എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Father In Malayalam

എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Father In Malayalam

എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Father In Malayalam - 1900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമുക്ക് എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികളുണ്ട് ) എഴുതും. സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. അമ്മ നൽകുന്ന ത്യാഗത്തിൽ കുറവല്ല തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അച്ഛൻ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒരു നല്ല ജീവിതം നൽകാൻ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു പിതാവ് മക്കളോട് എത്ര കഠിനമായി പെരുമാറിയാലും, അവൻ എപ്പോഴും തന്റെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു പിതാവ് മക്കളെ ശകാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ ശകാരിക്കുന്നത് അവരുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മഹാനെ കുറിച്ച് 10 വരികൾ എഴുതും. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഈ 10 വരികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ച് 10 വരികൾ

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • 10 ലൈനുകൾ ഓൺ മൈ ഫാദർ മലയാളത്തിൽ - സെറ്റ് 1 10 ലൈൻസ് ഓൺ മൈ ഫാദർ ഇൻ മൈ ഫാദർ - സെറ്റ് 2 10 ലൈൻസ് ഓൺ മൈ ഫാദർ ഇംഗ്ലീഷിൽ - സെറ്റ് 1 10 ലൈൻസ് ഓൺ മൈ ഫാദർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ - സെറ്റ് 2

മലയാളത്തിൽ എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ - സെറ്റ് 1


  1. എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് രാജീവ്, ജോലിയിൽ അധ്യാപകനാണ്. അച്ഛൻ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠനത്തിൽ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ്. ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ബാർ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവൻ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടും പറയാറില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ളവനാണ്, അവൻ അച്ചടക്കത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവൻ നമ്മോട് അച്ചടക്കത്തിലായിരിക്കാൻ പറയുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അച്ഛൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനെക്കാൾ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തും എന്റെ റോൾ മോഡലുമാണ് എന്റെ പിതാവ്, എനിക്ക് എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുണ്ട്.

മലയാളത്തിൽ എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ - സെറ്റ് 2


  1. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രമേഷ്, അവൻ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഒരു പ്രചോദനവുമാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബിസിനസുകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകശാലയുണ്ട്. എനിക്കും അച്ഛനെപ്പോലെ വലിയൊരു വ്യവസായി ആവണം, അച്ഛന്റെ പേര് ശോഭനമാക്കണം. എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം വളരെ ശാന്തമാണ്, ഒരിക്കലും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് ദിവസവും വായിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കഥാപുസ്തകങ്ങളും മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നെ സ്‌കൂളിൽ വിടാനും അവധി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും വരും. എന്റെ പിതാവ് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നു, അവൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു,

ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ - സെറ്റ് 1


  1. എന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് രാജീവ്, ജോലിയിൽ അധ്യാപകനാണ്. അച്ഛൻ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അദ്ധ്യാപകനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠനത്തിൽ എപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത്, ഒരു ചോദ്യത്തിനും എനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയ അധ്യാപകനാണ്. ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും പലപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ എന്നെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ എന്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവൻ തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോടും പറയാറില്ല. അച്ഛന് ഒരുപാട് അച്ചടക്കം ഇഷ്ടമാണ്, അച്ചടക്കത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോടും അച്ചടക്കത്തിൽ തുടരാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അച്ഛൻ നിറവേറ്റുന്നു. എന്റെ പിതാവ് എന്റെ നല്ല സുഹൃത്താണ്, അദ്ദേഹം എന്റെ ആരാധനാപാത്രമാണ്, എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ - സെറ്റ് 2


  1. എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രമേഷ്, അവൻ എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് നല്ല സുഹൃത്ത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് പ്രചോദനം കൂടിയാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകശാലയുണ്ട്. എനിക്കും അച്ഛനെപ്പോലെ ഒരു വലിയ ബിസിനസുകാരനാകണം, അച്ഛന്റെ പേര് തിളങ്ങണം. എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം വളരെ ശാന്തമാണ്, ഒരിക്കലും എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല. അച്ഛൻ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കഥകളുടെ പുസ്തകങ്ങളും മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്നെ സ്‌കൂളിൽ വിടാനും സ്‌കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അച്ഛൻ വരും. എന്റെ പിതാവ് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും പൂർണ്ണമായി പരിപാലിക്കുന്നു, അവൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


എന്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On My Father In Malayalam

Tags