ഫാതി പുസ്തക് കി ആത്മകഥ - കീറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ | Fati Pustak Ki Atmakatha - Autobiography Of Torn Book In Malayalam

ഫാതി പുസ്തക് കി ആത്മകഥ - കീറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ | Fati Pustak Ki Atmakatha - Autobiography Of Torn Book In Malayalam

ഫാതി പുസ്തക് കി ആത്മകഥ - കീറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ | Fati Pustak Ki Atmakatha - Autobiography Of Torn Book In Malayalam - 2800 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ഫാത്തി ബുക്കിന്റെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപന്യാസം എഴുതും (മലയാളത്തിലെ ഫാത്തി പുസ്തക് കി ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം) . കീറിപ്പോയ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം കുട്ടികൾക്കും 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി എഴുതിയതാണ്. കീറിപ്പോയ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനം (മലയാളത്തിൽ ഫാത്തി പുസ്തക കി ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം) നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രോജക്റ്റിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും.

ഫാത്തി പുസ്തക കി ആത്മകഥയുടെ ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം മലയാളം മുഖവുരയിൽ

പുസ്തകങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകുന്നു. ശരിയും തെറ്റും നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകൾ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകമാണ്, എന്റെ ആത്മകഥ പറയാൻ പോകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ പേജുകൾ കീറിപ്പോയി. ഒരു ജനപ്രിയ പ്രസാധകന്റെ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ചും അറിവ് നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ. ജീവിതത്തിൽ, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ജോലി അഭിമുഖങ്ങൾക്കും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിവ് ലഭിക്കും. ഒരു പുസ്തകം പഴയതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

പ്രസാധകർ ഉണ്ടാക്കി

ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയാൻ പോകുന്നു. പ്രസാധകൻ എന്റേത് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ, എന്നെ വിറ്റ് പണം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. എന്നെ ബുക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന കടയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ കടയുടമ എന്നെ പ്രസാധകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു. ഞാനൊരു കട്ടിയുള്ള പുസ്തകമാണ്. എനിക്ക് ഏകദേശം 400 പേജുകളുണ്ട്.

ആളുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നു

ഹിന്ദിയിലെ പല പ്രശസ്ത കവികളുടെയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദി വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പാഠങ്ങളും വ്യത്യസ്ത തരം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്നിൽ ഉണ്ട്. നാമങ്ങൾ, സർവ്വനാമങ്ങൾ, നാമവിശേഷണങ്ങൾ, വിപരീതപദങ്ങൾ, പര്യായങ്ങൾ, നിഘണ്ടു മുതൽ വാക്യഘടന, ഉപന്യാസം, സംഭാഷണ രചന, കത്തെഴുത്ത് തുടങ്ങി എല്ലാ പാഠങ്ങളും എന്നിലുണ്ട്. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും എന്നെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാവർക്കും അറിവ് ആവശ്യമാണ്, ഒരു പുസ്തകം അറിവിന്റെ കലവറയാണ്, അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.

ഞാൻ വാങ്ങി

ഒരു പുസ്തകക്കടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ വാങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. പുസ്തകശാലയിലെ എന്റെ മറ്റ് പുസ്തക സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ സഹപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു. ആ ടീച്ചർ എന്നെ അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ബുക്ക്‌കെയ്‌സിൽ സൂക്ഷിച്ചു.

പുതിയ പരിസ്ഥിതി

പുതിയ വീട്ടിൽ വന്നു. എന്റേത് പോലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു, മറ്റ് പുസ്തകങ്ങളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. പുതിയ ചുറ്റുപാടുമായി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു.

അറിവ് പങ്കിടൽ

ടീച്ചറുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും എന്നെ വായിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി വിഷയത്തിന്റെ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. എന്നെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് നന്നായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അറിവ് പങ്കുവെച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം.

ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു

ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ അധ്യാപകരും എന്നിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ എപ്പോഴും വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഞാൻ. ഹിന്ദി പരീക്ഷയിൽ ടീച്ചറുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി. എല്ലാവരും എന്നിൽ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഒരു നല്ല പുസ്തക കവർ എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളേക്കാൾ കുട്ടികൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്നെ അഭിമാനം കൊള്ളിച്ചു.

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു

കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസിൽ എത്തുമ്പോൾ പോലും അവൻ എന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ വളർന്നു, ചിലപ്പോൾ അവൻ എന്നെ അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറും. എന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവരും എന്നെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ല, എന്റെ പേജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കീറി. എനിക്ക് വേദനയും സങ്കടവുമായിരുന്നു.

ക്രമേണ ശിഥിലീകരണം

ഞാൻ പുതിയ ആളായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ എന്റെ യജമാനന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിലമതിപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആരും എന്നെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചില്ല. എന്റെ പേജുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂലയിൽ കിടക്കുന്നു. എന്റെ ചില പേജുകൾ കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ആരും അവ ഒട്ടിക്കാറില്ല. കാലക്രമേണ എന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പൊടി ആരും വൃത്തിയാക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച പേജുകൾ ചേർക്കാൻ ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല.

മിസ് മീ

ടീച്ചർക്കും കുടുംബത്തിനും എന്നെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ പരിപാലിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു, അവരവരുടെ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു. ടീച്ചർ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രായാധിക്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ എന്നിലേക്ക് കുറഞ്ഞു. മുമ്പ് എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നെ ആവശ്യമില്ല. ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, അവർ നിങ്ങളെ വിലമതിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ അഭിനന്ദിക്കാൻ മറക്കുന്നു.

നിസ്സഹായവും നിർജീവവുമായ ജീവിതം

എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ ബോസിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നെ പഠിക്കാൻ വരാൻ വീട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല. ആളുകളുടെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. എനിക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത അറിവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആളുകൾ എന്നെ നന്നായി പരിപാലിച്ചില്ല.

ആളുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റുക

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റ് പലർക്കും ഞാൻ അറിവ് പകർന്നു. എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു. എന്നിൽ നിന്ന് അറിവ് സമ്പാദിച്ച് കുട്ടികൾ ഇന്ന് നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എന്റെ കീറിപ്പറിഞ്ഞ പേജുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് എന്നെ പഠിക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല.

ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആകർഷകനല്ല

നേരത്തെ ഞാൻ പുതിയ മനോഹരവും ആകർഷകവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ പുസ്തകമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്റെ പേജുകൾ കീറിപ്പോയി, അതിനാൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെപ്പോലെ ആകർഷകമായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. വീടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ താമസിച്ചു മടുത്തു. ആവശ്യം ഇല്ലാതായപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു. മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും എന്റേതിന് സമാനമായിരുന്നു.

ഞാൻ വീണ്ടും വിറ്റു

ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇല്ല. ഭാര്യക്ക് വീട് ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. എന്റെ ബോസ് അന്തരിച്ചതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. അവൻ പോയതിനു ശേഷം അവന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് കടലാസുകളും പഴയ പുസ്തകങ്ങളും ഒരു വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് വിറ്റു. എന്റെ പേജുകൾ കൂടുതൽ കീറി. എനിക്ക് ഇനി ബഹുമാനമില്ല. പ്രയോജനം കാണുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യർ വളരെ സ്വാർത്ഥരാണ്, അവർ അത് നിലനിർത്തുന്നു. പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഗ്രാമത്തിൽ സ്കൂൾ നടത്തുന്ന ഒരാൾ എന്നെ വാങ്ങി. ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ പേജുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഇട്ടു. എന്റെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ആളുകൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇനി പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ എന്നെ വായിച്ച് അറിവ് നേടും. ഇത് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ആളുകൾ എന്നെ നന്നായി പരിപാലിക്കുമെന്നും എന്നെ അവഗണിക്കില്ലെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം

പുസ്തകങ്ങളെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അമ്മയുടെ വരദാനമാണ് വിദ്യാ സരസ്വതി. ആളുകൾ പിന്നീട് എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ അറിവിന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും പരക്കത്തക്കവിധം എന്നെ സുഖിപ്പിക്കണമേ. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എന്നെപ്പോലെ കീറിയ പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കട്ടെ, വരും തലമുറയ്ക്കും അറിവ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മലയാളത്തിലെ പുസ്തക ഉപന്യാസം

അതിനാൽ ഇത് മലയാളത്തിലെ ഫാത്തി പുസ്തക് കി ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസമായിരുന്നു, മലയാളത്തിലെ ഫാതി പുസ്തക് കി ആത്മകഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഫാതി പുസ്തക് കി ആത്മകഥ - കീറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ആത്മകഥ മലയാളത്തിൽ | Fati Pustak Ki Atmakatha - Autobiography Of Torn Book In Malayalam

Tags
ദസറ ഉപന്യാസം