ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Gandhi Jayanti In Malayalam

ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Gandhi Jayanti In Malayalam

ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Gandhi Jayanti In Malayalam - 3300 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിജയന്തിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും . ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്ടിനായി ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി (2 ഒക്ടോബർ ഗാന്ധി ജയന്തി ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) ഗാന്ധി ജയന്തിയിലെ ഉപന്യാസം

രാജ്യത്ത് എല്ലാ വർഷവും നിരവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അതിൽ നിരവധി പോരാളികളുടെ ത്യാഗങ്ങളുടെ സ്മരണയ്ക്കും ചില സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും പരിപാടികളുണ്ട്. അതിൽ ഗാന്ധിജയന്തി എല്ലാ വർഷവും രാജ്യത്ത് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 2 ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പരിപാടിയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കാൻ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളുടെ പരിധികളും വ്യത്യസ്ത രീതികളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ത്യാഗം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗം ഇന്നും പരമപ്രധാനമാണ്. ഒക്‌ടോബർ 2 രാജ്യത്തെ സ്‌കൂളുകൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും അവധിയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിൽ ആദരാഞ്ജലി, പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം, ഗാന്ധിജിക്കുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ, നാടകവേദി, അനുസ്മരണ ചടങ്ങ്,

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത്?

എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 2 ന് ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു, കാരണം ഈ ദിവസം ഗാന്ധിജി ജനിച്ചതും ഗാന്ധിജിയെ സ്മരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കാനും ഈ ദിനം മഹത്വത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോക അഹിംസ ദിനം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഗാന്ധിജി രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു അഹിംസ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു, അതുവഴി ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹിംസ ഒരു തത്ത്വചിന്തയും തത്വവും ഒരു അനുഭവവുമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു, അതനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിന് വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

രാജ് ഘട്ട്

ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും വരുന്നു. ഈ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഈ പരിപാടി ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റേജുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, നാടകാവിഷ്ക്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എല്ലാ സ്‌കൂളുകൾക്കും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും ഈ ദിവസം അവധിയായിരിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തുടക്കം

മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ്, ഒക്ടോബർ 2 ന് ഗാന്ധിജയന്തി രാജ്യമെമ്പാടും വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. 1877 ഒക്ടോബർ 2ന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തർ ജില്ലയിലാണ് ഗാന്ധിജി ജനിച്ചത്. ഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ നിയമം പഠിച്ച് ബാരിസ്റ്റർ ബാബുവായി. ലണ്ടനിൽ ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ അടിമയുണ്ടായിരുന്നു, ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ധാരാളം അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥ കണ്ട് ഗാന്ധിജി വളരെ വിഷമിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ഒരു നീണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയും രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വരാജ്യം കൈവരിക്കാൻ, സമൂഹത്തിലെ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കാൻ, തിന്മകളെ തുടച്ചുനീക്കാൻ, കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശരിയാക്കാൻ, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ, കൂടാതെ ഒരുപാട് മികച്ച ജോലികൾ ചെയ്തു. 1920-ൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം, ദണ്ഡി മാർച്ച്, 1930-ൽ ഉപ്പ് പ്രസ്ഥാനം, 1942-ൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യ വിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു.

ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം

രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കുകയും നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഗാന്ധിജി നടത്തുകയും ചെയ്തു. മഹാത്മാഗാന്ധിയോടൊപ്പം, രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച നിരവധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിക്ക് ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്ന് ശരിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് വിജയിച്ചതെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചു. കൊട്ടാരം നടത്തിപ്പിന് പുറമെ സാമ്പത്തികവും വാണിജ്യപരവുമായ പല ജോലികൾക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബഹിഷ്‌കരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് സഹായം നൽകാതിരിക്കാനും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ബഹിഷ്‌കരിക്കാനും വേണ്ടി ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്.

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബഹിഷ്‌ക്കരണം

സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ പട്ടാളക്കാരാക്കിയ വളരെ ക്രൂരമായ നയമായിരുന്നു. സ്വരാജിന്റെ മേൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ആരാണ് ശ്രമിച്ചത്. അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ആധിപത്യ രാഷ്ട്രം നൽകുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല, ഈ കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിജി നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കൂട്ടായ ജനങ്ങളുടെ ധിക്കാരം നേരിടേണ്ടിവരും. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കാരണങ്ങളാൽ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിറവിയെടുത്തു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ, ഗാന്ധിജി സൈമൺ കമ്മീഷനെ ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയും സ്വരാജിനുള്ള അവകാശം നേടുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തെ വിറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദയം

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ, അതായത് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ, മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടന്ന 1919-ലെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നടന്നത്. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ്, അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വളരെ പ്രശസ്തമായത്. മഹാത്മാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ പ്രസ്ഥാനവും ദണ്ഡി യാത്രയും നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സമരം 26 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ 1930 മാർച്ച് 12 ന് ആരംഭിച്ച ജയ് യാത്ര 1930 ഏപ്രിൽ 6 ന് ദണ്ഡി ഗ്രാമത്തിൽ അവസാനിച്ചു. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളെ ആളുകൾ വെല്ലുവിളിച്ചു തുടങ്ങി, ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടിലധികം പേർ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ തടയാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തടയാനായില്ല. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ആളുകൾ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി, രാജ്യത്ത് തദ്ദേശീയമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പിന്നീട് കർഷകരും നികുതി അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉച്ചത്തിലായി, ഇത് കാരണം നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ തടയാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തടയാനായില്ല. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ആളുകൾ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി, രാജ്യത്ത് തദ്ദേശീയമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പിന്നീട് കർഷകരും നികുതി അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉച്ചത്തിലായി, ഇത് കാരണം നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ തടയാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനം തുടർന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പലരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തടയാനായില്ല. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, ആളുകൾ വിദേശ വസ്തുക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി, രാജ്യത്ത് തദ്ദേശീയമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകി. ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനങ്ങൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പിന്നീട് കർഷകരും നികുതി അടയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം, പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉച്ചത്തിലായി, ഇത് കാരണം നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഗാന്ധിജിയുടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ

  • മഹാത്മാഗാന്ധി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ബാരിസ്റ്റർ ബാബുവായിരുന്നു. ബാരിസ്റ്റർ ബാബു ആയ ശേഷം മുംബൈയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയിൽ ആദ്യ കേസ് നടത്തി, അതിൽ ഗാന്ധിജി പരാജയപ്പെട്ടു. ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഉടമ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് ഗാന്ധിജിയെ ആദരിക്കാൻ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കണ്ണട ധരിച്ചിരുന്നു, ഇന്നും അത് ധരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ 50-ലധികം റോഡുകളും വിദേശത്ത് 60-ലധികം റോഡുകളും ഉണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി 5 തവണ നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും നൽകിയില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധി എപ്പോഴും 18 കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ തത്ത്വചിന്ത, അഹിംസയിലും തത്ത്വങ്ങളിലും ഉള്ള വിശ്വാസം മുതലായവ രാജ്യത്തും ലോകത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗാന്ധിജയന്തി അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസ ദിനമായി അറിയപ്പെട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിഷയം പറയുകയും ചെയ്തു. ഒക്ടോബർ 2, ഗാന്ധി ജയന്തി, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംഭാവനയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അവിസ്മരണീയ ജീവിതവും ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നും രാജ്യത്ത് ഗാന്ധിജയന്തി ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഓരോ കാര്യവും കൊണ്ടുവന്നാൽ, ഏതൊരു വ്യക്തിയും അഹിംസയുടെ പാത സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മഹാത്മാഗാന്ധി ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ) മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മഹാത്മാഗാന്ധി ലേഖനം മലയാളത്തിൽ) മലയാള ഭാഷയിൽ ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ

അതിനാൽ ഇത് ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനമായിരുന്നു, ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഗാന്ധി ജയന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Gandhi Jayanti In Malayalam

Tags