारे जैविक घटक आहेत. भौतिक घटकांमध्ये जमीन, हवा आणि पाणी यांचा समावेश होतो. बायोस्फियर हा पृथ्वी, पाणी आणि वातावरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये लहान मोबदला कार्य करतो. बायोस्फियरमध्ये तीन घटक असतात, लिथोस्फियर, हायड्रोस्फियर आणि वातावरण. प्रदूषण हा हवा, पाणी, जमीन म्हणजेच पर्यावरणातील भौतिक, रासायनिक किंवा जैविक गुणधर्मांमधील असा अवांछित बदल आहे, जो मानव आणि इतर सजीवांना त्यांच्या राहणीमानासाठी, औद्योगिक प्रक्रियांसाठी आणि सांस्कृतिक कामगिरीसाठी हानिकारक आहे आणि त्याला प्रदूषण म्हणतात. अ‍ॅल्युमिनिअमची भांडी, पारा संयुगे, डीडीटी, काच, एसिटिक आणि प्लॅस्टिक यांसारखे गैर-अपमानकारक प्रदूषक सूक्ष्मजीवांद्वारे विघटित होत नाहीत. तर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जसे घरगुती सांडपाणी, सांडपाणी, कागद, कचरा इत्यादी सूक्ष्मजीवांमुळे विघटित होतात. प्रदूषण हे प्रामुख्याने खालील प्रकारचे असते. वायू प्रदूषण, अनिष्ट घटकांसह हवा प्रदूषित करणाऱ्या जनुकांना वायू प्रदूषण म्हणतात. मोठ्या शहरांमधील 60% वायू प्रदूषण हे ऑटोमोबाईल्स, ट्रक, स्कूटर इत्यादींमधील अंतर्गत ज्वलन इंजिनमुळे होते. वायू प्रदूषणाचा अर्थ हवा आणि प्रदूषण या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. शुद्ध हवा जी प्रदूषणाने प्रदूषित होते. हवा संपूर्ण पृथ्वीवर पसरलेली आहे. वायू, वारा, वारा, वारा इत्यादी समानार्थी शब्द देखील आहे. हवा हे मिश्रण आहे. स्वयंचलित वाहनांमध्ये, इंजिनमुळे अंतर्गत ज्वलन होते. वायू प्रदूषणाचा अर्थ हवा आणि प्रदूषण या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. शुद्ध हवा जी प्रदूषणाने प्रदूषित होते. हवा संपूर्ण पृथ्वीवर पसरलेली आहे. वायू, वारा, वारा, वारा इत्यादी समानार्थी शब्द देखील आहे. हवा हे मिश्रण आहे. स्वयंचलित वाहनांमध्ये, इंजिनमुळे अंतर्गत ज्वलन होते. वायू प्रदूषणाचा अर्थ हवा आणि प्रदूषण या दोन शब्दांनी बनलेला आहे. शुद्ध हवा जी प्रदूषणाने प्रदूषित होते. हवा संपूर्ण पृथ्वीवर पसरलेली आहे. वायू, वारा, वारा, वारा इत्यादी समानार्थी शब्द देखील आहे. हवा हे मिश्रण आहे.

पर्यावरणाचे काय होते?

सर्वप्रथम पर्यावरण म्हणजे काय? पर्यावरण म्हणजे हवा, पाणी किंवा जमीन, म्हणजेच पर्यावरणाचे स्वरूप आहे, त्याला पर्यावरण म्हणतात. आणि पर्यावरणातील भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्मांमधील असे अवांछित बदल, जे मानवांना आणि इतर सजीवांना, त्यांच्या राहणीमानासाठी, औद्योगिक प्रक्रियेसाठी आणि सांस्कृतिक यशासाठी हानिकारक आहेत, त्यांना प्रदूषण म्हणतात. जे वातावरणात असते आणि ते वातावरणात दोन प्रकारात आढळते.

    (1) नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक    

अॅल्युमिनियमच्या भांड्यांप्रमाणे पारा संयुगे, डीडीटी, काच आणि प्लॅस्टिक सूक्ष्म जीवांद्वारे विघटित होत नाहीत.

    (२) बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक    

कचरा, कचरा, घरगुती कचरा, सांडपाणी, कापड, कागद इ.

पर्यावरणाची व्याख्या

पर्यावरण हा शब्द फ्रेंच शब्द "enites" वरून आला आहे. पर्यावरण हा शब्द परी आणि आवरण या दोन शब्दांपासून बनला आहे. ज्यामध्ये परी म्हणजे आपल्या आजूबाजूला म्हणजेच आपल्याला वेढलेला आणि आपल्याभोवती असलेले आवरण. पर्यावरण हे त्या सर्व भौतिक-रासायनिक आणि जैविक घटकांचे एकूण एकक आहे. ज्याचा जीव किंवा परिसंस्थेच्या लोकसंख्येवर परिणाम होतो. आणि त्यांचे स्वरूप जीवन आणि जगण्याचा निर्णय घेतात.

पर्यावरण कशापासून बनलेले आहे?

पुस्तकाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर पर्यावरण हे एका घटकाने बनलेले असते. घटक म्हणजे पर्यावरणासारख्या गोष्टींचा समावेश असलेली कोणतीही गोष्ट, जी अनेक प्रकारच्या घटकांनी बनलेली असते. पर्यावरण हे पृथ्वीभोवती असलेले सर्व जैविक आणि अजैविक घटक आणि तिच्यावर राहणारे जैविक घटक यांचे मिश्रण आहे. पर्यावरणाचे घटक प्रामुख्याने तीन प्रकारचे असतात जे भौतिक, जैविक आणि ऊर्जा घटक आहेत. भौतिक घटकांमध्ये जमीन, हवा आणि पाणी, जैविक घटकांमध्ये सजीव प्राणी आणि वनस्पती यांचा समावेश होतो. आणि ऊर्जा घटकांमध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा आणि भू-औष्णिक ऊर्जा समाविष्ट आहे. बायोस्फियर हा पृथ्वी, पाणी आणि वातावरणाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये लहान परिसंस्था कार्य करतात. बायोस्फियरचे तीन घटक आहेत जे लिथोस्फियर, हायड्रोस्फियर, वातावरण आहेत.

    पर्यावरणीय वातावरण    

पर्यावरण आणि जीव यांच्या एकत्र राहण्याला इकोलॉजी किंवा इकोलॉजी म्हणतात, जे पर्यावरणामध्ये आवश्यक आहे. आणि इकोलॉजी किंवा इकोलॉजी हा शब्द प्रथम अर्न्स्ट हेकेल यांनी १८६९ मध्ये वापरला. त्यामुळे तुम्हाला हे समजले असेलच की पर्यावरणावरील संशोधन आपल्याला १८ व्या शतकापासून दिले जात आहे. आपण मानवांना सर्व काही माहित आहे, तरीही ते चुका करतात ज्या केवळ आपल्यासाठी हानिकारक ठरतात.

पर्यावरणीय पर्यावरणशास्त्र म्हणजे काय?

त्याचा पहिला वापर ए. होय. 1935 मध्ये टॅन्सले. एखाद्या क्षेत्राचे भौतिक वातावरण आणि त्यात राहणारे जीव यांच्यातील परस्पर संबंधांना इकोसिस्टम सिस्टीम (ECO SYSTEM) म्हणतात. इकोसिस्टममध्ये प्रामुख्याने जैविक आणि अजैविक असे दोन घटक असतात. जैविक घटकामध्ये उत्पादक, ग्राहक आणि विघटन करणारे यांचा समावेश होतो. तर अजैविक घटकामध्ये प्रकाश, पाऊस, तापमान यासारख्या भौतिक घटकांचा समावेश होतो.

पर्यावरणाचे स्वरूप

पर्यावरणात प्रदूषण पसरण्याचे आणि पसरण्याचे प्रकार एक नाही तर अनेक आहेत. अमेरिकन नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेसचा असा विश्वास आहे की जमीन, पाणी आणि वायू यांच्या भौतिक, रासायनिक आणि जैविक गुणधर्मांमधील कोणतेही अनिष्ट बदल म्हणजे प्रदूषण. या प्रदूषणामुळे आपल्या जीवजंतू, उद्योग, संस्कृती आणि निसर्गाची मोठी हानी होते. सतत वाढणारी लोकसंख्या आणि वस्तू वापरल्यानंतर फेकून देण्याच्या प्रकारामुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण आणखीनच भयावह झाले आहे. पर्यावरण प्रदूषणाची रूपे एक नाही तर अनेक आहेत. ज्यावर प्रकाश टाकणे संबंधित आणि संबंधित असेल.

पर्यावरणात प्रचलित असलेल्या या प्रदूषणांवर प्रकाश टाका

(1) जमीन प्रदूषण (2) जल प्रदूषण (3) वायू प्रदूषण (4) हवेतील कोविड 19 (5) ध्वनी प्रदूषण

    पर्यावरणीय प्रदूषण    

जमिनीचे प्रदूषण हे आपल्या जीवनावर प्रथम परिणाम करणारे एक मोठे आणि शक्तिशाली प्रदूषण आहे. आज आपल्या पर्यावरणातील जमीन प्रदूषणाची मुख्य कारणे म्हणजे धरणे आणि रासायनिक खतांचा अधिकाधिक वापर. धरणांमुळे मातीची धूप होते हे आता आपल्याला चांगलेच माहीत आहे. खतांच्या वापरामुळे शेवटी जमिनीची सुपीकता कमी होते हेही आपल्याला माहीत आहे. खतांचा वापर करताना आपण हे पूर्णपणे विसरतो की जमिनीची खत शक्ती एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच राहते. तरीही आपण हे जाणून खतांच्या सहाय्याने जमिनीची सुपीकता आणि क्षमता यांचा अधिकाधिक फायदा घेत असतो. या प्रयत्नात, आम्ही प्रदूषणास कारणीभूत कीटकनाशके वापरणे थांबवत नाही. पर्यावरणातील जल-प्रदूषणाचे शास्त्र घेऊन आज माणसाने आश्चर्यकारक आणि अतुलनीय शक्तिशाली उद्योग सुरू केले आहेत. अंदाधुंद यांत्रिकीकरण याचाच परिणाम आहे. त्यामुळे प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. भेटणे, कारखाने आणि इतर उद्योगांमधून बाहेर पडणारा कचरा नाल्या आणि नळ्यांमधून वाहून नद्या आणि जलाशयांचे पाणी प्रदूषित करण्यात थांबत नाही. यामुळेच गंगा-यमुनेसारख्या प्रचंड नद्या दिवसेंदिवस प्रदूषणामुळे त्यांची शुद्धता आणि पावित्र्य राखण्यात असमर्थ ठरत आहेत. जलप्रदूषणात रासायनिक खतांचा वापर कमी नाही. जलप्रदूषणामुळे सुमारे ७० टक्के आजार प्रदूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे होतात हे सर्वश्रुत आहे. यापैकी बहुतेक रोग पूर्णपणे असाध्य आहेत. आहे. जलप्रदूषणामुळे सुमारे ७० टक्के आजार प्रदूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे होतात हे सर्वश्रुत आहे. यापैकी बहुतेक रोग पूर्णपणे असाध्य आहेत. आहे. जलप्रदूषणामुळे सुमारे ७० टक्के आजार प्रदूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे होतात हे सर्वश्रुत आहे. यापैकी बहुतेक रोग पूर्णपणे असाध्य आहेत.

वातावरणात वायू प्रदूषण

सत्य हे आहे की वायू प्रदूषण हे सर्वात मोठे आणि हानिकारक प्रदूषण आहे. त्याचा प्रभाव पहिला आहे आणि सर्वात जास्त काळ टिकतो. जमिनीचे प्रदूषण आणि जल प्रदूषण या दोन्ही गोष्टी हवेत पसरत राहतात. परिणामी, शुद्ध आणि ताजी हवा मिळणे अशक्य नाही, तर नक्कीच अवघड होते. वायू प्रदूषणाचे एक कारण म्हणजे लोकसंख्या झपाट्याने वाढणे. एका संशोधनानुसार कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण पाच अब्ज टन वेगाने वाढत आहे. हवेच्या प्रदूषणामुळे माणसांबरोबरच प्राणी, पक्षी आणि इतर प्राणीही शुद्ध हवेसाठी आक्रोश करत आहेत. वायू प्रदूषणामुळे किनारी भाग प्रभावित होत असल्याचा शास्त्रज्ञांचा शोध आहे. अंटार्क्टिकासारखा शांत प्रदेशही आता वादळांच्या तडाख्यात आला आहे. सी. एफ. सी. वायू सतत वाढत आहे आणि त्याच्या दुष्परिणामांमुळे आज ओझोनचा थर पातळ होत आहे. त्यामुळे अल्ट्राव्हायोलेट किरण थेट पृथ्वीवर येतात. जे कालांतराने कॅन्सर इत्यादी भयंकर रोगांचे कारण बनत आहे. वायू प्रदूषणाचे प्रमुख कारण औद्योगिक घटक आहेत. अणुऊर्जेवर आधारित ऊर्जा प्रकल्प आणि कारखानेही आहेत. हे वातावरणातील किरणोत्सर्गी लहरींवर परिणाम करतात. त्यातून बाहेर पडणारा वायू वातावरण प्रदूषित करत राहतो. यासोबतच वायू-प्रदूषण, अणु-चाचणी स्फोट, अणुऊर्जेवर चालणारी, अंतराळ मोहिमेचा भयंकर चाप हेही मुख्य कारण आहे. त्यामुळे वातावरण आता अधिकच प्रदूषित आणि चिघळत चालले आहे. अंतराळ मोहीम देखील एक प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे वातावरण आता अधिकच प्रदूषित आणि चिघळत चालले आहे. अंतराळ मोहीम देखील एक प्रमुख घटक आहे. त्यामुळे वातावरण आता अधिकच प्रदूषित आणि चिघळत चालले आहे.

वातावरणात कोरोना विषाणूचा प्रभाव

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झपाट्याने पसरत आहे. जगभरात दररोज संसर्गाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. दरम्यान, शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे डब्ल्यूएचओने हे मान्य केले होते की, कोरोना विषाणू हवेतूनही पसरू शकतो आणि त्यामुळे आपल्या पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. याप्रकरणी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कोणी जारी केली आहेत. आणि ते म्हणजे कोरोना विषाणूचा संसर्ग हवेतूनही पसरतो. आणि याबद्दल जवळपास 32 देशांतील शास्त्रज्ञांनीही दावा केला आहे, त्यानंतर WHO ने कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरवण्याच्या माध्यमात हवेचाही समावेश केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आता या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये अशा काही महत्त्वाच्या गोष्टीही सांगण्यात आल्या आहेत, ज्या लोकांना माहित असणे आवश्यक आहे जेणेकरून हवेतून कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी आवश्यक पावले वेळीच उचलता येतील.

वातावरणातील ध्वनी प्रदूषण

ध्वनी प्रदूषणामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आजच्या आधुनिक युगात मोटार वाहने, स्वयंचलित वाहने, लाऊडस्पीकर, कारखाने, यंत्रे यांचा वापर अधिक होऊ लागला आहे. ज्या आवाजातून निघणारा आवाज आपल्याला त्रास देतो तसेच आपल्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करतो त्याला ध्वनी प्रदूषण म्हणतात. मानवी श्रवण क्षमता 80 डेसिबल आहे. माणूस यापेक्षा जास्त आवाज सहन करू शकत नाही. 0 ते 25 डेसिबलच्या आवाजाने शांततेचे वातावरण असते. जेव्हा आवाजाचा मोठा आवाज 80 डेसिबलपेक्षा जास्त होतो तेव्हा एखादी व्यक्ती आजारी पडू लागते आणि त्याला वेदना होऊ लागतात. त्याच वेळी, जेव्हा आवाजाची तीव्रता 130-140 डेसिबल होते, तेव्हा व्यक्तीला अस्वस्थ वाटू लागते. एखादी व्यक्ती सतत या तीव्रतेच्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यास बहिरे होऊ शकते.

पर्यावरणातील ध्वनी प्रदूषणाचे परिणाम

ध्वनी प्रदूषणाचा आपल्यावर अनेक प्रकारे परिणाम होतो. जास्त आवाजामुळे डोकेदुखी, थकवा, निद्रानाश, ऐकण्याची क्षमता कमजोर होणे, चिडचिड, आंदोलन, चीड इ. ध्वनी प्रदूषणामुळे चयापचय प्रक्रिया प्रभावित होतात. एड्रेनल हार्मोनचा स्राव देखील वाढतो, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉल जमा होऊ लागते. त्यामुळे प्रजनन क्षमता कमी होते. जास्त आवाजामुळे घरांच्या भिंतींना तडे जाण्याची शक्यताही वाढते. काही लोकांना घट्ट बोलण्याची सवय असते, परंतु हे अत्यंत चुकीचे आहे जे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.

अनिष्ट घटकांचा समावेश असलेले वातावरण

(१) हवा प्रदूषित करणाऱ्या अनिष्ट घटकांना वायू प्रदूषक म्हणतात. मोठ्या शहरांमधील 60% वायू प्रदूषण हे कार, ट्रक, स्कूटर इत्यादी ऑटोमोबाईल्समधील अंतर्गत ज्वलन इंजिनमुळे होते. (२) इंजिनद्वारे उत्पादित होणारे मुख्य प्रदूषक म्हणजे कार्बन मोनोऑक्साइड (७७.२%), नायट्रोजन ऑक्साइड (७.७%) आणि हायड्रोकार्बन्स (१३.३%). 7%). (३) सल्फ्यूरिक आम्ल आणि नायट्रिक आम्ल थेंबांच्या रूपात वातावरणात पृथ्वीवर पोहोचतात. त्याला आम्ल पाऊस म्हणतात. Usonia SO2 सारखे काही लायकेन प्रदूषणाचे सूचक आहेत. (४) वातावरणातील ओझोनचा थर हानिकारक अतिनील किरणांना पृथ्वीवर येण्यापासून रोखतो. क्लोरोफ्लुरोकार्बन (CFCs) मुळे ओझोनचा थर नष्ट होत असून त्याला ओझोन छिद्र म्हणतात. (५) CO2 च्या उच्च सांद्रतेमुळे वातावरणात जाड आवरण तयार होते. जे पृथ्वीवरून परत येणाऱ्या किरणांना रोखते. त्यामुळे पृथ्वीचे तापमान वाढू लागते आणि त्याला ग्रीन हाउस इफेक्ट म्हणतात. प्रमुख हरितगृह वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड (CO2), नायट्रस ऑक्साईड (N2O), मिथेन (CH4), पाण्याची वाफ इ. (६) क्योटो प्रोटोकॉल हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन नियंत्रित करते. (७) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओझोन थराच्या संरक्षणाशी संबंधित आहे. (८) वायू प्रदूषणामुळे दमा, ब्राँकायटिस, डोळ्यांची जळजळ, लहान मुलांना धाप लागणे, फुफ्फुसाचा कर्करोग इ. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या मानवी आरोग्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. जे केवळ पृथ्वीवर नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात आहे. परंतु आपण मानव ते प्रदूषित करत आहोत आणि पर्यावरणात आपल्यासाठी घातक परिस्थिती पसरवत आहोत. सर्दी, खोकल्यामुळेही कोरोनासारखा आजार होतो. जर आपण आपले वातावरण आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवले असते तर आज आपल्याला पर्यावरण प्रदूषित करून असे भयानक परिणाम भोगावे लागले नसते. जिथे हवेतील स्वच्छ ऑक्सिजन आपल्यासाठी आवश्यक आहे. हाच कोरोना विषाणू हवेत विरघळून आपले नुकसान करत आहे. त्यामुळे आता आपण आपले पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण निरोगी राहू शकू आणि इतिहासाला डाग लागू नये की आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकत नाही, मग आपण स्वतःला काय वाचवू शकणार आहोत. फुफ्फुसाचा कर्करोग इत्यादी आजार आहेत. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या मानवी आरोग्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. जे केवळ पृथ्वीवर नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात आहे. परंतु आपण मानव ते प्रदूषित करत आहोत आणि पर्यावरणात आपल्यासाठी घातक परिस्थिती पसरवत आहोत. सर्दी, खोकल्यामुळेही कोरोनासारखा आजार होतो. जर आपण आपले वातावरण आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवले असते तर आज आपल्याला पर्यावरण प्रदूषित करून असे भयानक परिणाम भोगावे लागले नसते. जिथे हवेतील स्वच्छ ऑक्सिजन आपल्यासाठी आवश्यक आहे. हाच कोरोना विषाणू हवेत विरघळून आपले नुकसान करत आहे. त्यामुळे आता आपण आपले पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण निरोगी राहू शकू आणि इतिहासाला डाग लागू नये की आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकत नाही, मग आपण स्वतःला काय वाचवू शकणार आहोत. फुफ्फुसाचा कर्करोग इत्यादी आजार आहेत. अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या मानवी आरोग्यासाठी खूप महत्वाच्या आहेत. जे केवळ पृथ्वीवर नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात आहे. परंतु आपण मानव ते प्रदूषित करत आहोत आणि पर्यावरणात आपल्यासाठी घातक परिस्थिती पसरवत आहोत. सर्दी, खोकल्यामुळेही कोरोनासारखा आजार होतो. जर आपण आपले वातावरण आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवले असते तर आज आपल्याला पर्यावरण प्रदूषित करून असे भयानक परिणाम भोगावे लागले नसते. जिथे हवेतील स्वच्छ ऑक्सिजन आपल्यासाठी आवश्यक आहे. हाच कोरोना विषाणू हवेत विरघळून आपले नुकसान करत आहे. त्यामुळे आता आपण आपले पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण निरोगी राहू शकू आणि इतिहासाला डाग लागू नये की आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकत नाही, मग आपण स्वतःला काय वाचवू शकणार आहोत. आज आपण पर्यावरण प्रदूषित करून असे भयंकर परिणाम पाहण्याची गरज नाही. जिथे हवेतील स्वच्छ ऑक्सिजन आपल्यासाठी आवश्यक आहे. हाच कोरोना विषाणू हवेत विरघळून आपले नुकसान करत आहे. त्यामुळे आता आपण आपले पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण निरोगी राहू शकू आणि इतिहासाला डाग लागू नये की आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकत नाही, मग आपण स्वतःला काय वाचवू शकणार आहोत. आज आपण पर्यावरण प्रदूषित करून असे भयंकर परिणाम पाहण्याची गरज नाही. जिथे हवेतील स्वच्छ ऑक्सिजन आपल्यासाठी आवश्यक आहे. हाच कोरोना विषाणू हवेत विरघळून आपले नुकसान करत आहे. त्यामुळे आता आपण आपले पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवायचे आहे जेणेकरून आपण निरोगी राहू शकू आणि इतिहासाला डाग लागू नये की आपण आपले पर्यावरण वाचवू शकत नाही, मग आपण स्वतःला काय वाचवू शकणार आहोत.

पर्यावरणातील प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना

पर्यावरणातील प्रदूषणाचे भयंकर दुष्परिणाम रोखण्यासाठी प्रदूषणाच्या कारणांचा गळा घोटणे नितांत आवश्यक आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जमिनीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी धरणांची सतत बांधणी, अत्याधिक जंगलतोड आणि रासायनिक खतांचा मर्यादित आणि अपेक्षित वापर करणे आवश्यक आहे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योगांचे प्रदूषित पाणी स्वच्छ पाण्याने वाचवणे आवश्यक आहे. वायू प्रदूषण रोखणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा उद्योग प्रदूषित हवा वातावरणात पसरू देत नाहीत. यासाठी उद्योगांच्या चिमणीवर योग्य फिल्टर बसवावेत. याशिवाय अणुऊर्जेमुळे होणारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी इंटरनॅशनल एनर्जी युनियनचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. लोकसंख्या वाढीला आळा घातला तरच पर्यावरण प्रदूषण रोखता येईल आणि पर्यावरण स्वच्छ ठेवल्यास कोरोनासारख्या आजारांनाही तोंड देता येईल.

    पर्यावरण दिन    

आपल्या देशात केवळ संपूर्ण पृथ्वीसाठीच पर्यावरण स्वच्छ आणि स्वच्छ ठेवणे आवश्यक झाले आहे का? हे लक्षात घेऊन संपूर्ण जगात राजकीय आणि सामाजिक प्रबोधन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७२ मध्ये पर्यावरण दिन साजरा करण्याची घोषणा केली होती. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली 5 जून ते 16 जून या कालावधीत आयोजित केलेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत चर्चेनंतर ते सुरू करण्यात आले. पहिला पर्यावरण दिन 5 जून 1974 रोजी साजरा करण्यात आला. आपल्या भारत देशात पर्यावरण दिन अतिशय चांगल्या पद्धतीने साजरा करण्याची परंपरा होत चालली आहे.

    उपसंहार    

पर्यावरण आपल्याला आणि आपल्या सभोवतालचे वातावरण आपल्या जगण्यासाठी अनुकूल बनवते. म्हणूनच आपणही त्याची पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे. पर्यावरण स्वच्छ व स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामध्ये प्राणघातक सृष्टी आणि प्रदुषणासारख्या निसर्गाला वाचवायला हवे, त्यामुळे जर वेळीच गंभीर नाही झाले तर काही काळानंतर ते आपल्या नियंत्रणात राहणार नाही आणि मग आपल्या अत्यंत कठीण प्रयत्नांना बगल देऊन आपले जीवन एखाद्या आजारासारखे संपेल. कोरोना देईल

तसेच वाचा:- मराठी भाषेतील प्रदूषण निबंध

तर हा पर्यावरणावरील निबंध होता, मला आशा आहे की तुम्हाला पर्यावरणावर मराठीत लिहिलेला निबंध आवडला असेल. जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर हा लेख सर्वांसोबत शेअर करा.


पर्यावरण निबंध मराठीत | Essay On Environment In Marathi

Tags