ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Internet In Malayalam

ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Internet In Malayalam

ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Internet In Malayalam - 4400 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ Essay on Internet മലയാളത്തിൽ എഴുതും . ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇൻറർനെറ്റിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (Essay On Internet in Malayalam) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്ടിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

മലയാളം ആമുഖത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപന്യാസം

ഇന്റർനെറ്റ് എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സമ്മാനമാണ്, അത് ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ശരിയായ വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്താൽ, അത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശരിയോ തെറ്റോ ആക്കാം! എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ താക്കോലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതില്ലാതെ, ഒരു ജോലിയും സാധ്യമല്ല. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ആധുനിക യുഗമാണ്, ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ജോലിയും സാധ്യമല്ല. കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ആരെ കണ്ടാലും എല്ലാവരും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. ഒരു തരത്തിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കാരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇൻറർനെറ്റ് ഞങ്ങളുടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഏത് ജോലിയും എളുപ്പവും ലളിതവും കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി. ഇന്റർനെറ്റ് ഒരുതരം അറിവിന്റെ ശേഖരമാണ്. നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലുടൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക വിളക്ക് പോലെയാണ് ഇത്. ഇത് വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ നിഘണ്ടു പോലെയാണ്. ഇത് പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തുറന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നേടാനും കഴിയും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യർ സ്വയം ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരും കരുതിയിരിക്കില്ല. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടാതെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇന്ന് എവിടെയും പോകണമെന്നോ ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ കാണണമെന്നോ ഒരു സ്വപ്നമല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് തുറന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യവും കണ്ടു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നിർവചനം

ഇന്റർനെറ്റ് അത്തരമൊരു ആധുനിക ഉപകരണമാണ്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് സംവിധാനമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ടിസിപി/ഐപി പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ തരം മീഡിയകൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള വിവരങ്ങളോ വിവരങ്ങളോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറുകളും ഈ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടേയും ബന്ധത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു".

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അർത്ഥം

ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആധുനിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ശൃംഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആധുനികവും ഉന്നത സാങ്കേതികവുമായ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നെറ്റ്‌വർക്കുകളുടെ ശൃംഖല എന്നും വിളിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തരങ്ങൾ

നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

  1. LAN (ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്) MAN (മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്) WAN (വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്)

രണ്ട് തരം വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് TANs (ടൈനി ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്) ആണ്, ഈ കണക്ഷൻ LAN- കൾക്ക് (LANs) സമാനമാണ്, എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. മറ്റൊരു തരം WAN ആണ് CAN-കൾ (കാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്‌വർക്ക്), ഇത് ഒരു തരത്തിൽ MAN നെറ്റ്‌വർക്കിന് സമാനമാണ്.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചരിത്രം

അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. 1969-ൽ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വകുപ്പിലെ അന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇത് ആരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ ഇതിന് അർപാനെറ്റ് (അപാരനെറ്റ്) എന്നായിരുന്നു പേര്. 1971-ൽ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വികാസവും ആവശ്യമായ വളർച്ചയും കാരണം, ARPANET അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഏകദേശം 10,000 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയായി മാറി, പിന്നീട് 1987 മുതൽ 1989 വരെ അത് ഏകദേശം 1,000,000 കമ്പ്യൂട്ടറുകളായി. 1990-കളിൽ, അർപാനെറ്റിന് പകരം ഇന്റർനെറ്റ് വന്നു. 1992-ൽ 10 ലക്ഷം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 1993-ൽ 20 ലക്ഷം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അതിന്റെ വളർച്ചയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന മാർഗമായി ഇന്റർനെറ്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വികസനത്തിന് നിരവധി പേർ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആദ്യകാല വികാസത്തിന്റെ ഘട്ടം 1950 കളിൽ ആണെന്ന് പറയാം. 1957-ൽ യു.എസ്.എസ്.ആർ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം യു.എസ്. ഗവൺമെന്റ് യു.എസ്.എസ്.ആർ (സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ) ൽ നിന്ന് യു.എസ്. അതിൽ ജെ.സി.ആർ ലിക്ലൈഡർ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. നിലവിലുള്ള ടെലിഫോണും കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഇന്റർനെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഇന്റർനെറ്റ് എന്നത് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന് നൽകിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സമ്മാനത്തിൽ കുറവല്ല. ഇന്റർനെറ്റ് സാധ്യതകളുടെ ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി, നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലുള്ള ഏത് വിവരവും ഏത് ചിത്രവും വീഡിയോയും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അത് ആരിലും എത്താം. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കാനും ഇമെയിൽ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും. സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ മാർഗമാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ഇതിനായി ഒരാൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ചാറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ചാറ്റിംഗ് ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയും വാട്സ്ആപ്പിലൂടെയും എല്ലാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്കും പരസ്പരം നോക്കി സംസാരിക്കാം. അതിന്റെ മാധ്യമം വീഡിയോ കോളിംഗ് ആണ്. വീഡിയോ കോളിംഗിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം നോക്കി സംസാരിക്കാനും കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗിന്റെ ജോലികളും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ആർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ആളുകളുമായി പങ്കിടാം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാം. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയും ബിസിനസ്സ് നടത്താം, ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കഴിയും. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണം ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗും മറ്റും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആളുകൾക്ക് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് തൊഴിൽ നേടാം. വീട്ടിലിരുന്ന് ഏത് കമ്പനിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബയോഡാറ്റ നൽകാനും കഴിയും. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണ്, അത് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് വളരെ വിലകുറഞ്ഞതായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആണ്. മനുഷ്യന്റെ പല പുതിയ നേട്ടങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമായിട്ടുള്ളൂ.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജോലികളും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം, ഇന്റർനെറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയണം എന്ന് കൂടി പറയാം.

  • ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ, സെർച്ച് എഞ്ചിനിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും നേടാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അത് നേടാനും കഴിയും. ഇതിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് സൈറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാം. ആരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനാകും. നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമകളും ഗെയിമുകളും പാട്ടുകളും ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രസിപ്പിക്കാം. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ്, ഓൺലൈൻ ജോലി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കണ്ണിമവെട്ടൽ അയക്കാം. ഞങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു, വെള്ളത്തിന്റെയും ടെലിഫോണിന്റെയും ബില്ലുകൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് അടക്കാം. ഒരു വരിയിലും നിൽക്കാതെ, ഒരു കുഴപ്പവും നേരിടാതെ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഒരു ഷെയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വാർത്തയും നിരവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. റഗുലർ പഠനത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്തവരും ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം പോകാൻ പോലും കഴിയാത്തവരും. അതിനാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലൂടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം. ആരെങ്കിലും അനുയോജ്യനായ വരനെ തേടുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ അയാൾക്കും ആ സൗകര്യം ലഭിക്കും. മറുവശത്ത്, നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഏത് ഓൺലൈൻ കോഴ്സും പഠിക്കാം. ഇതിൽ പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. പാചക ക്ലാസുകൾ, ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങിയവ പോലെ, YouTube വഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനാകും. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങിയവ. YouTube വഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങിയവ. YouTube വഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങിയവ. YouTube വഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കി. ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ തുടങ്ങിയവ. YouTube വഴി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാം. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ എളുപ്പമാക്കി.

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പോരായ്മകൾ

ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത്, അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളും കുറവല്ല, അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ അപകടകരമാണ്, ഇത്രയും ആധുനികതയുടെയും ഇത്രയധികം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും വികസനം നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു?

  • ഏതാണ് തെറ്റ്. അതിന്റെ ദുരുപയോഗത്തിന്റെ അപകടം അവശേഷിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ രഹസ്യ രേഖകളുടെ മോഷണം പോലും ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സാധ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാലത്ത്, രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെയും ചാരന്മാർ ബാധിച്ചു. സുരക്ഷാ വീക്ഷണത്തിൽ ഇത് അപകടകരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സ്പാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊരു അനാവശ്യ ഇമെയിൽ ആണ്. അതിലൂടെ കള്ളൻ രഹസ്യ രേഖ മോഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് പലതരം രോഗങ്ങളെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതോടെ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗവും വന്നുതുടങ്ങി. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി തന്നെ, ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളും അയയ്ക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തോടെ, ഒരു വ്യക്തി അത് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ ഒരു ദിവസമോ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് ചിത്രവും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണാനാണ് ഹോളി വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ പങ്കിടുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും ലഭിക്കണമെന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും കണ്ടെത്താനാകാതെ വരുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അവന്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിത്തീരുന്നു, ആത്മഹത്യ പോലുള്ള അപകടകരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വ്യക്തി മടിക്കില്ല. അശ്ലീല സൈറ്റുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള പോണോഗ്രാഫിയിൽ സമൃദ്ധമാണ്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മോശം ആഘാതം കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും ആണ്. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ തെറ്റായ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അപകടകരമായ വിഷമായി തെളിയുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകൾ കാരണം ആളുകളിൽ പഴയതുപോലെ സ്നേഹവും സ്വന്തതയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് സന്തോഷവും സങ്കടവും പങ്കുവെച്ചിരുന്നിടത്ത്, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഫോണിൽ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ ഈ ഇൻറർനെറ്റ് കാരണം ആ അടുപ്പവും സ്നേഹവും എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയാഘാതം മൂലം 16 വയസുകാരൻ മാത്രം മരിച്ചത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അതും ആ കുട്ടി PUBG പോലുള്ള ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനാലും അതിൽ തോറ്റതിനാലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മരിച്ചു. ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ പല ജോലികളും എളുപ്പമാക്കിയിടത്ത്, അത് വലിയ ദോഷവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് മിതമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിയുകയാണ്.

ഉപസംഹാരം

ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നിടത്ത് അത് നമ്മെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ, നാം അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ അത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമുക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് പൊതുവായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ അതിൽ നിന്നുള്ള ദോഷം തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യരുത്. അറിവ് തുള്ളികൾ കൂടുന്നതുപോലെ. അതിനാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അറിവ് മറ്റൊരാൾക്കും സ്വയം ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പിച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് പൂരിപ്പിക്കുക, അത്തരം അറിവുകൾ തെറ്റായി വളരാൻ അനുവദിക്കരുത്, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്താകാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുക... ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഇന്റർനെറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിന്ദി ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപന്യാസം) മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഉപന്യാസം (മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എസ്സേ മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ഇത് ഇന്റർനെറ്റിലെ ഉപന്യാസമായിരുന്നു, ഇന്റർനെറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു (ഇന്റർനെറ്റിൽ ഹിന്ദി ഉപന്യാസം) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Internet In Malayalam

Tags