സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Independence Day In Malayalam

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Independence Day In Malayalam

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Independence Day In Malayalam - 1900 വാക്കുകളിൽ


ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 10 വരികൾ നൽകുന്നു . ) എഴുതും. സുഹൃത്തുക്കളേ, ഈ 10 പോയിന്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എഴുതിയതാണ്. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇത് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ വിവരിക്കാനാവില്ല. ഏകദേശം 200 വർഷത്തോളം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് സ്വർണ്ണപ്പക്ഷിയായിരുന്ന ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊള്ളയടിച്ചു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികരും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും കാരണം, ഒടുവിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ 10 വരികൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ 10 വരികളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ഇന്നത്തെ ലേഖനത്തിൽ, ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആ 10 വരികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

  • 10 വരികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ 10 വരികൾ


  1. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു, അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. എവിടെയോ മഹാത്മാഗാന്ധി, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഭഗത് സിംഗ്, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, ലോകമാന്യ തിലകും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ഏകദേശം 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ദിവസം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഒരു അവധിക്കാലമാണ്. ആഗസ്റ്റ് 15ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തുന്നു. ഈ ദിവസം സൈനിക പരേഡും നടത്തപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഓഫീസുകളും നമ്മുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാകകളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ബലൂണുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പരേഡുകളും നടക്കുന്നു, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം സ്‌കൂളുകളിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാലിയും നടക്കും.

മലയാളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ 5 വരികൾ


  1. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പതാക ഉയർത്തും. രംഗോലി, ഉപന്യാസ രചന, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകി വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും. ആഗസ്റ്റ് 15 ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ, ഇന്ത്യാ രാജ്യം മുഴുവൻ വ്യത്യസ്തമായ ആവേശവും ആവേശവും കൊണ്ട് നിറയുന്നു, ഒപ്പം ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ലഭിച്ച ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നാം അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ആദരവും ആദരവും നൽകുകയും വേണം.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലെ 10 വരികൾ


  1. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി, അതിനുശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഭഗത് സിംഗ്, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ലോകമാന്യ തിലക് തുടങ്ങിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ഏകദേശം 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുടനീളം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ദിവസം ഇന്ത്യയിലുടനീളം അവധിയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാവിലെ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പതാക ഉയർത്തുന്നു. ഈ ദിവസം ഒരു സൈനിക പരേഡും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആചരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഓഫീസുകളും നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ബലൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും പരേഡുകളും നടക്കുന്നു, രാജ്യത്തുടനീളം ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം, സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ റാലിയും സ്വാതന്ത്ര്യദിന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലെ 5 വരികൾ


  1. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും പതാക ഉയർത്തും. രംഗോലി, ഉപന്യാസ രചന, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടത്തപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകി വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും. ആഗസ്ത് 15-ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഇന്ത്യ മുഴുവനും അത്യുത്സാഹത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യക്കാരനായതിൽ എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ലഭിച്ച ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നാം അഭിനന്ദിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും വേണം.

ഇതും വായിക്കുക:-

  • റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ 10 വരികൾ

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ 10 വരികൾ ഇതായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നിങ്ങൾക്ക് 10 വരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടുക.


സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ 10 വരികൾ മലയാളത്തിൽ | 10 Lines On Independence Day In Malayalam

Tags