മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Maharashtra Day In Malayalam

മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Maharashtra Day In Malayalam

മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Maharashtra Day In Malayalam - 3200 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മഹാരാഷ്ട്ര ദിന ലേഖനം മലയാളത്തിൽ)

മെയ് 1 നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. മെയ് 1 ന് രാജ്യത്തുടനീളം തൊഴിലാളി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, മെയ് 1 നാണ് രാജ്യത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമായത്. എല്ലാ വർഷവും മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ദിവസം സംസ്ഥാന സ്ഥാപക ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം സാംസ്കാരികവും വർണ്ണാഭമായതും മതപരവുമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മറാത്തി നാഗരികതയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ കാണുന്നത്. 1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായപ്പോൾ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ബോംബെ. ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരുന്നു അത്. 1950-കളിൽ സംയുക്ത മഹാരാഷ്ട്ര സമിതി അന്നത്തെ ദ്വിഭാഷാ സംസ്ഥാനമായ ബോംബെയിൽ നിന്ന് മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കേരളം, കർണാടക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 1950-ൽ രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന സർക്കാരിന്റെ പിടിവാശി നിറഞ്ഞ നിലപാടിൽ അസ്വസ്ഥരായ ജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബലപ്രയോഗവും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ദിവസ് വെടിവയ്പിൽ മുംബൈയിലെ ഫ്ലോറ ഫൗണ്ടനിൽ നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 1960 മെയ് 1-ന് ബോംബെ പുനഃസംഘടന നിയമപ്രകാരം മുംബൈ അതിന്റെ തലസ്ഥാനമായി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ സംയുക്ത മഹാരാഷ്ട്ര സമിതി അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു. 1960ലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത്. നേരത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബോംബെ എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. തുടർന്ന് 1956ലെ നിയമം അനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും രാജ്യത്ത് രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മറാത്തിയും ഗുജറാത്തി ഭാഷയും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനം വേണം. ഇവ രണ്ടും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം നൽകാതെ ബോംബെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിന് തങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കാൻ ആളുകൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. മറാത്തിയും ഗുജറാത്തിയും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ബോംബെ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, രണ്ട് ഭാഷകളും സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി ശക്തമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനവും ഗുജറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം പ്രവിശ്യയും വേണം. ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള മഹാഗുജറാത്ത് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമാക്കാൻ മറാത്തികൾ സംയുക്ത സമിതി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങി നേടാനായി യുദ്ധം ചെയ്തു രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ബോംബെ മേഖലയെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. 1960 മെയ് 1 ന് ബോംബെ പുനഃസംഘടനാ നിയമപ്രകാരം ഇത് ചെയ്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു വിഷയത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയെ തങ്ങളുടെ പ്രവിശ്യയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും. അതിനുശേഷം ബോംബെ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറി. ഇന്ന് ബോംബെ ഒരു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന തലസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വ്യവസായത്തിൽ മാത്രമല്ല, ടൂറിസം മേഖലയിലും ബോംബെ ഒരു പുരോഗമിച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. ഇതോടൊപ്പം വിനോദ മേഖലയുടെ ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമായും ബോംബെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിനോദമേഖലയിലെ പ്രശസ്തി കാരണം ബോംബെ വളരെ ജനപ്രിയമായ സ്ഥലമായി മാറി. മഹാരാഷ്ട്ര ദിനമായ മെയ് ഒന്നിന് പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ വലിയ തോതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആ ജനങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു, മഹാരാഷ്‌ട്രയെ സംസ്ഥാനമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തി രക്തസാക്ഷിയായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിവസത്തിന് വളരെ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പല സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും മഹാരാഷ്ട്ര ദിനം അവധി ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂപടത്തിന്റെ ഭൂപടം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പരസ്പരം ലയിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം വേണം. ക്രമേണ ഭാഷയുടെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും, സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അതിന്റെ സംസ്ഥാന സ്ഥാപക ദിനം അഭിമാനത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ മഹാരാഷ്ട്രയും എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ആകെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ വ്യതിരിക്തമായ ഭാഷയും വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരവുമുണ്ട്. ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാജ്യം ഒരു നൂലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1956ലെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന നടന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച്, കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കർണാടക സംസ്ഥാനം നൽകി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും നൽകി. എന്നാൽ മറാത്തി, ഗുജറാത്തി ജനതയ്ക്ക് അവരുടെ സംസ്ഥാനം നൽകാത്തതാണ് പ്രശ്‌നമുണ്ടായത്.അതിന്റെ ഫലമായി അവർ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ബോംബെ പ്രവിശ്യയെ സംബന്ധിച്ച് മറാത്തി, ഗുജറാത്തി ജനതകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് മറാത്തികൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ബോംബെയുടെ പുരോഗതിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഗുജറാത്തി ജനത വാദിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്ഥലം കിട്ടണം. ഒടുവിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ശേഷം ബോംബെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി. മഹാരാഷ്ട്ര ദിനം അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നതിന്, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നിരവധി തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ശിവാജി പാർക്കിൽ പരേഡ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ദിവസം, മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഈ ചടങ്ങിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഹുതാത്മ ചൗക്ക് സന്ദർശിച്ച് രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജീവൻ നൽകിയവർ. ഈ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവും ലഹരി വസ്തുക്കളും വിൽക്കില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മറാത്തി സംസ്‌കാരം അവിടുത്തെ നാടോടി നൃത്തങ്ങളിലും സംഗീതത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ ആളുകൾ പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ കായിക മത്സരങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവയിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഈ ദിവസം സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരിക്കും. ഈ ദിവസം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സ്കൂളിലും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അതിൽ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തിൽ സ്‌കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഈ ദിവസം നിരവധി നൃത്ത ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും കോളേജുകളിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമാണ്. 1853-ൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് താനെയിലേക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ട്രെയിൻ യാത്ര. നടുവിലൂടെ നടന്നു മുംബൈയെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ നഗരം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ദിനംപ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തൊഴിൽ തേടി ഇവിടെയെത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പഴങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ജില്ലകളുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ശൈത്യകാല തലസ്ഥാനമാണ് നാഗ്പൂർ. വേനൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ തലസ്ഥാനം മുംബൈയാകും. സമ്പന്നവും സമ്പന്നവും സ്ഥിരതാമസമാക്കിയതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗംഗാധര തിലക്, വീർ സവർക്കർ, ദാദാഭായ് നയ്‌റോജി എന്നിവരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണിത്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോവ, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര. ഈ സംസ്ഥാനം അതിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വിജയകരവും സമ്പന്നവുമായ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. രാജ്യത്തെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനസംഖ്യ പതിമൂന്ന് കോടിക്കടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ടൂറിസത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗുഹകൾ, വിവിധ വാസ്തുവിദ്യകൾ കാണാൻ ദൂരെ ദിക്കുകളിൽ നിന്നും സഞ്ചാരികൾ എത്താറുണ്ട്. ഗേറ്റ്‌വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, മറൈൻ ഡ്രൈവ്, സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദൈവത്തെ കാണാൻ എത്തുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

എല്ലാ വർഷവും മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഈ പ്രത്യേക ദിനം വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഈ ചരിത്രവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവസരമുണ്ട്. അതിനാൽ, മെയ് 1 മഹാരാഷ്ട്ര ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരം കാണിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മതപരമായ പരിപാടികളും ഈ ദിവസം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിലെ ലേഖനമായിരുന്നു, മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


മഹാരാഷ്ട്ര ദിനത്തിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Maharashtra Day In Malayalam

Tags