പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Environment Protection In Malayalam

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Environment Protection In Malayalam

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Environment Protection In Malayalam - 3100 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിൽ പരിയാവരൻ സംരക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഉപന്യാസം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഈ ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ പരിയാവരൻ സംരക്ഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ പരിയാവരൻ സംരക്ഷണ ഉപന്യാസം) ആമുഖം

പരിസ്ഥിതി എന്നാൽ എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവരണം, അത് നമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മെത്തന്നെ വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രകൃതിയും പരിസ്ഥിതിയും പരസ്പരം അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. ജീവനുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഏതൊരു വ്യക്തിയും വസ്തുവും പരിസ്ഥിതിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായി ഈ പരിസ്ഥിതിയെയും അതിന്റെ അമൂല്യമായ സമ്പത്തിനെയും ദ്രോഹിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗമായി മനുഷ്യനെ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ച് സമൂഹത്തെ ഉണർത്താനാണ് ഇന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

പരിസ്ഥിതി

പരിസ്ഥിതി എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, സസ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി. ഈ പരിതസ്ഥിതിയുമായി ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്, എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. പ്രകൃതിയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും അതിശയകരമായ സൗന്ദര്യം കാണുമ്പോൾ, ഹൃദയത്തിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. പച്ച ആടിയുലയുന്ന മരങ്ങൾ, ആകാശത്ത് ചില്ക്കുന്ന പക്ഷികൾ, കാട്ടിൽ ഓടുന്ന മൃഗങ്ങൾ, കടലിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതുമായ തിരമാലകൾ, ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ, അങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റെവിടെയും അനുഭവപ്പെടാത്ത മനോഹരമായ അനുഭൂതി നൽകുന്നു. . എന്നിട്ടും ഇന്നും ആളുകൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാതെ അതിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഖേദകരമാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നാശത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയും അതിൽ വസിക്കുന്ന നിരപരാധികളുമാണ് അതിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതിയെയും പ്രകൃതിയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാകണം, അല്ലാത്തപക്ഷം പരിസ്ഥിതിയോടൊപ്പം മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ നശിക്കും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യം?

പുരാതന കാലം മുതൽ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യന് വിഭവങ്ങൾ നൽകുകയും മനുഷ്യൻ അവ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പുരാതന കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്തും, പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലക്രമേണ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു, ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ, ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയോട് ക്രൂരത കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തടഞ്ഞില്ല, അതുമൂലം ആളുകൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ കുറയുകയും പരിസ്ഥിതി അമിതമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ തുടങ്ങി, മരങ്ങളും ചെടികളും വനങ്ങളും നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി, മൃഗങ്ങളെ സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. മലിനീകരണം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു. അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ നാശമുണ്ടാക്കി. നമുക്ക് അഭയം നൽകിയ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാൻ തുടങ്ങി. ന്യൂക്ലിയർ സ്‌ഫോടനത്തിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കളുടെ ജനിതക പ്രഭാവം, അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളിയുടെ തകർച്ച, മണ്ണൊലിപ്പ്, തീവ്രമായ താപ വർദ്ധനവ്, വായു-ജലം-പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം, മരങ്ങളുടെ നാശം എന്നിങ്ങനെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് നിരവധി പാർശ്വഫലങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ ചെടികളും.പല ദോഷഫലങ്ങളും പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും മറ്റും ഉണ്ട്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

പുരാതന കാലം മുതൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണം അതിന്റെ ആരാധനയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ, പർവതങ്ങൾ, നദികൾ, വായു, അഗ്നി, ഗ്രഹ രാശികൾ, മരങ്ങൾ, ചെടികൾ മുതലായവയിൽ മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മരങ്ങളെ മക്കളായും നദികളെ അമ്മയായും കണക്കാക്കുന്നു. മനുഷ്യ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഋഷിമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകാം. അങ്ങനെ അവൻ പ്രകൃതിയുമായി മനുഷ്യബന്ധം വളർത്തി. ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം പരിസ്ഥിതിയാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അതിനാൽ, തന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് - 'ഓം പൂർണഭാദഃ പൂർണമിദം പൂർണാത്പൂർണമുദാച്യതേ'. പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമയൈവവശ്യതേ । അതായത്, നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ആവശ്യമുള്ളത്രയും. പൂർണ്ണതയാൽ പ്രകൃതിയെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. നമ്മുടെ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരും ഈ ആത്മാവിൽ ചെടികൾക്ക് ദോഷം വരുത്താതെ തുളസി ഇലകൾ പറിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിലും സമാനമായ സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മലിനീകരണം തുടർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുമൂലം ഭൂമി മുഴുവൻ മലിനമാകുകയും മനുഷ്യ നാഗരികത അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 1992-ൽ ബ്രസീലിലും ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 174 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം 2002-ൽ ജൊഹാനസ്ബർഗിൽ ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിശദീകരിച്ചു. അതുമൂലം ഭൂമി മുഴുവൻ മലിനമാകുകയും മനുഷ്യ നാഗരികത അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 1992-ൽ ബ്രസീലിലും ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 174 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം 2002-ൽ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിശദീകരിച്ചു. അതുമൂലം ഭൂമി മുഴുവൻ മലിനമാകുകയും മനുഷ്യ നാഗരികത അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് 1992-ൽ ബ്രസീലിലും ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 174 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അതിനുശേഷം 2002-ൽ ജൊഹാനസ്ബർഗിൽ ഭൗമ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വിശദീകരിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നടപടികൾ

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം ഈ ഭൂമിയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കണം. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധന കാരണം മലിനീകരണവും വർദ്ധിക്കുന്നു, അത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ അനുദിനം പുരോഗമിക്കുകയും മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം മൂലം ഭൂമിയുടെ താപനില വർദ്ധിക്കുകയും ധ്രുവങ്ങളിലെ ഹിമാനികൾ ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു. 1986-ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു നിയമം പാസാക്കി, അതിനെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിൽ വാതക ചോർച്ച അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ അത് കടന്നുപോയി. ഇത് ഒരു വലിയ വ്യാവസായിക അപകടമായിരുന്നു, അതിൽ ഏകദേശം 2,259 ആളുകൾ അവിടെ മരിക്കുകയും 500,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ മീഥൈൽ ഐസോസയനേറ്റ് എന്ന വാതകത്തിന് വിധേയരാകുകയും ചെയ്തു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിന്, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം തടയാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കണം. ഇത് തടയാൻ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

  • ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും നദികളിലേക്കും കടലിലേക്കും ഒഴുക്കിവിടുന്ന മലിനജലം തടയണം. കാരണം ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനും കൃഷിക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമി അതിന്റെ മലിനീകരണം കാരണം ക്രമേണ തരിശായി മാറുകയും ആ ഭൂമിയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിളയുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പരിസ്ഥിതിയെ തുടർച്ചയായി മലിനമാക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാറ്റക്സ് പെയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണം.

ഉപസംഹാരം

നാം നമ്മെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് പരിസ്ഥിതിയെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതും. മനുഷ്യർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും സുഖകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവയെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കടമയാണ്, നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റണം. നാം പരിസ്ഥിതിയെ കഴിയുന്നത്ര മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും മലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ഉപന്യാസം) ജലമലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ജലമലിനീകരണ ഉപന്യാസം) വായു മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിലെ വായുമലിനീകരണ ഉപന്യാസം) മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ മലിനീകരണ ഉപന്യാസം )

അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം ഇതായിരുന്നു, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു (ഹിന്ദി എസ്സേ ഓൺ പര്യവരൻ സംരക്ഷണൻ) . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Environment Protection In Malayalam

Tags