ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Children's Day In Malayalam

ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Children's Day In Malayalam

ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Children's Day In Malayalam - 3900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിൽ ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . ശിശുദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. ശിശുദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ശിശുദിന ഉപന്യാസം മലയാളം ആമുഖത്തിൽ

നവംബർ 14 ശിശുദിനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ നെഹ്‌റു ജി ജനിച്ചത് ഈ ദിവസമാണ്. "അങ്കിൾ നെഹ്‌റു" അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു എല്ലാ കുട്ടികളെയും തന്റെ മക്കളായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു. പകരമായി കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചാ നെഹ്‌റു എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചു. അതിനാൽ, ഈ ദിവസം എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്നും ഈ ദിവസം ചാച്ചാ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മദിനം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, ഓരോ തീയതിയും സമയവും ഒരു പ്രധാന ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. ചരിത്രസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഉത്സവവും നോമ്പും ഉത്സവവും തീയതിയും ദിവസവും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത് പോലെ ചാച്ചാ നെഹ്‌റുജിയുടെ ജന്മദിനവും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ 14 ശിശുദിനം ചാച്ചാ നെഹ്‌റുജിയുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായത്. ചാച്ചാ നെഹ്‌റുജിയുടെ പേര് വരുന്നിടത്ത്

ശിശുദിനത്തിന്റെ അർത്ഥം

ശിശുദിനം എന്നാൽ ശിശുദിനം എന്നാണ്. എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 14 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ദിനം ശിശുദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഇതാണ്.നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം കുട്ടികളും അദ്ദേഹത്തെ 'ചാച്ചാ നെഹ്രു' എന്ന് വളരെ വാത്സല്യത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അളവറ്റ സ്‌നേഹത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും അടുപ്പത്തിന്റെയും ഫലമാണ് നവംബർ 14-ന് എല്ലാ കുട്ടികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം 'ശിശുദിനം' ആയി ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായി സ്വീകരിച്ചു.

ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് നാം മറക്കരുത്. കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സ്നേഹനിർഭരവുമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ശിശുദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയും പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദിവസം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഇത് കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകുന്നു. ചാച്ചാ നെഹ്രുവിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ അവരുടെ സന്തോഷം എല്ലാവരുമായും തുറന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഏറെ നീണ്ട സമരങ്ങളും നിരവധി വീരന്മാരും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം. അവരുടെ ത്യാഗത്തിനും പോരാട്ടത്തിനും ശേഷം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ശേഷമാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജി കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്നേഹമാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഉൽപ്പന്നം. ഇന്നുവരെ, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മദിനം ശിശുദിനമായും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ആദരാഞ്ജലിയായും ആഘോഷിക്കുന്നു.

ശിശുദിനത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ സംഭാവന

നവംബർ 14 ന് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുകയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജീവിതകാലം മുതലാണ് ഈ ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു തന്നെ കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ജി തന്നെ ഈ ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രചോദകനും നടത്തിപ്പുകാരുമായി അതിനെ പുരോഗമനപരമാക്കുന്നതിൽ സംഭാവന നൽകുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ല. തന്റെ ജന്മദിനത്തേക്കാൾ ശിശുദിനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റു അത് തന്റെ ജന്മദിനമായി കണക്കാക്കാതെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ജന്മദിനമായി സ്വീകരിച്ചു.അന്നുമുതൽ നവംബർ 14 ശിശുദിനമായി വളരെ ആദരവോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ആഘോഷിക്കുന്നു.

ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ

(1) നവംബർ 14-ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിനം ശിശുദിനമാണ്. (2) വിവേചനമില്ലാതെ ആഘോഷിക്കേണ്ട ദിനം ശിശുദിനമാണ്. (3) ശിശുദിന ഉത്സവത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വിവേചനം ഇല്ല, ഈ ദിവസം കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വളരെ ആവേശത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. (4) പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ശിശുദിനം എന്നാണ്. (5) പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജന്മദിനത്തിന് ശിശുദിനം എന്ന് പേരിട്ടത്. (6) 1959-ന് മുമ്പ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി എടുത്ത തീരുമാനമനുസരിച്ച്, 1954 ലാണ് ഇത് ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചത്. വാസ്തവത്തിൽ, കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ദിനം ആരംഭിച്ചത്. (7) 1959-ൽ, കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ച ദിവസം. അതേ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നവംബർ 20 ശിശുദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1989 ൽ ഈ ദിവസം കുട്ടികളുടെ അവകാശ കൺവെൻഷൻ ഒപ്പുവച്ചു, അത് 191 രാജ്യങ്ങൾ പാസാക്കി. (8) ജനീവയിലെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തോടെ 1953 ഒക്ടോബറിൽ ലോകമെമ്പാടും ആദ്യത്തെ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും ശിശുദിനം എന്ന ആശയം പങ്കുവച്ചത് അന്തരിച്ച ശ്രീ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ. 1954-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ചത്. ഇത് 191 രാജ്യങ്ങൾ പാസാക്കി. (8) ജനീവയിലെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തോടെ 1953 ഒക്ടോബറിൽ ലോകമെമ്പാടും ആദ്യത്തെ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും ശിശുദിനം എന്ന ആശയം പങ്കുവച്ചത് അന്തരിച്ച ശ്രീ വി.കെ. കൃഷ്ണ മേനോൻ. 1954-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ചത്. ഇത് 191 രാജ്യങ്ങൾ പാസാക്കി. (8) ജനീവയിലെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തോടെ 1953 ഒക്ടോബറിൽ ലോകമെമ്പാടും ആദ്യത്തെ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും ശിശുദിനം എന്ന ആശയം പങ്കുവച്ചത് അന്തരിച്ച ശ്രീ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ. 1954-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭ അംഗീകരിച്ചത്.

ശിശുദിനത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ

നവംബർ 14 ന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ദിവസം അവധിയെടുക്കുകയും ശിശുദിനത്തിന്റെ ഈ മഹത്തായ ഉത്സവത്തിൽ തങ്ങളുടെ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിശുവികസനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഉത്സവവും ആഘോഷവും ആഘോഷിക്കാൻ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച ബാലഭവനുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അലങ്കാരങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും കാഴ്ചയിൽ ഒരുക്കുന്നു. ഈ ദിനത്തിൽ വിവിധ സാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഗെയിമുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ (കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചത്) പ്രദർശനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ശിശുദിനം

ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പൂർണ്ണ ബോധത്തോടും അവബോധത്തോടും കൂടിയാണ് ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രഭാവവും ആഘോഷവും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ അതിന്റെ ദൃശ്യം വളരെ പ്രകടമാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും ഒത്തുകൂടി ദേശീയ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ എത്തിയ ശേഷം വ്യായാമവും പരിശീലനവും. ഈ അവസരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും ഈ കുട്ടികൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ നയങ്ങളും തത്വങ്ങളും പിന്തുടരാൻ എല്ലാ കുട്ടികളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പരിപാടി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം മധുരപലഹാരങ്ങളും പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്രുവിന്റെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള പുഷ്പവും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഗുലാബ് കാ ഫൂൽ. ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാ കുട്ടികളും "ചാച്ചാ നെഹ്രു സിന്ദാബാദ്" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ ശക്തി പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, അവർ ഒടുവിൽ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ സ്റ്റേഡിയം പോലെ, ഈ ശിശുദിനവും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, ഡൽഹിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ശിശുദിനം

ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ശിശുദിനം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുമെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളിൽ കുട്ടികളിൽ ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം ഉത്സാഹം കണ്ട് മുതിർന്നവരും അവർക്ക് സംഭാവന നൽകാനും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും മടിക്കാറില്ല. അത്തരം കുട്ടികൾ ശിശുദിനം പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിശയകരവും ആകർഷകവുമായ നിഴൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. സർവ്വകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും ഈ പരിപാടി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് അത് ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. കലാലയത്തിലും കോളേജിലും കണ്ടാണ് ശിശുദിനത്തിന്റെ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശിശുദിനം വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണെങ്കിലും, എന്നാൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആദ്യമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അതിനുള്ള ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഈ സംഭവം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ വിപുലമായ തോതിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ബാലസമൂഹത്തിന്റെ ആഘോഷമായതിനാൽ വീടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നാടിന്റെയും എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതും അതിനായി സഹകരിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമായി മാറുന്നു. കാരണം കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റുവിന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം തീർച്ചയായും വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനായി സഹകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റുവിന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം തീർച്ചയായും വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനായി സഹകരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രവണതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്‌റുവിന്റെ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം തീർച്ചയായും വളരെ പ്രചോദനാത്മകമായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമായി ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ നാം തൃപ്തരാകരുത്. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രചോദനാത്മകവും പ്രതീകാത്മകവുമായ രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സാംസ്കാരികവും ബൗദ്ധികവുമായ മനസ്സ് എല്ലാവിധത്തിലും വികസിപ്പിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ഐക്യവും വിജയകരവുമാകൂ.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മലയാളത്തിൽ ബാലവേല ഉപന്യാസം

അതിനാൽ ഇത് ശിശുദിനത്തിലെ ഉപന്യാസമായിരുന്നു, ശിശുദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ശിശുദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളത്തിൽ | Essay On Children's Day In Malayalam

Tags