पर्यावरणावर 10 ओळी मराठीत | 10 Lines On Environment In Marathi

पर्यावरणावर 10 ओळी मराठीत | 10 Lines On Environment In Marathi

पर्यावरणावर 10 ओळी मराठीत | 10 Lines On Environment In Marathi - 3800 शब्दात


    आज आपण पर्यावरणावर मराठी आणि इंग्रजीमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये 10 ओळी लिहू . मित्रांनो, हे 10 गुण इयत्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी लिहिले आहेत. सामग्री सारणी

  • 10 ओळी मराठीत पर्यावरणावर 5 ओळी मराठीत पर्यावरणावर 10 ओळी इंग्रजीत पर्यावरणावर 5 ओळी इंग्रजीत

मराठीत पर्यावरणावर 10 ओळी


  1. पर्यावरण हे दोन शब्दांनी बनलेले आहे, जर तुम्ही त्याचा करार मोडला तर ते आवरण आहे, म्हणजे 'सर्व बाजूंनी वेढलेले'. पर्यावरणामध्ये नद्या, तलाव, जमीन, हवा, वनस्पती, प्राणी आणि पक्षी इत्यादींचा समावेश होतो. पर्यावरणाचा निसर्गातील प्रत्येक जीवावर परिणाम होतो, कारण आपल्याला सर्व काही पर्यावरणातूनच मिळते. अन्नधान्यांपासून जीवन देणारा ऑक्सिजन आपल्याला पर्यावरणात असलेल्या झाडांपासून आणि वनस्पतींपासून मिळतो. पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 1973 पासून दरवर्षी 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. पर्यावरणाच्या अंतर्गत सर्व प्रकारचे जैविक आणि अजैविक घटक समाविष्ट आहेत. विविध मानवी क्रियाकलापांमुळे पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मानवाने विविध मार्गांनी पर्यावरणाची हानी केली आहे, ज्यात जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, माती प्रदूषण इ. पर्यावरण वाचवण्यासाठी आणि हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत, झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूपही थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूपही थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूपही थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. ज्याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. ज्याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. एकाच वातावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला.

मराठीत पर्यावरणावर 5 ओळी


  1. आदिवासींचे वास्तव्य निसर्गाच्या कुशीत असल्याने ते पूर्णपणे पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. आपले शेतकरी बांधव पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात आणि त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतून होतो, त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. पर्यावरण वाचवण्यासाठी भारत सरकारने अनेक मोठी पावले उचलली आहेत, त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी. वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने FAME India सारखे मोठे उपक्रम हाती घेतले असून त्याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसे पाहता, एक जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की, पर्यावरण वाचवण्यासाठी योगदान देणे.

इंग्रजीमध्ये पर्यावरणावर 10 ओळी


  1. पर्यावरण दोन शब्दांनी बनलेले आहे, जर तुम्ही त्याचा संधि मोडलात तर तो आहे परी + आवरण, म्हणजे 'सर्व बाजूंनी वेढलेले'. पर्यावरणामध्ये नद्या, तलाव, जमीन, हवा, वनस्पती, प्राणी आणि पक्षी इत्यादींचा समावेश होतो. पर्यावरणाचा निसर्गातील प्रत्येक जीवावर परिणाम होतो, कारण आपल्याला प्रत्येक गोष्ट पर्यावरणातूनच मिळते. अन्नधान्यांपासून ते जीवन देणारा ऑक्सिजन आपल्याला पर्यावरणात असलेल्या झाडांपासून आणि वनस्पतींपासून मिळतो. पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून, लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी 1973 पासून दरवर्षी 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. पर्यावरणाच्या अंतर्गत सर्व प्रकारचे जैविक आणि अजैविक घटक समाविष्ट आहेत. विविध मानवी क्रियाकलापांमुळे पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. मानवाने विविध मार्गांनी पर्यावरणाची हानी केली आहे, ज्यात जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, माती प्रदूषण इ. पर्यावरण वाचवण्यासाठी आणि हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी जास्तीत जास्त झाडे लावली पाहिजेत, झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूपही थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूप थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. झाडे लावल्याने हवा शुद्ध होते आणि मातीची धूप थांबते. पर्यावरण शुद्ध करण्यात झाडांना जास्त महत्त्व आहे, ज्याचा अंदाज तुम्ही अशा प्रकारे लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. ज्याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. ज्याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता की झाडे लावल्याने पुराचा धोका कमी होतो. आपल्या वातावरणात अगणित वनस्पती आढळतात आणि पर्यावरण हेच विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी यांचे अधिवास आहे, पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात मोठा हातभार लावतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला. पर्यावरणात आढळणाऱ्या विविध प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल राखण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. आपल्या पूर्वजांनाही पर्यावरणाचे महत्त्व चांगलेच समजले होते आणि त्यामुळेच त्यांनी पर्यावरणाची पूजा करण्यास सुरुवात केली. गंगा नदीला देवी आणि सूर्याची देवता म्हणून पूजा करून त्यांनी पर्यावरणाचा समावेश संस्कृतीत केला.

इंग्रजीमध्ये पर्यावरणावर 5 ओळी


  1. आदिवासींचे वास्तव्य निसर्गाच्या कुशीत असल्याने ते पूर्णपणे पर्यावरणावर अवलंबून आहेत. आपले शेतकरी बांधव पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात आणि त्यांचा उदरनिर्वाह शेतीतून होतो, त्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. भारत सरकारने पर्यावरण वाचवण्यासाठी अनेक मोठी पावले उचलली आहेत, त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी. वाहनांमुळे होणारे वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने FAME India सारखे मोठे उपक्रम हाती घेतले असून त्याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसे पाहता, एक जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे की, पर्यावरण वाचवण्यासाठी योगदान देणे.

हेही वाचा:-

  • मराठी भाषेत 10 लाइन्स ऑन सेव्ह अर्थ मराठी भाषेत 10 ओळी मराठी भाषेत 10 ओळी ऑन सेव्ह ट्रीज मराठी भाषेत 10 ओळी ऑन सेव्ह वॉटर मराठी भाषेत पर्यावरण प्रदूषणावर निबंध (मराठीमध्ये पर्यावरण प्रदूषण निबंध)                

तर या पर्यावरणाबद्दलच्या त्या 10 ओळी होत्या. मला आशा आहे की तुम्हाला 10 लाईन्स ऑन एन्व्हायर्नमेंट मराठीत आणि इंग्रजीमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये आवडल्या असतील. जर तुम्हाला हा लेख आवडला असेल तर हा लेख सर्वांसोबत शेअर करा.


पर्यावरणावर 10 ओळी मराठीत | 10 Lines On Environment In Marathi

Tags