ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം? മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Were A Soldier? In Malayalam

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം? മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Were A Soldier? In Malayalam

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം? മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Were A Soldier? In Malayalam - 3000 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന്, ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതുമായിരുന്നു (മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സൈനികനാണെങ്കിൽ ലേഖനം) . ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഈ ഉപന്യാസം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, (മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സൈനികനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളം മുഖവുരയിൽ

രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്താൻ സൈനികൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈനികൻ എപ്പോഴും അതിർത്തികളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനികൻ എപ്പോഴും തന്റെ രാജ്യത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ ക്രമം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, അത് എനിക്ക് ഒരു പദവിയായിരിക്കും. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ ചുമലിലായിരുന്നേനെ. ഒരു സൈനികനാകുന്നത് എളുപ്പമല്ല, അതിന് കഠിനമായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. സൈനികൻ ശത്രുക്കളോട് ഭയമില്ലാതെ പോരാടുന്നു. എന്റെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് നെഞ്ചിൽ വെടിവെക്കാം. പട്ടാളക്കാർ രാജ്യത്തെ വലിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി സൈനികർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നു. രാജ്യം സുരക്ഷിതമാണെങ്കിൽ നമ്മളും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും.

ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാഗ്യമല്ല

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, അത് എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ഭാഗ്യമാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. യൂണിഫോം ധരിച്ച് രാജ്യത്തെ സേവിക്കുക എന്നത് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കുറവല്ല.

ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം

ഒരു പട്ടാളക്കാരനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലേ വളർന്നു തുടങ്ങിയത് അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്റെ പരമമായ കടമയായിരുന്നു. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുകയും എന്റെ കടമ പൂർണമായി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ബഹുമാനത്തിന്റെ യൂണിഫോം

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ യൂണിഫോമിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു, അത് യൂണിഫോമിന്റെ ബഹുമാനം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ കർത്തവ്യം സത്യസന്ധതയോടെ നിർവഹിക്കുകയും രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്നിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

എന്റെ ആരാധനാപാത്രമായ ദേശാഭിമാനി നായകൻ

നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായാൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ദേശാഭിമാനികൾക്കാണ്. ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർ. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, റാണി ലക്ഷ്മിഭായി, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, രാജ്ഗുരു എന്നിവരെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ആരാധനാപാത്രമായി കാണുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരായ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു.

നിർഭയമായി പ്രവർത്തിക്കുക

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ സൈനികനാകുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിർഭയമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമായിരുന്നു. അതിർത്തി കാക്കുമ്പോൾ, ഒരു ശത്രുവും അതിനെ പരിപൂർണ്ണമായി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ കള്ളക്കടത്തും മോഷണവും അനുവദിക്കില്ല. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ നിയമവിരുദ്ധമായ വസ്‌തുക്കൾക്കും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അതിർത്തിയിൽ വരാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിലെ ചാരന്മാരെ പിടിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ അയച്ച ചാരനെ ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കുക

ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. മറ്റ് സൈനികരുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടും. വരും നാളുകളിൽ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്ന് തീവ്രവാദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് സംഭവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.

സ്വാഭാവിക പ്രതിസന്ധികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുക

പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം ഭൂമിയിൽ ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകൾ മരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ പലരും അകപ്പെടുന്നു. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആളുകളെ അവിടെനിന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് ധൈര്യം പകരുമായിരുന്നു. അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും ക്രമീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, അവരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുന്നില്ല.

ലോഗോയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനാത്മക ഉറവിടം

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഒരു ഉത്തമ സൈനികനായി ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കടമകളും നന്നായി ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്റെ അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ ഞാൻ യുവാക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ യുവാക്കളിൽ രാജ്യസ്നേഹം വളർത്തുകയും അവരെ സൈന്യത്തിൽ ചേരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

രാജ്യ സേവന മുൻഗണന

ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യസേവനത്തിനായിരുന്നു മുൻഗണന. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഞാൻ എന്റെ കടമയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകും. എന്റെ രാജ്യം സുരക്ഷിതമായി തുടരാനും എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കാനും ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു.

ഒരു സൈനികനാകാനുള്ള പരിശീലനം

ഒരു സൈനികനാകാൻ, നിങ്ങൾ നീണ്ട പരിശീലനം നേടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പരിശീലനം ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഒരു സൈനികനായിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കഠിനമായ ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഞാൻ ഒരു സൈനികനായി മാറുകയും രാജ്യസേവനത്തിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്യും.

സത്യസന്ധമായി കടമ നിർവഹിക്കുക

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ കടമ സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുമായിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുക.

അച്ചടക്കം നിറഞ്ഞ ജീവിതം

ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ പരിശീലനം കഠിനാധ്വാനം പൂർത്തിയാക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടും എന്റെ പരിശീലനത്തിന് ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. സത്യസന്ധതയോടും സത്യത്തോടും കൂടി അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും നല്ലതും യഥാർത്ഥവുമായ പാത പിന്തുടരാൻ എല്ലാവരേയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒരിക്കലും ശത്രുവിന് കീഴടങ്ങരുത്

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ശത്രുവിന് കീഴടങ്ങില്ല. ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ പോരാടുകയും മാതൃരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ള ആരെയും സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് ചവിട്ടാൻ ആരും അനുവദിക്കില്ല. തന്റെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കുമായിരുന്നു.

സമൂഹത്തിൽ തിന്മയുടെ വർദ്ധനവ്

സമൂഹത്തിൽ ദുഷ്പ്രവണതകൾ പെരുകുന്നത് പോലെ, അനുദിനം കവർച്ചയും മോഷണവും കൊള്ളയടിയും മറ്റും നടക്കുന്നു. ഇതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് പോലീസ് ഭരണകൂടത്തെയാണ്. ഇത് തെറ്റാണ്. ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരായ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി എല്ലാം ത്യജിക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ നാടിനെ ദുഷിച്ച കണ്ണ് വയ്ക്കുന്നവരെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, പട്ടാളക്കാരനായാൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല.

നമ്മുടെ രാജ്യം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

ഞാൻ ഒരു സൈനികനാണെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകില്ല. ഒരു പട്ടാളക്കാരനെന്ന നിലയിലും രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെന്ന നിലയിലും ഞാൻ നല്ല ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ച എന്റെ ജന്മനാടിനോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഞാൻ പട്ടാളക്കാരനായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കും.

ഉപസംഹാരം

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകുമെന്നും രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ ശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ രാജ്യത്തെ സേവിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും എന്റെ പരിശ്രമം.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഒരു മുറിവേറ്റ സൈനികന്റെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ഏക് ഘയാൽ സൈനിക് കി ആത്മകഥ) സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ സർജിക്കൽ സ്‌ട്രൈക്ക് ഉപന്യാസം) മേരാ ദേശ് ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ

ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഉപന്യാസമായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഞാൻ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം? മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Were A Soldier? In Malayalam

Tags