ವೃಕ್ಷರೋಪಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಮರ ನೆಡುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Vriksharopan - Tree Planting In Kannada

ವೃಕ್ಷರೋಪಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಮರ ನೆಡುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Vriksharopan - Tree Planting In Kannada

ವೃಕ್ಷರೋಪಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಮರ ನೆಡುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Vriksharopan - Tree Planting In Kannada - 4100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷರೋಪನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಳುವ ನಿಸರ್ಗದ ರೂಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ್ಯ,ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ,ಪ್ರಾಣಿ-ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯವೇ ಆಧಾರ. ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರಣ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿದ್ದರೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಿರಂತರವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೂ ಆದ ಅರಣ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತೋಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮರವು ಮರ + ನೆಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು, ಎಲ್ಲೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನವ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತೋಟ

ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವನವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ. ಅಂತೆಯೇ, ಮರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಬೇರ್ಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮರ ಹತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸಿಹಿ ನೆರಳು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಮರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸಹಚರರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆ ಕೂಡ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ನೆರಳು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳು

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ ಎಂದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದು. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರವನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕ ಉದಾಹರಣೆ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಖವಾಡವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆಗ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದು ಮರಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮನೆಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಸಸ್ಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ? ಮನುಷ್ಯನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ತೋಟ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸೊಬಗೆಂದರೆ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿರೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹಸಿರಿನಿಂದಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಓಡಾಟ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಹಸಿರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಸ್ಥಳವು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ.

ತೋಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ

ಮರ ಬೆಳೆಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮಹಾನ್ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮಗಳ ಮರಗಳು ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷ ನೆಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮಹಾಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸರು 'ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಕಣವರ ಶಿಷ್ಯರು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕುಂತಲೆಯ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂವುಗಳ ಆಗಮನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಹಾಕವಿ, ಶಾಕುಂತಲೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಮಹರ್ಷಿ ಕಣವರಿಂದ ತೋಟದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮರಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಮರ ನೆಡುವುದು ಏಕೆ ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾವು ಮರ ನೆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ, ಮರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು. ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಶೂನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬದುಕಲೂ ಆಗದ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದೇ ಜೀವ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾದಾಗ, ಇಡೀ ಪರಿಸರವು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಮವು ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ತೋಟದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಡುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಿದಿರಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಾಗದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಗದದ ಉದ್ಯಮದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಕಾಡುಗಳ ಪೊದೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿಯ ಸವೆತವು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯವೇ ಬೆಳೆದು ಹಾರುವ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 1952ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕಾಡಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 1952ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳ ದರ್ಶನ, ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕಾಡಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 1952ರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಅರಣ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವನ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಕಾಡಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಆಕರ್ಷಕ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶವಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೂಜಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಮರಗಳಿವೆ. ಬಾನ್ಯನ್, ಪೀಪಲ್, ನಿಮ್, ಆಮ್ಲ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಪೂಜ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಮರವು ಕೇವಲ ಪೂಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಮರ, ಅದೇ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಆಲದ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮರಗಳ ಸುತ್ತ ತಂಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿನ್ಹ: ಆಗರ್ತಃ ಶಿವ ರೂಪಾಯ ಅಶ್ವವ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಮತ್ಲವ್, ಅವನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂಲ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಅಶ್ವವಾಯ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷವು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಾಗ. ಅದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆಯ ಜನರು ಮರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸುಡಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು.

ತೋಟದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾಡಿನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. (1) ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (2) ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (3) ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (4) ಗಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (5) ಹುಲ್ಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (6) ಮರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯ. (7) ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಗದವನ್ನು ಸಹ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (8) ಮರ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (9) ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ. (10) ಕಾಡುಗಳು ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ಅರಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾವೂ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರ ಕಡಿಯುವ ಹಾನಿ

ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸಲು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ. ನಾವು ಮಾನವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಮರವನ್ನು ನೀವೇ ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಇತರರು ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ರೋಗಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಮರ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ಅದರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮರವು ಚಿನ್ನದ ಸಂಪತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿಸೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಮರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪ್ರಬಂಧ) ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪ್ರಬಂಧ) ಕಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಎಸ್ಸೇ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಮರ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ವೃಕ್ಷರೋಪನ್ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ವೃಕ್ಷರೋಪಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಮರ ನೆಡುವುದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Vriksharopan - Tree Planting In Kannada

Tags