പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Plastic Ban In Malayalam

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Plastic Ban In Malayalam

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Plastic Ban In Malayalam - 4100 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം എഴുതും . പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന ഉപന്യാസം) ആമുഖം

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മലിനീകരണ പ്രശ്നം അനുദിനം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ നേരിടാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. കാരണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പല കാരണങ്ങളാൽ മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗമാണ് അവയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം. പഴങ്ങളോ പച്ചക്കറികളോ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ആകട്ടെ, പൊതുവെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ഭൂമിയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ പ്രതലത്തിലെത്തി ഭൂമി മലിനീകരണം പരത്തുന്നു. അതുപോലെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ജലമലിനീകരണവും കത്തുമ്പോൾ വായുമലിനീകരണവും പടരുന്നു. ചില മൃഗങ്ങൾ ആകസ്മികമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കഴിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവയിൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. മലിനീകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് പലതരം മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. എണ്ണ, പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ, അടുക്കള സ്റ്റേപ്പിൾസ്, ഫർണിച്ചറുകൾ, വാതിലുകൾ, ബെഡ് ലിനൻ, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ഒരു കാരണം. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മാലിന്യത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജീർണ്ണിക്കാത്ത ഒരു തരം വസ്തുവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. അത് പല കഷണങ്ങളായി പൊട്ടി, അഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ മണ്ണിൽ കലരില്ല. ഇത് ഭൂമിയുടെ താഴത്തെ പ്രതലത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു, ഇത് ഭൂമിക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നു. കത്തിച്ചാൽ അതുപോലെ, അങ്ങനെ കത്തിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് വിഷവാതകം പുറപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം പല രോഗങ്ങളും ജനിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഈ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇതാണ് പല രാജ്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചത്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാനാകും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. പല രാജ്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാനാകും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. പല രാജ്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ പ്രശ്നം ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാനാകും. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം.

ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ആരംഭിച്ചു

പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും പല രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും ഈ സംരംഭം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾ പൂർണമായും നിരോധിക്കണമെന്ന് തീരുമാനമായി. 2022-ൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ് അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം. അതിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സുപ്രധാന സംരംഭത്തിൽ 18 സംസ്ഥാനങ്ങൾ വളരെയധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ പ്രശ്നം അവസാനിക്കും. വായു മലിനീകരണം, ജല മലിനീകരണം, ഭൂമി മലിനീകരണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും കടലിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ജലജീവികളുടെ ജീവന് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് കുറയ്ക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലും കുപ്പികളിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ആവശ്യകതയും അനന്തരഫലങ്ങളും

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗവും ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്, കാരണം അതിന്റെ വാങ്ങൽ വളരെ വിലകുറഞ്ഞതാണ്. ഇന്നത്തെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ എന്ന നയം ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. തന്റെ ഈ നയം രാജ്യത്തിനാകെ നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ 9 ബില്യൺ ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ 9% മാത്രമേ പരിസ്ഥിതി ഇതുവരെ പുനരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചെറിയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാം. ഭൂരിഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ജലപാതകളിലൂടെ കടലിൽ ചെന്ന് സമുദ്രത്തെ ബാധിക്കുന്നതുപോലെ. പ്രകൃതിദത്തമായി നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഇല്ല. ഇത് ക്രമേണ പ്രകൃതിയിൽ ചെറിയ കഷണങ്ങളായി വിഘടിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, അത് നശിക്കുന്നില്ല. ഒരുതരം രാസഘടകം ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ജലപാതയിലൂടെ മണ്ണിനൊപ്പം ജലസംഭരണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെയുള്ള ജലജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് മണ്ണിൽ കാണപ്പെടുകയോ മണ്ണിനുള്ളിൽ അഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് പരിസ്ഥിതിക്ക് അപകടകരമാണ്.

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്

ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിന് പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ പാൽ നൽകുന്നു. ഇതിനുശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ടിഫിനിൽ (ബോക്സ്) ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനും കുട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, പിന്നീട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. മനുഷ്യൻ യഥാസമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തകർച്ചക്ക് അവൻ തന്നെ ഉത്തരവാദിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ വിവാഹ വേളകളിലും വലിയ ഇലകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇലയാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത്. ഈ ഇലകളിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഇലയ്ക്ക് പകരം ഫൈബറോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും ഒരുപോലെ ഹാനികരമാണ്.

പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് പകരം ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കണം

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണ പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്ത് പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾ പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പോളിത്തീൻ ബാഗുകൾക്ക് പകരം ആളുകൾക്ക് മറ്റ് ചില മികച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഈ ബാഗ് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ഇതുപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാകും. കോട്ടൺ ബാഗ് - നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടൺ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കാം. അതിന്റെ ഭാരം കുറവാണ്, ഫാഷന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇത് നല്ലതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചണ ബാഗ് - ചണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബാഗ് വളരെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. ഇത് പരുത്തിയെക്കാൾ അല്പം ശക്തമാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തകരില്ല, മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മുള ബാഗ് - പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് മുളകൊണ്ടുള്ള തടി കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്. ഇത് കാണാൻ വളരെ ആകർഷകമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെക്കാലം ഉപയോഗിക്കാം. ഹെംപ് ബാഗ് - ഈ ബാഗിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ദ്രാവകം എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം എന്നതാണ്. ഇതിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. ഇത് വളരെ മനോഹരവും മോടിയുള്ളതുമായി തോന്നുന്നു. റേഷൻ, പരുത്തി എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ള മറ്റ് ബദലുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിക് സ്‌ട്രോകൾക്ക് പകരം പേപ്പർ സ്‌ട്രോ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് പകരം ലോഹം, ചെമ്പ്, സെറാമിക് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കുപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം, പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിന് പകരം കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് പകരം ചണച്ചാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കത്തി ഉപയോഗിക്കാം.

മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നാശം

പ്ലാസ്റ്റിക് ബാങ്സ് കഴിച്ച് പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തോളം മൃഗങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. ഇതോടെ, പ്ലാസ്റ്റിക് മൃഗങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം ലഭിക്കും.ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഓരോ വർഷവും ഓരോ വ്യക്തിയും ഏകദേശം 9.7 കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കടലിൽ തള്ളുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം

ഏതൊരു മോശം കാര്യവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ, ആളുകളിൽ അവബോധം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആരംഭിക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും അപകടകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കുട്ടികളോട് പറയണം. സ്‌കൂൾ മുതൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ബോധവത്കരിക്കണം. അങ്ങനെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും കാലക്രമേണ അവർ ബോധവാന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ തടയാൻ ചില നടപടികൾ

മനുഷ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപയോഗിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിയൂ. നമ്മുടെ ചെറിയ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് പകരം പേപ്പറും ചണച്ചാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാം. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ, പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തുണി സഞ്ചികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചായ കുടിക്കാൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസിന് പകരം മൺപാത്ര കുൽഹാദിൽ ചായ കുടിക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ കരുതുക. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിൽ വെള്ളമോ അടച്ച ഭക്ഷണമോ കഴിക്കരുത്.

ഉപസംഹാരം

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണം കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ മാത്രമല്ല, മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, മൃഗങ്ങൾ, കടൽ ജലജീവികൾ, മനുഷ്യരാശി എന്നിവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ അത് മണ്ണിന്റെ പാളിയിൽ എത്തി മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നശിപ്പിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന പുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ വിഷാംശം നൽകുന്നതാണ്. അതിനാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും നിർത്തേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ഉപന്യാസം) പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത് ഭാരത് ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു (മലയാളത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന ഉപന്യാസം), പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു (പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ലേഖനം) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Plastic Ban In Malayalam

Tags