ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Am A Doctor In Malayalam

ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Am A Doctor In Malayalam

ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Am A Doctor In Malayalam - 3900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ന ഉപന്യാസം എഴുതും . ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ

ദൈവം മനുഷ്യനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അവനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഡോക്ടർ സഹായിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകൻ, എഞ്ചിനീയർ, വക്കീൽ തുടങ്ങി നിരവധി തരം തൊഴിലുകൾ ലോകത്തുണ്ട്. എല്ലാ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക, അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക, രോഗികളെ ചിട്ടയോടെ ചികിൽസിക്കുക എന്നിവയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഡോക്ടറുടെ ചുമലിലാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ ആകാൻ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇതിനായി രാവും പകലും പഠിക്കുകയും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇതോടെ രോഗികളെ ശരിയായ ദിശയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയുന്നു. ഡോക്ടർ പൊതുസേവനമാണ്, ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കുന്നവൻ, ജീവിതത്തോടുള്ള സേവനത്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജനസേവനം ചെയ്യുമെന്ന് ഓരോ ഡോക്ടറും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ പരമമായ കടമയാണ്, എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് ചില ആശുപത്രികളിൽ, പോക്കറ്റ് ചൂടാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ പ്രൊഫഷനുമായി കളിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ, രോഗികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കും ഞാൻ മുൻഗണന നൽകും. ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്ക് വൃത്തിയും വെടിപ്പും സൂക്ഷിക്കുന്നു. രോഗികൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ മുറിയിൽ അത്തരം കസേരകളും കിടക്കകളും ക്രമീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ രോഗികളോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കുകയും രോഗികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അതനുസരിച്ച് രക്തപരിശോധനയും മറ്റും നടത്താൻ രോഗികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്നത്തെ ചില ഡോക്ടർമാരെപ്പോലെയല്ല, രോഗികളുടെ ഓരോ പ്രസ്താവനയും ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നു. അൽപം ശ്രദ്ധിച്ച് കുറിപ്പടിയിൽ മരുന്നുകൾ എഴുതി രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നവർ. ഞാൻ രോഗികളെ ശരിയായി പരിശോധിച്ച ശേഷം അവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചും അവർ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും നന്നായി വിശദീകരിക്കും. രോഗികളുടെ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ, ഞാൻ ആദ്യം ആ രോഗിക്ക് മുൻഗണന നൽകും. രാത്രി എത്ര വൈകിയാലും എനിക്ക് രോഗികളിൽ നിന്ന് അടിയന്തര കോളുകൾ വന്നാലും, ഞാൻ അവരുടെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ കൈമലർത്തുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ വികാരങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷേ രോഗികളുടെ പരിശോധന സമയത്ത്, എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഒരു ഇടപെടലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടും, രോഗിയെ വീട്ടിൽ പോയി കാണേണ്ടി വന്നാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും അവനു വേണ്ടി തയ്യാറാണ്. ഇക്കാലത്ത് ചില ഡോക്ടർമാർ, രോഗിയുടെ രോഗം നന്നായി അറിയുന്നു, അത് ഒരു വലിയ രോഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ധാരാളം പണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഞാനും ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ കൃത്യമായ രോഗവും രോഗലക്ഷണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ നൽകുമായിരുന്നു. ഏത് അത്യാഗ്രഹത്തിലും തെറ്റായ രോഗ പ്രഖ്യാപനത്തിലും രോഗിക്ക് തെറ്റായ ഉപദേശം നൽകുന്നത് വലിയ കുറ്റമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനാൽ അത് അങ്ങനെയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് രോഗികൾ അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ഒരു സാധാരണ രോഗമാണ്. ചില ഡോക്ടർമാർ രക്തസമ്മർദ്ദം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം രോഗികളോട് ശരിയായി പറയാതെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല, രോഗികൾക്ക് രക്തസമ്മർദ്ദം കൃത്യമായി നൽകി രോഗിയുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചില ഡോക്‌ടർമാർ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ്, രോഗികളുടെ രോഗം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, കുറിപ്പടിയിൽ എഴുതി ആയിരം ടെസ്റ്റുകൾ നൽകുന്നു. ഇതിനായി രോഗികൾ രക്തപരിശോധനയും മൂത്രപരിശോധനയും മറ്റും പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ചെയ്യണം. ഇത് രോഗികളുടെ പണവും സമയവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ചില ഡോക്‌ടർമാർ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോഴും രോഗിക്ക് ദീർഘവും വിശാലവുമായ ഒരു ടെസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് കൈമാറുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരിക്കലും രോഗിയോട് തെറ്റായ വഴി കാണിക്കില്ലായിരുന്നു. പകരം, അവന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അവൻ തന്റെ ശരിയായ പരീക്ഷ എഴുതുമായിരുന്നു. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അവനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. രോഗികളോട് സത്യം പറയേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ കടമയാണ്. രോഗികളോട് കള്ളം പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ തൊഴിലിന് എതിരാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുകയും അവർക്ക് ശരിയായ ചികിത്സ നൽകാൻ ഗ്രാമത്തിൽ പോകാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പല സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും പണമെടുക്കുന്നത് കുറവാണ്, എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ, കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത്, രോഗികളെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. അതുമൂലം നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. വിലക്കയറ്റം കാരണം ചില ഡോക്ടർമാർ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. അവർ അത്യാഗ്രഹികളാണെന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്തരം അനീതി അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരന് പണം നൽകാൻ കഴിയുന്നത്രയും, ഞാൻ അതേ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. ഈ നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പണം സമ്പാദിക്കാറില്ല. ഏതെങ്കിലും രോഗിയുടെ അസുഖം എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, രോഗിയെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കും. വൈദ്യശാസ്ത്രം വളരെ പവിത്രമാണ്, ഒരു ഫീസും വാങ്ങാതെ നിസ്വാർത്ഥമായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ചില ഡോക്‌ടർമാർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിനായി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ലക്ഷ്യം ചികിത്സയ്‌ക്ക് മുകളിൽ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ രോഗികളുടെ ചികിത്സയാണ് എനിക്ക് പരമപ്രധാനം, പണം സമ്പാദിക്കുന്നതല്ല. ഗ്രാമത്തിൽ കാര്യമായ മെഡിക്കൽ സൗകര്യമില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ പലതരം പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരെ ചികിത്സിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച്, ശുചിത്വത്തിന്റെ രീതികളെക്കുറിച്ച് രോഗികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുറ്റുപാടുകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നത് കുറയും. ദാരിദ്ര്യം കാരണം പല ഗ്രാമവാസികൾക്കും മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ആ ആളുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകും. ഇക്കാലത്ത് ചില ഡോക്ടർമാർ അമിതമായ പണത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ അനധികൃതമായി വൃക്കകൾ കടത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ രോഗികളുമായുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പ് അപലപനീയമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഇത്തരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക. ഞാനൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാമായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് അവധിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടും. ഡോക്ടറെ ദൈവമായി കരുതുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും തന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരുന്നു. ഈ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും രോഗിക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടറുടെ പരമമായ കടമയാണ്. എണ്ണമറ്റ രോഗികൾ എല്ലാ ദിവസവും ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, സാധ്യമായ എല്ലാ പരിചരണവും എടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ, ഞാൻ തീർച്ചയായും ഇത് പരീക്ഷിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, രോഗിക്ക് ഓപ്പറേഷന്റെ മുഴുവൻ തുകയും നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെ പ്രശ്നം കുറയുന്നു. ശമ്പള വർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പണിമുടക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രോഗികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. സമരകാലത്ത് രോഗികളെ കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഡോക്ടർമാർ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും ഡോക്ടറാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കന്നുകാലികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. ഝദ് ഫൂങ്കിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളോട് തെറ്റായി പെരുമാറുന്നു. അവർ ഗ്രാമത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു. നിരക്ഷരരായ ആളുകൾ ഈ കള്ളന്മാരെ വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ കെണിയിൽ വീഴുന്നു. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ തടയുമായിരുന്നു. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക, ശരിയായ ചികിത്സയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരിക. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളോട് അദ്ദേഹം കർശനമായി പെരുമാറുകയും ശരിയായ മരുന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചില ഡോക്‌ടർമാർ രോഗികളെ ഇരുകൈയ്യും നീട്ടി കൊള്ളയടിക്കുന്നത് രോഗികളെ ഭയപ്പെടുത്തി മാത്രം. ഇത്തരക്കാർ വൈദ്യശാസ്ത്രം പോലെയുള്ള ആദരണീയമായ ഒരു തൊഴിലിന് കളങ്കമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പണവും പണവും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ കബളിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇതുവഴി കബളിപ്പിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് നിയമപരമായ കുറ്റമാണ്. ഇത് തടയേണ്ടത് തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തരം ഡോക്ടർമാരുടെ നീചമായ ആശയങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ശരിയായതും യഥാർത്ഥവുമായ സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം. രോഗിക്ക് പണമില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സൗജന്യമായി ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു. പണം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം അല്ല. പണം സമ്പാദിക്കാനല്ല, സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ളവരാണ് ഡോക്ടർമാരെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുകയും അവരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. ഫീസടയ്ക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത രോഗികളെ മരണത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ നിരവധി ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ഡോക്ടറാകാനും സമൂഹത്തെ രോഗമുക്തമാക്കുന്നതിൽ എന്റെ പങ്ക് വഹിക്കാനുമാണ് എന്റെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യസേവനമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസേവനമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനും ഈ മനുഷ്യസേവനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷ എന്ന ലേഖനം ഇതായിരുന്നു ഫീസ് അടക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്തവർ. അങ്ങനെയൊരു ഡോക്ടറാകാനും സമൂഹത്തെ രോഗമുക്തമാക്കുന്നതിൽ എന്റെ പങ്ക് വഹിക്കാനുമാണ് എന്റെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യസേവനമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസേവനമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനും ഈ മനുഷ്യസേവനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷ എന്ന ലേഖനം ഇതായിരുന്നു ഫീസ് അടക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്തവർ. അങ്ങനെയൊരു ഡോക്ടറാകാനും സമൂഹത്തെ രോഗമുക്തമാക്കുന്നതിൽ എന്റെ പങ്ക് വഹിക്കാനുമാണ് എന്റെ ശ്രമം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യസേവനമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവസേവനമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനും ഈ മനുഷ്യസേവനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രതീക്ഷ എന്ന ലേഖനം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു (ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഉപന്യാസം) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On If I Am A Doctor In Malayalam

Tags