ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Wonders Of Science In Kannada

ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Wonders Of Science In Kannada

ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Wonders Of Science In Kannada - 2900 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಪ್ರತಿ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದರೂ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಹಿಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಹಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಪವಾಡದಂತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಶಾಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ಬಳಸಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವಾಡಗಳವರೆಗೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಧಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಕೇವಲ ಕೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮಾನವರು ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳಿದವು, ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಡೈನೋಸಾರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ಯುಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಋತುಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದು ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವರು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಥೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು, ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪವಾಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಷ್ಟವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ

ವಿಜ್ಞಾನವು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, "ವಿ" ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪ್ರತ್ಯಯವಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು

ಮನುಷ್ಯನು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:-

ದೂರವಾಣಿ

1876 ​​ರಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಬೆಲ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಂದು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಅದಿಲ್ಲದೇ ಅಪೂರ್ಣ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಚಕ್ರ

ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು 3500 BC ಯಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು, ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಲ್ಬ್

ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಂಶೋಧಕ ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಸುಮಾರು 10000 ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಬಿಡದೆ ಬಲ್ಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಬಲ್ಬ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್

ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು.ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೈಕು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇ ಇದು ನಮಗೆ ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಶಾಪ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಗರಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ, ಇದು ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಯಾನಕ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇವರ ಹೆಸರು ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್. ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರೆ, ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಆಗಸ್ಟ್ 1945 ರಂದು, ಯುಎಸ್ ಜಪಾನಿನ ಹಿರೋಷಿಮಾ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಬೀಳಿಸಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಇನ್ನೂ ಅಂಗವಿಕಲವಾಗಿದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ

ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಕ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಆದರೆ ಇಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೃತಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹರಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳು. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದಾಗಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಬೋಟ್

ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಪವಿದ್ದಂತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ 10 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾನವರ ಬದಲಿಗೆ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಪದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಅಲೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇಂದು ಈ ಅಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ದಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಲೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ದಿಕ್ಕು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯದ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗೊಬ್ಬರ

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಾನವನ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂತರ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ಇದು ಕೃಷಿಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಋಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೇ ಈ ಹೊಲಗಳ ನೀರು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ನೀರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Wonders Of Science In Kannada

Tags