എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Mother In Malayalam

എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Mother In Malayalam

എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Mother In Malayalam - 1800 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു. ) എഴുതും. സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയതാണ്. അമ്മേ, ഇത് എല്ലാവർക്കും ദൈവം നൽകിയ വരദാനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് അമ്മ. അമ്മ സ്നേഹത്തിന്റെ മഹാസാഗരവും മക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹവുമാണ്. സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും ഒന്നാമതെത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അമ്മ. കുടുംബത്തിനും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി അവൾ തന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ത്യജിക്കുന്നു, ഒരു അമ്മയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. അമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷി, കാരണം ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിലും അമ്മ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരേ അമ്മയെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ വിഷയത്തിൽ 10 വരികൾ എഴുതും, ഈ പോസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഈ 10 വരികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ 5 വരികൾ എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ

എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ


  1. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് രാമ, അവൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കിടുന്ന എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എന്റെ അമ്മ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പൂർണ്ണമായും പരിപാലിക്കുന്നു, അവൾ എപ്പോഴും കുടുംബത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അമ്മയാണ് രാവിലെ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അമ്മ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുക്കുന്നു, കൂടാതെ നല്ല പ്രഭാതഭക്ഷണവും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞാൻ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും കാത്ത് അമ്മ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വന്നയുടൻ എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു, അവൾ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അമ്മയും എന്നെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു, ഗൃഹപാഠം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം അമ്മ എന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പരാതിപ്പെടില്ല. എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു, കുടുംബത്തെ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ ഒരു അമ്മയെ ദൈവം നൽകട്ടെ.

മലയാളത്തിൽ എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം അമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ അമ്മയാണ് അവനെ പരിചരിക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മ നിസ്വാർത്ഥമായി കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന അകറ്റാൻ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച അത്തരമൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ, തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായാൽ, ആരും വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ ആരെയും അറിയിക്കാതെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും സഹിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് രാമ, അവൾ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പങ്കിടുന്ന എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എന്റെ അമ്മ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പൂർണ്ണമായും പരിപാലിക്കുന്നു, അവൾ എപ്പോഴും കുടുംബത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അമ്മ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടുജോലികളെല്ലാം ചെയ്യും. എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരുക്കുന്നു, കൂടാതെ നല്ല പ്രഭാതഭക്ഷണവും നൽകുന്നു. ഞാൻ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും കാത്ത് അമ്മ സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് വന്നയുടൻ എന്നെക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കും. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു, അവൾ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരം പഠിക്കാൻ അമ്മയും എന്നെ സഹായിക്കുന്നു, ഗൃഹപാഠം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തോടൊപ്പം അമ്മ എന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുകയും കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പരാതിപ്പെടുന്നില്ല. എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം നോക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് അസുഖം വന്നാൽ അമ്മയാണ് അവളെ പരിചരിക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മയെപ്പോലെ എല്ലാവരുടെയും അമ്മ നിസ്വാർത്ഥമായി കുടുംബത്തെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശവാദത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മറികടക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞയച്ച ആളാണ് അമ്മ, തനിക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നാൽ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആരോടും പറയാതെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ

അതിനാൽ ഈ അമ്മയെപ്പോലെയാണ്, സുഹൃത്തുക്കൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒരു അമ്മ തന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും തന്റെ കുട്ടികൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ത്യജിക്കുന്നു. മംമ്തയുടെ അത്തരമൊരു വിഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും എപ്പോഴും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിനാൽ എന്റെ അമ്മയുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടുകയും അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുകയും വേണം.


എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Mother In Malayalam

Tags