വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Summer Vacation In Malayalam

വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Summer Vacation In Malayalam

വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Summer Vacation In Malayalam - 6800 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിലെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിലെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെ ലേഖനം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാല ഉപന്യാസം) വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാല ഉപന്യാസം)

മലയാളത്തിൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാല ഉപന്യാസം


ആമുഖം

സ്കൂൾ ജീവിതം മനഃപാഠമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും വേനൽ അവധിക്കാലത്ത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളുടെ വാർഷിക പരീക്ഷയും ഫലവും കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒന്നോ ഒന്നര മാസമോ ആണ് വേനൽക്കാല അവധി. ഈ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ പലതരം ടൂറുകൾ നടത്താറുണ്ട്. പല കുട്ടികളും തങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിച്ച് അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കുന്നു. വേനൽ അവധികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്, ഈ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിശ്രമം ലഭിക്കും. വേനൽ അവധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഉത്സവത്തിൽ കുറവല്ല. കുട്ടികൾക്ക് വേനൽക്കാല അവധി ഒരു ആഘോഷം പോലെയാണ്. ഏത് കുട്ടികൾ എല്ലാ വർഷവും കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്‌കൂൾ ജോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേനൽ അവധിക്കാലം ആശ്വാസമാണ്. കൂടാതെ, ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പഠനത്തിന് ഇടവേളയുണ്ട്. മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ അവധിക്കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ബന്ധുവീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് ഈ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഈ അവധി കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള രസകരമായ യാത്രകൾ നടത്താനും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ചൂട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. ഏകദേശം 1 മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ വേനൽക്കാല അവധി എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സുഖകരവും രസകരവുമായ അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ചൂട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. ഏകദേശം 1 മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ വേനൽക്കാല അവധി എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സുഖകരവും രസകരവുമായ അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു. സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ചൂട് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമായി സ്‌കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. ഏകദേശം 1 മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ വേനൽക്കാല അവധി എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സുഖകരവും രസകരവുമായ അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെടുന്നു.

വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കാം

വേനൽക്കാല അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു, ഈ പ്ലാനിംഗ് കാലയളവിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ, വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാൻ കഴിയും. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ബസിലോ ട്രെയിനിലോ നടത്തിയ യാത്രയും അവിസ്മരണീയമാകും. വേനലവധിക്കാലത്ത് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനാണ് മിക്കവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഷിംല പോലുള്ള മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ കറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ. അതിനാൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തിന് ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു സ്ഥലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിഭംഗി ഏവരുടെയും മനം കവരുന്നതാണ്. വേനലവധിക്കാലത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ഷിംലയിലെ കുന്നുകളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ പോലെ. ചുറ്റുമുള്ള പച്ചപ്പിന്റെയും തണുത്ത കാറ്റിന്റെയും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു നിമിഷം നൽകുന്നു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീവണ്ടി യാത്ര ഏതൊരു യാത്രയിലും കുറവല്ല. യാത്രയിൽ ചാടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സ്‌പെയ്‌സോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗെയിമോ കളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കടന്നുപോകാനും യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും കഴിയും. തണുത്ത കാറ്റും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാഴ്ചയും എല്ലാവർക്കും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മഹത്തായ നിമിഷം നൽകുന്നു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീവണ്ടി യാത്ര ഏതൊരു യാത്രയിലും കുറവല്ല. യാത്രയിൽ ചാടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സ്‌പെയ്‌സോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗെയിമോ കളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കടന്നുപോകാനും യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും കഴിയും. തണുത്ത കാറ്റും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാഴ്ചയും എല്ലാവർക്കും അവിസ്മരണീയമായ ഒരു മഹത്തായ നിമിഷം നൽകുന്നു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യമായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീവണ്ടി യാത്ര ഏതൊരു യാത്രയിലും കുറവല്ല. യാത്രയിൽ ചാടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സ്‌പെയ്‌സോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗെയിമോ കളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയം കടന്നുപോകാനും യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനും കഴിയും.

വേനൽക്കാല അവധി പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും വേനൽക്കാല അവധിയാണ്. വേനൽ അവധിയായതിനാൽ പല സർക്കാർ ഓഫീസുകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. വേനൽക്കാല അവധികൾ സർക്കാർ പരിപാലിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ പഠനത്തിന്റെ സമ്മർദത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മണിക്കൂറുകളോളം സ്‌കൂളിലും കോളേജിലും താമസിക്കുന്നതിനാൽ വേനൽക്കാല അവധി ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പരീക്ഷാഫലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി നൽകി അവരെ പരീക്ഷയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു, അതുവഴി അടുത്ത വർഷം വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പുതിയ മനസ്സോടെ മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും. മറ്റ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജോലിയിൽ നിന്ന് അൽപം വിശ്രമിക്കാൻ വേനൽ അവധി നൽകിയവർ. വേനലവധി പ്രമാണിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അമിത ചൂട് കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ വേനൽക്കാല അവധി നൽകുന്നത്.

വേനൽക്കാല അവധിയുടെ നിമിഷങ്ങൾ

യാത്രകൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്, വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വിവിധ ഹോബികളും സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഹോബി നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന യാത്രകളും വേനൽക്കാല അവധിക്കാലവും മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, നടത്തം ശരീരത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഏകീകൃത ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ളതിനാൽ, ജീവിതം ഏകതാനമായിത്തീരുന്നു, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ആകർഷണവും ഉണ്ടാകില്ല. നിശ്ചിത ടൈം ടേബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്ക് ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്രയാസമായിത്തീരുന്നു, ദിവസവും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിത ദിനചര്യയിൽ മടുപ്പിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, മാനസിക ഉല്ലാസവും ഉത്സാഹവും പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി മാനസികമായി വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സ്വതന്ത്ര പക്ഷിയെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മാറാൻ കഴിയും. ഒരാൾക്ക് അവന്റെ പിരിമുറുക്കം നിറഞ്ഞ ജീവിതം വീണ്ടും രസകരമാക്കാം. യാത്രയും പരിസ്ഥിതി മാറ്റലും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ലോകത്തെ മാറ്റുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഈ ലോകത്ത് എല്ലാത്തരം ജോലികളും ചെയ്യുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുപോലെ, ചരിത്രപരമായ വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് ദാർശനിക സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. പല സ്കൂളുകളും സർവ്വകലാശാലകളും വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് ഉല്ലാസയാത്രകൾ നിർത്തിവച്ചു. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിനോദത്തിനായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും. ചരിത്രത്തിലെ പല തരത്തിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങൾ, ചരിത്ര കോട്ടകൾ, തടാകങ്ങൾ, നിരവധി പൂന്തോട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം. എന്നാൽ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള മികച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ആ വിവരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും. പല വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം പുതിയ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ സമയവും ലൈബ്രറിയിൽ ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാക്ടിക്കലുകളും പ്രൊജക്റ്റുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർ ഈ രീതിയിൽ സ്വയം രസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേനൽ അവധിക്കാലത്തും പല വിദ്യാർത്ഥികളും അടുത്ത വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ യാത്ര വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ രീതിയിൽ സ്വയം രസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേനൽ അവധിക്കാലത്തും പല വിദ്യാർത്ഥികളും അടുത്ത വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ യാത്ര വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ രീതിയിൽ സ്വയം രസിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വേനൽ അവധിക്കാലത്തും പല വിദ്യാർത്ഥികളും അടുത്ത വർഷത്തെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ യാത്ര വളരെ പ്രധാനമാണ്.

വേനൽ അവധികൾ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

വേനലവധിക്കാലം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും വരണം. വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം ആളുകൾക്ക് മികച്ച അവസരമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ കഴിയും. വേനലവധികൾ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകും. വേനൽ അവധിക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുകൂടാതെ, മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള ജോലികളിലും പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പുതിയ ജോലികളിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ദുർബലമായ വിഷയങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആ ദുർബലമായ വിഷയം ശക്തമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ട്യൂട്ടറിംഗ് ക്ലാസുകളിൽ ചേരുന്നതും വേനൽക്കാല അവധികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഗുണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, വേനൽ അവധിക്കാലത്ത്, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാമ്പസിൽ പോയി വിനോദസഞ്ചാരത്തോടൊപ്പം ആ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നേടുക. അതിനാൽ ഭാവിയിലും ആ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഇതുമാത്രമല്ല, ജനങ്ങളില്ലാത്ത നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതും അവിസ്മരണീയവുമാണ്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. മുത്തശ്ശിമാർക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം കളിക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും മറക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സയൻസ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പാർക്ക്, മൃഗശാല തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വേനൽക്കാല അവധികൾ ആസ്വദിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ട്. ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പകർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം അവിസ്മരണീയമാക്കാം. അത്തരക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതും അവിസ്മരണീയവുമാണ്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. മുത്തശ്ശിമാർക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം കളിക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും മറക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സയൻസ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പാർക്ക്, മൃഗശാല തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വേനൽക്കാല അവധികൾ ആസ്വദിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ട്. ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പകർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം അവിസ്മരണീയമാക്കാം. അത്തരക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതും അവിസ്മരണീയവുമാണ്. ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു. മുത്തശ്ശിമാർക്കും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം കളിക്കുന്നതിലൂടെ, വിദ്യാർത്ഥി തന്റെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും മറക്കുന്നു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള സയൻസ് സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പാർക്ക്, മൃഗശാല തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വേനൽക്കാല അവധികൾ ആസ്വദിക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉണ്ട്. ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ പകർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം അവിസ്മരണീയമാക്കാം.

ഉപസംഹാരം

വേനൽക്കാല അവധി ദിനങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു മികച്ച സമയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം വരുന്നു. പഠനത്തിന്റെ സമ്മർദം അകറ്റാൻ സർക്കാർ ദീർഘകാലം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഈ സന്തോഷം. വേനൽ അവധിക്കാലത്ത്, വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ അവധിക്കാലം ആസ്വദിക്കാം. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ അവധിക്കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പുതിയ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സമ്മർദത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ വേനൽക്കാല അവധിദിനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. എന്നാൽ, പൊരിവെയിലിൽ സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കുകയാണ് അവധിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എങ്കിലും ഈ അവധിക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

മലയാളത്തിലെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാല ഉപന്യാസം


ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അവധിക്കാലമാണ് വേനൽക്കാല അവധി. എല്ലാ വർഷവും ഈ അവധി ദിവസങ്ങളുടെ വരവിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവധിക്കാലത്ത് നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വേനൽ അവധി ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലെയും അധ്യാപകർ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ഗൃഹപാഠം നൽകുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വേനൽക്കാല അവധി നൽകുന്നു, ഈ സമയത്ത് പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു. അതുമൂലം പഠനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ, നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കുടുംബത്തോടൊപ്പം മഞ്ഞുവീഴ്ചയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു, കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ചൂട് കുറവാണ്. ഒരിക്കൽ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം വേനൽക്കാല അവധിക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഈ പ്ലാൻ റദ്ദാക്കേണ്ടിവന്നു, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ എല്ലാവർക്കും വിഷമമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തോന്നി. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ, മുത്തശ്ശി, അമ്മാവൻ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു, ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ വീടിന് പിന്നിൽ ധാരാളം വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൂടു കൂടുമ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ഞങ്ങളെ ആ മരത്തിന്റെ തണലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. നല്ല തണുത്ത തണുത്ത കാറ്റ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മുത്തച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ എന്നെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു. അവൻ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ മുത്തച്ഛൻ അവന്റെ സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ആ മരത്തിലും പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൂപ്പനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നത്. ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു, ആ പഴങ്ങളെല്ലാം രുചികരമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്, ഗ്രാമത്തിലെ പല ആൺകുട്ടികളും ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ വന്ന് ഞങ്ങളോടെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കളി കളിക്കുമായിരുന്നു. കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയായിരിക്കും, കുറച്ചു ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ അവരുമായി പുതിയ ചില കളികൾ കളിക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവന്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകും, ​​അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിലും വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിൽ സുഖമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അവർ ചന്തയിൽ പോകുമ്പോൾ, അവർ തീർച്ചയായും എനിക്കായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും. അതുപോലെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലം അവസാനിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ടും ഞങ്ങൾ ആ ഗ്രാമത്തെ ഓർത്തു കൊണ്ടേയിരുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ആ വേനൽ അവധിക്ക് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയി മാറിയത് ഗ്രാമത്തിൽ പോകുകയും അതിനു ശേഷം എല്ലാ അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രാമത്തിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. വേനൽ അവധിക്കാലം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ഉന്മേഷം പകരാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനലവധിക്ക് ശേഷം പുതിയ ഊർജത്തോടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും പഠനത്തിൽ താൽപര്യം നിലനിർത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കോളേജിലും വേനൽ അവധി കിട്ടും. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ, പഠനത്തിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചില നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാനോ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജ് വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്ത് കോളേജ് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പിക്നിക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗോവയിലേക്ക് പോയി, അവിടെ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പഠനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗോവയിൽ പോയി എവിടെ പോയാലും ആസ്വദിച്ചു. അവിടെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ തന്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചു. അവിടെ ധാരാളം കളികൾ കളിച്ചു, പലതരം ഊഞ്ഞാലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു നാളുകൾക്കു ശേഷം അവധിയും കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. കോളേജിൽ, ഗോവയിലെ ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളും മണിക്കൂറുകളും സംസാരിക്കും. വേനൽ അവധിയിൽ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ആസ്വദിക്കണം, ഈ അവധി വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്സവം പോലെ വരുന്നു. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ അവധികൾ ഇതുപോലെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഖേദമുണ്ടാക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ അവരുടേതായ രീതികളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഈ അവധിദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകമാക്കാം. ഈ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നില്ല. ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു, അത് പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജത്തോടെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ചേരാൻ അവസരം നൽകുന്നു, ഇത് നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവം പോലെ വരുന്നത്. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ അവധികൾ ഇതുപോലെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഖേദമുണ്ടാക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ അവരുടേതായ രീതികളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഈ അവധിദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകമാക്കാം. ഈ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നില്ല. ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു, അത് പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജത്തോടെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ചേരാൻ അവസരം നൽകുന്നു, ഇത് നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവം പോലെ വരുന്നത്. ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ അവധികൾ ഇതുപോലെ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഖേദമുണ്ടാക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ അവരുടേതായ രീതികളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും ഈ അവധിദിനങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകമാക്കാം. ഈ നിമിഷങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നില്ല. ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നു, അത് പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജത്തോടെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ചേരാൻ അവസരം നൽകുന്നു, ഇത് നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • എന്റെ സ്കൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (എന്റെ സ്കൂൾ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം ഇതായിരുന്നു, വേനൽ അവധിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു (ഹിന്ദി എസ്സേ ഓൺ സമ്മർ വെക്കേഷൻ) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


വേനൽക്കാല അവധിക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Summer Vacation In Malayalam

Tags