സേവ് എർത്തിൽ 10 ലൈനുകൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Save Earth In Malayalam

സേവ് എർത്തിൽ 10 ലൈനുകൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Save Earth In Malayalam

സേവ് എർത്തിൽ 10 ലൈനുകൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Save Earth In Malayalam - 2000 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ സേവ് എർത്തിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികൾ എഴുതും (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സേവ് എർത്തിൽ 10 വരികൾ) . സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയതാണ്. നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ജീവനുള്ള ഒരേയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വായു മലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും ആഗോളതാപനവും കുറയ്ക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭൂമി സുരക്ഷിതമാകൂ. അതിനാൽ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, കൂടുതൽ നാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ 10 വരികൾ എഴുതും. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും 10 വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • 10 ലൈനുകൾ ഓൺ സേവ് എർത്ത് മലയാളത്തിൽ 5 ലൈനുകൾ ഇൻ സേവ് എർത്ത് മലയാളത്തിൽ 10 ലൈനുകൾ സേവ് എർത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ 5 ലൈനുകൾ ഓൺ സേവ് എർത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ

മലയാളത്തിൽ സേവ് എർത്തിൽ 10 വരികൾ


  1. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ്, അതിനാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വളരെ വർധിച്ചിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഭൂമി നമുക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളും നൽകുന്നു. ഭൂമി നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ തരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, ജലമലിനീകരണം, ആഗോളതാപനം തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നാം ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ, ഭൂമിയിലെ ജലം, മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി അവ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയും വേണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇതുമൂലം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി അപകടത്തിലായി. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുകയും, ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വലിച്ചെറിയാതെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്ക് വെള്ളവും വായുവും ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും നൽകുന്നു, പകരം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

മലയാളത്തിൽ സേവ് എർത്തിലെ 5 ലൈനുകൾ


  1. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ചർച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനും ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവത്കരിക്കാനുമാണ് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടുവന്നത് . ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും, നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകൾ അതിനായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും. ഇന്ന് ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നാമെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കാത്ത ദിവസം വിദൂരമല്ല. ഇന്ന്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവ പരിഹരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ നടപടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല, മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, വെള്ളം ലാഭിക്കുക, വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സേവ് എർത്തിലെ 10 വരികൾ


  1. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി, അതിനാൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യന് ശ്വസിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഭൂമിയിലെ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വർധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമി നമുക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഭൂമി നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ്. വായു മലിനീകരണം, ജലമലിനീകരണം, ആഗോളതാപനം തുടങ്ങിയ വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, നാം ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ, ഭൂമിയിലെ ജലം, മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇതിനായി അവ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കാരണം നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി അപകടത്തിലാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കണം, ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതിനു പകരം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിലവിലുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന്, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ഭൂമി നമുക്ക് വെള്ളവും വായുവും ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും നൽകുന്നു, പകരം നമ്മിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, അത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സേവ് എർത്തിലെ 5 വരികൾ


  1. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന കാര്യം ലോകജനതയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനുമാണ് സേവ് എർത്ത് മുദ്രാവാക്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും, നമ്മുടെ വരും തലമുറകൾ അതിനായി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടിവരും. ഇന്ന്, ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നാമെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ദിവസം വിദൂരമല്ല. ഇന്ന്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആഗോളതാപനം തുടങ്ങിയ അപകടകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് തടയാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതില്ല, മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, വെള്ളം ലാഭിക്കുക, വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സേവ് വാട്ടറിൽ 10 ലൈനുകൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സേവ് ട്രീകളിൽ 10 വരികൾ

സേവ് എർത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇവയായിരുന്നു. സേവ് എർത്തിലെ 10 വരികൾ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും (മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സേവ് എർത്തിലെ 10 വരികൾ) നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇത് പങ്കിടുകയും അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും വേണം.


സേവ് എർത്തിൽ 10 ലൈനുകൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Save Earth In Malayalam

Tags