ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Diwali Festival In Malayalam

ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Diwali Festival In Malayalam

ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Diwali Festival In Malayalam - 5700 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിൽ ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . ഈ ദീപാവലി ഉപന്യാസം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദീപാവലിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഉപന്യാസങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് 1000, 1500 വാക്കുകളിൽ കാണാം, ദീപാവലിയിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം (മലയാളത്തിലെ ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ദീപാവലി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം) ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ദീപാവലി ഉപന്യാസം)

ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ദീപാവലി ഉത്സവ ഉപന്യാസം)


ആമുഖം

ഓരോ മാസവും ശരാശരി ചില ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിലും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം 100% ആണ്. അത് അവരുടെ ഉപവാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുക, സന്തോഷം പങ്കിടുക എന്നതാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വലിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദീപാവലി. ഈ ഉത്സവം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒക്ടോബർ/നവംബർ മാസങ്ങളിലെ അമാവാസി ദിനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനായി ജനങ്ങൾ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രായമായവരോ ചെറുപ്പമോ, ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഉത്സവം സന്തോഷത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്?

എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, അയോധ്യയിലെ രാജാവായ ദശരഥന്റെ ഭാര്യ കൈകേയിയോട് രണ്ട് വരം ചോദിക്കാൻ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിലൊന്നാണ് ശ്രീരാമന്റെ 14 വർഷത്തെ വനവാസം, അത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീരാമൻ ഭാര്യ സീതയോടും ഇളയ സഹോദരൻ ലക്ഷ്മണനോടും ഒപ്പം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ അവരുടെ വീടുകളിലും അധിക്ഷേപങ്ങളിലും തെരുവുകളിലും ദീപങ്ങൾ കത്തിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. അന്നത്തെ ദിവസം അമാവാസി രാത്രിയായിരുന്നു, അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ഞങ്ങൾ ദീപാവലിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ഉത്സവം നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ആഘോഷിക്കുന്നത്, എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഓഫീസുകളിലും കടകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സന്തോഷം അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്സവത്തെ വിളക്കുകളുടെ ഉത്സവം എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്?

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരെ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മകരസംക്രാന്തി, ലോഹ്രി, പൊങ്കൽ. അതുപോലെ, ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ സമൂഹത്തിലോ ആചരിക്കുന്ന നിരവധി ഉത്സവങ്ങളുണ്ട്. സമൂഹം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഉത്സവവും അവരോടൊപ്പം പോകുന്നു. പക്ഷേ, മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒരേ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആഘോഷങ്ങൾ ഏകീകൃതമാണ്. നമ്മുടെ ദീപാവലി ആഘോഷവും സമാനമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹിന്ദു സംസ്‌കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവർ വളരെ ആഡംബരത്തോടെ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ആവേശം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങും. ആളുകൾ അവരുടെ ബജറ്റിന് അനുസൃതമായി മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, പെയിന്റിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, പെയിന്റിംഗ്, അവരുടെ വീടുകൾ. പെരുന്നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വീട് വൃത്തിയാക്കണം. ഈ ശുചിത്വം വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല, ആളുകൾ അവരുടെ കട, ഓഫീസ്, ഓഫീസ്, സ്ഥാപനം മുതലായവ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മിക്ക വ്യാപാരി സഹോദരന്മാരും ദീപാവലി ദിവസം മുതൽ തങ്ങളുടെ പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും, എല്ലാ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റുകൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, കടകൾ വധുക്കളെപ്പോലെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കടകളിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് എത്തിച്ചാണ് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അത് തുണിക്കടയോ മധുരപലഹാരങ്ങളോ ഷൂകളോ ആകട്ടെ, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മനോഹാരിതയുണ്ട്. വിവിധ തരം കടകൾ വിപണിയിൽ അലങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കടയുടമകൾ അവരുടെ കടകൾ നടപ്പാതയിൽ, റോഡിന്റെ വശത്ത് അലങ്കരിക്കുന്നു. പടക്കക്കടകൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, മെഴുകുതിരി കടകൾ, ലായ്, ഖീൽ തുടങ്ങിയ കടകൾ താൽക്കാലികമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗണേഷ് ജിയുടെയും ലക്ഷ്മി ജിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കടകൾ, ഗതാഗതം പോലും നിർത്തണം. പൂക്കടകൾ വ്യത്യസ്തമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദീപാവലി ഉത്സവം ആവേശം നിറഞ്ഞതാണ്, ആളുകൾ ഈ ഉത്സവം അഞ്ച് ദിവസം പ്രത്യേകം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഈ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലും തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. ചില ആളുകൾ ഡൈസ് കളിക്കുകയോ കാർഡ് കളിക്കുകയോ ചൂതാട്ടം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരാൾ നന്മ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയും വേണം. ശരി, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഡൈസ് കളിക്കുകയോ കാർഡ് കളിക്കുകയോ ചൂതാട്ടം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരാൾ നന്മ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയും വേണം. ശരി, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ്. സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. ചില ആളുകൾ ഡൈസ് കളിക്കുകയോ കാർഡ് കളിക്കുകയോ ചൂതാട്ടം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരാൾ നന്മ സ്വീകരിക്കുകയും തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുകയും വേണം. ശരി, അത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമാണ്.

ധൻതേരാസ്

ദീപാവലി ഉത്സവത്തിന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, ആളുകൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച് അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെയും ദേവതകളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവതകളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം. ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ധന്തേരസ് അല്ലെങ്കിൽ ധന്ത്രവാദശി ആയി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു. ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആളുകൾ ലക്ഷ്മി ജിയുടെ ആരതിയോ ഭക്തിഗാനങ്ങളോ മന്ത്രങ്ങളോ ജപിക്കാറുണ്ട്. ധന്തേരസ് ദിനത്തിൽ ഗണപതിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളും വാങ്ങുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ദീപാവലി ആരാധനയിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വാങ്ങുന്നു. ലായ്, ഖീൽ, കോട്ടൺ, മെഴുകുതിരികൾ, പടക്കം തുടങ്ങിയവയും ശകുനമായി വാങ്ങുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, മാലകൾ, മാലകൾ എന്നിവയും ഈ ദിവസം വാങ്ങുന്നു.

നരക കാവൽ നായ

അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഈ ഉത്സവത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് നരക ചതുർദശി. ഇതിനെ ചോതി ദീപാവലി എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ ദീപാവലിയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അസുരരാജാവായ നരകാസുരനെ വധിച്ചു, അതിനാൽ ഈ തീയതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ദീപാവലി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ചോതി ദീപാവലിയിൽ രണ്ട് ദീപങ്ങൾ മാത്രമേ കത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്.

ദീപാവലി ദിവസം

പ്രധാന ദീപാവലി ഉത്സവം മൂന്നാം ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഉത്സവം പോലെ തോന്നും. ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചും ആരാധന നടത്തേണ്ട സ്ഥലം. ഒരു പരന്ന മരക്കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം കഴുകി ആരാധനാലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഗണേഷ് ജിയുടെയും ലക്ഷ്മി ജിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്. കത്തിക്കാനുള്ള വിളക്കുകളെല്ലാം കഴുകി സൂക്ഷിക്കുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായി വസ്ത്രങ്ങൾ, മാലകൾ, പൂക്കൾ, ഇലകൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ മുതലായവ ഇതിനകം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാജൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മൺപാത്രവും ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വിശ്വാസം. ആരാധനയ്ക്കുശേഷം എല്ലാവരും ആ കാജൽ കണ്ണിൽ പുരട്ടുന്നു. ദേശി നെയ്യ്, കടുകെണ്ണ എന്നിവയും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഗണേശന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുമായി ചൗക്കട, ഗ്വാലൻമാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നു. പൂജാവേളയിൽ എല്ലാം ഉടനടി ലഭ്യമാകുന്നതിനാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം നടത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു കലണ്ടർ അനുസരിച്ച്, ഗണപതി ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം സാധാരണയാണ് സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം സംഭവിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം യഥാർത്ഥ സമയം അറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പൂജാദികർമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്ത്, അവന്റെ വീടിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ പാറ്റ് സൂക്ഷിച്ച്, ഗണപതിയുടെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ പാട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. കത്തിക്കേണ്ട എല്ലാ വിളക്കുകളിലും നാടൻ നെയ്യ് ഇട്ട് ഏഴു വിളക്കുകൾ മുക്കി, ബാക്കിയുള്ള വിളക്കുകൾ മുക്കി ബാക്കിയുള്ള വിളക്കുകളിൽ കടുകെണ്ണ ഒഴിക്കും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നു. കേക്ക് കൊണ്ട് സ്ക്വയർ പൂരിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഗണേശന്റെയും ലക്ഷ്മിജിയുടെയും പുഷ്പങ്ങൾ മാലയും ലായ് ഖീലും ഉപയോഗിച്ച് പൂജിക്കുകയും ഉചിതമായ ആരതി ആലപിച്ച ശേഷം ആദ്യം നെയ്യ് നൽകിയ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനു ശേഷം വീട്ടിലെ എല്ലായിടത്തും കടുകെണ്ണ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നു. ഇനി കുട്ടികളുടെ ഊഴമാണ്, അവർ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലോ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തോ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് സന്തോഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വീട്ടുകാർ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടി പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ എടുക്കും.

ദീപാവലിയുടെ നാലാം ദിവസം

അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഈ ഉത്സവത്തിൽ നാലാം ദിവസം ഗോവർദ്ധൻ പൂജ നടത്തുന്നു. ഇതിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രതീകമായ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ചാണകത്തിന്റെ ഗോവർദ്ധൻ ജി ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുടർന്ന് ചാണകത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഗോവധൻ ദിയെ ആരാധിക്കുന്നു.

ദീപാവലിയുടെ അഞ്ചാം ദിവസം

ദ്വിജ് തിയതിയിൽ, സഹോദര സഹോദരിയുടെ ഉത്സവമായ ദ്വിജ് വരുന്നു, അതിൽ സഹോദരിമാർ അവരുടെ സഹോദരനെ വിളിച്ച് അവന്റെ തലയിൽ തിലകം ചാർത്തുകയും ആരോഗ്യമുള്ള ജീവിതം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ ദീപാവലി ആഘോഷം അവസാനിക്കുകയാണ്.

ഉപസംഹാരം

ദീപാവലി ആഘോഷം സന്തോഷത്തിന്റെ ഉത്സവമാണെങ്കിലും അതിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളെ ചിലർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നു, ഇത് പണം പാഴാക്കുന്നു. പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിലൂടെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം വർദ്ധിക്കുകയും കുട്ടികളുടെയോ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതിന്റെയോ അശ്രദ്ധ മൂലം മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേൽക്കുമെന്ന ഭയം നമുക്കും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ദീപാവലി സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് തീപിടിത്തമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലിയിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് നിർത്തി ദീപാവലി ആഘോഷിക്കേണ്ടത്.

ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (കുട്ടികൾക്കുള്ള മലയാളത്തിലെ ദീപാവലി ഉപന്യാസം)


ആമുഖം

ദീപാവലിയെ ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നും വിളിക്കുന്നു, ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. കുട്ടികളും യുവാക്കളും മുതിർന്നവരും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ഈ ഉത്സവം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ദീപാവലി വരുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എല്ലാവരും ഈ ഉത്സവം വരുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും വീടുകളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ആളുകൾ വീട്ടിൽ പുതിയ നിറങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദീപാവലിയിൽ, നാമെല്ലാവരും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു, ഈ ദിവസം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ദിയകളും മെഴുകുതിരികളും കത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ നല്ല വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. ഈ ദിവസം എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും കമ്പനികൾക്കും അവധിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ദിവസം അവധിയാണ്. ദീപാവലി സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ദീപാവലി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവരും കുടുംബത്തോടൊപ്പം മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു. ദീപാവലി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നു, ചിലർ തനിക്കും ചിലർ വീടിനും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ഇക്കാലത്ത് മൺവിളക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ശ്രീരാമൻ തന്റെ 14 വർഷത്തെ വനവാസവും രാവണനിൽ നിന്നുള്ള വിജയവും പൂർത്തിയാക്കി അയോധ്യയിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചും രംഗോലികൾ ഉണ്ടാക്കിയും അയോധ്യ നിവാസികൾ ശ്രീരാമനെ സ്വീകരിച്ചു. ഈ സന്തോഷത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ഇന്നുവരെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ദീപാവലിയിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ ദീപങ്ങളും മെഴുകുതിരികളും വർണ്ണാഭമായ വിളക്കുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി, ഈ ഉത്സവം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ദസറയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യം 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാവണനെ വധിച്ച് 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ ദിവസം മഹാവീർ സ്വാമി മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ ഗൗതം വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സിഖ് മതക്കാരും വിളക്ക് കത്തിച്ച് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ദീപാവലി ആഘോഷം എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്?

ദീപാവലി ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും രാവിലെ മുതൽ വീടിന് പുറത്ത് നല്ല രംഗോലിയകൾ ഉണ്ടാക്കി നല്ല കളികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു, രാത്രിയിൽ വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ധാരാളം ഗെയിമുകൾ കളിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു. ദീപാവലി ദിനത്തിൽ, നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും വൈകുന്നേരം മാതാ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നു, ഈ ദിവസം നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മാതാ ലക്ഷ്മിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം പലരും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണവും നൽകുന്നു, അതിനാൽ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ അവരും സന്തോഷത്തോടെ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദീപാവലി ദിനങ്ങളിൽ, എല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വിളിക്കുന്നു, എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കാണും. ദീപാവലി ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ഈ ദിവസം പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുമൊത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കഴിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തോന്നും. അഞ്ച് ദിവസമാണ് ദീപാവലി ആഘോഷം. അതിൽ ആദ്യ ദിവസം ധന്തേരസ് ആയി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ദിവസം വിപണിയിൽ നിന്ന് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പുതിയത് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദീപാവലിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് നരക ചതുർത്ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഇത് ചോതി ദീപാവലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായ ദീപാവലിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം, ഈ ദിവസം ഗണേഷ് ജിയെയും ലക്ഷ്മി ജിയെയും ആരാധിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ നാലാം ദിവസം ഗോബർദൻ പൂജ നടത്തുന്നു, അതിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് പൂജിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസമാണ് ഭായ് ദൂജ് ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ ദിവസം സഹോദരി സഹോദരന് സംരക്ഷണത്തിന്റെ നൂൽ കെട്ടുന്നു, സഹോദരൻ സഹോദരിക്ക് സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനവും സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം മധുരപലഹാരങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ ദിവസം, വിപണിയിൽ നിന്ന് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു. ദീപാവലിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് നരക ചതുർത്ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഇത് ചോതി ദീപാവലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായ ദീപാവലിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം, ഈ ദിവസം ഗണേഷ് ജിയെയും ലക്ഷ്മി ജിയെയും ആരാധിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ നാലാം ദിവസം ഗോബർദൻ പൂജ നടത്തുന്നു, അതിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് പൂജിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസമാണ് ഭായ് ദൂജ് ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ ദിവസം സഹോദരി സഹോദരന് സംരക്ഷണത്തിന്റെ നൂൽ കെട്ടുന്നു, സഹോദരൻ സഹോദരിക്ക് സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനവും സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം മധുരപലഹാരങ്ങളും നൽകുന്നു. ഈ ദിവസം, വിപണിയിൽ നിന്ന് പുതിയ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നു. ദീപാവലിയുടെ രണ്ടാം ദിവസമാണ് നരക ചതുർത്ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഇത് ചോതി ദീപാവലി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായ ദീപാവലിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം, ഈ ദിവസം ഗണേഷ് ജിയെയും ലക്ഷ്മി ജിയെയും ആരാധിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ നാലാം ദിവസം ഗോബർദൻ പൂജ നടത്തുന്നു, അതിൽ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് പൂജിക്കുന്നു. ദീപാവലിയുടെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസമാണ് ഭായ് ദൂജ് ആഘോഷിക്കുന്നത്, ഈ ദിവസം സഹോദരി സഹോദരന് സംരക്ഷണത്തിന്റെ നൂൽ കെട്ടുന്നു, സഹോദരൻ സഹോദരിക്ക് സംരക്ഷണ വാഗ്ദാനവും സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം മധുരപലഹാരങ്ങളും നൽകുന്നു.

ഉപസംഹാരം

ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി നേട്ടങ്ങളുണ്ട്, ദീപാവലിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. മൺവിളക്ക് നിർമ്മാതാവിന് അവന്റെ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ മറവിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടും വീട്ടുപകരണങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഈ ദിവസം എല്ലാവരും പരസ്പരം സന്തോഷം പങ്കിടുകയും സന്തോഷത്തോടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഹോളി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാള ഭാഷയിൽ ഹോളി ഫെസ്റ്റിവൽ ഉപന്യാസം) ദസറ ഫെസ്റ്റിവലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (ദസറ ഫെസ്റ്റിവൽ ലേഖനം മലയാളത്തിൽ) വിജയ ദശമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (വിജയ ദശമി ലേഖനം മലയാളത്തിൽ)

അതിനാൽ ദീപാവലി / ദീപാവലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം ഇതായിരുന്നു, ദീപാവലിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം (ദീപാവലിയിലെ ഹിന്ദി ലേഖനം) നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ദീപാവലി ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Diwali Festival In Malayalam

Tags