ഗണപതിയുടെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Ganesha In Malayalam

ഗണപതിയുടെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Ganesha In Malayalam

ഗണപതിയുടെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Ganesha In Malayalam - 1800 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ ഗണപതിയെ കുറിച്ച് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 10 വരികൾ എഴുതും ( മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ ). സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ മലയാളത്തിൽ ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗണേശനെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ

മലയാളത്തിൽ ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഗണേശൻ ഒരു ഐശ്വര്യമുള്ള ദേവനായി അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റ് ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ ഗണപതിയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ജനനസമയത്ത്, ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ, ഗണേഷ് ജിയുടെ തല ഒരു ദൈവത്തെപ്പോലെയായിരുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ പരമശിവൻ ഗണേശ് ജിയുടെ തല വെട്ടിയ ശേഷം ഗജയുടെ തല ഗണേഷ് ജിയിൽ പുരട്ടി. ഗണപതിക്ക് അമ്മയോട് വലിയ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന് ഗൗരിയുടെ പുത്രനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത്, കൂടാതെ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവനെ ആദ്യം ആരാധിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാ ഭക്തരുടെയും സങ്കടങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും അകറ്റുന്നതിനാൽ ഗണപതി വിഘ്നഹർത്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സുമുഖ്, ഏകദന്തൻ, കപിൽ, ഗജകർണ്ണക്, ലംബോദർ, വികട, വിഘ്നനാശം, വിനായകൻ, ധൂമ്രകേതു, ഗണധ്യക്ഷ, ഭാൽചന്ദ്രൻ, ഗജാനൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഭക്തർ ഗണപതിയെ വിളിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗണേശന്റെ രചന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് കാണാൻ വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നു, എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളിലും ഗണപതിയെ ആദ്യം ആരാധിക്കുന്നു. ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ദീപാവലി ഉത്സവം ഗണപതിക്കും മാതാ ലക്ഷ്മിക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഗണപതിയെ മാതാവ് ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം ആചാരപരമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഗണപതിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ റിദ്ധി, സിദ്ധി, ഗണേശന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ശുഭ്, ലഭ്.

ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ മലയാളത്തിൽ


  1. മോദകം, ചുവന്ന പൂക്കൾ, ദുർവം മുതലായവ ശ്രീ ഗണപതിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗണപതിയുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ പാഷയും അങ്കുഷവുമാണ്. ആനയുടെ തല ഗണപതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം, അവനെ ഗജാനൻ എന്നും വലിയ വയറു കാരണം ലംബോദർ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗണപതിയുടെ പിതാവ് ശിവനും അമ്മ പാർവതിയും സഹോദരൻ ശ്രീ കാർത്തികേയനും സഹോദരിയുടെ പേര് അശോകസുന്ദരിയുമാണ്. ഗണപതിക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവനെ സുഹൃത്ത് ഗണേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗണപതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ ദൂരദർശനിൽ വരുന്നു, അവ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ


  1. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഗണേശൻ ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മറ്റു ദൈവങ്ങളെപ്പോലെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നല്ല ഗണപതി ജനിച്ചത്. ജനനസമയത്ത്, ഗണേഷ് ജിയുടെ തല സാധാരണ കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്ക് സമാനമായിരുന്നു, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ പരമശിവൻ ഗണേശ് ജിയുടെ തല വെട്ടിമാറ്റി, അതിനുശേഷം ഗജയുടെ തല ഗണേഷ് ജിയുടെ മേൽ ചുമത്തി. ഗണപതിക്ക് തന്റെ അമ്മയോട് വലിയ ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന് ഗൗരിയുടെ പുത്രനെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത്, കൂടാതെ, എല്ലാ ദേവന്മാരും അവനെ ആദ്യം ആരാധിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാ ഭക്തരുടെയും സങ്കടങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും അകറ്റുന്നതിനാൽ ഗണപതി വിഘ്നഹർത്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. സുമുഖൻ, ഏകദന്തൻ, കപില, ഗജകർണ്ണക്, ലംബോദർ, വികട, വിഘ്നാഷ്, വിനായക, ധൂമ്രകേതു, ഗണധ്യക്ഷ, ഭാൽചന്ദ്ര, ഗജാനൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഭക്തർ ഗണപതിയെ വിളിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗണപതിയുടെ ഘടന വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, അത് വളരെ ആകർഷകമാണ്, എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളിലും ആദ്യം ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ദീപാവലി ഉത്സവം ഗണപതിക്കും മാതാ ലക്ഷ്മിക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം ആചാരപരമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഗണപതിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ റിദ്ധി, സിദ്ധി, ഗണേശന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ശുഭ്, ലഭ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ദീപാവലി ഉത്സവം ഗണപതിക്കും മാതാ ലക്ഷ്മിക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം ആചാരപരമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഗണപതിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ റിദ്ധി, സിദ്ധി, ഗണേശന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ശുഭ്, ലഭ്. ഹിന്ദുക്കളുടെ ദീപാവലി ഉത്സവം ഗണപതിക്കും മാതാ ലക്ഷ്മിക്കും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഈ ഉത്സവത്തിൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം ആചാരപരമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ഗണപതിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ റിദ്ധി, സിദ്ധി, ഗണേശന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ ശുഭ്, ലഭ്.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വരികൾ


  1. മോദകം, ചുവന്ന പൂക്കൾ, ദുർവം തുടങ്ങിയവ ശ്രീ ഗണപതിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഗണപതിയുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങൾ പാഷയും അങ്കുഷവുമാണ്. ആനത്തല ഗണപതിയിൽ പതിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗജാനൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും നീണ്ട തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ലംബോദർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനത്തിലാണ് ഗണേശ ചതുർത്ഥി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗണപതിയുടെ പിതാവ് ശിവനും അമ്മ പാർവതിയും സഹോദരൻ ശ്രീ കാർത്തികേയനും സഹോദരിയുടെ പേര് അശോകസുന്ദരിയുമാണ്. ഗണപതിക്ക് കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അവനെ സുഹൃത്ത് ഗണേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗണപതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ദൂരദർശനിൽ വരുന്നു, അവ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • ഗണേശ ചതുർത്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപന്യാസം (മലയാളത്തിൽ ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ഉപന്യാസം) മലയാളത്തിൽ ഗണേശ ചതുർത്ഥിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ

ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. ഗണപതിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10 വരികൾ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം എല്ലാവരുമായും പങ്കിടുക.


ഗണപതിയുടെ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Lord Ganesha In Malayalam

Tags