ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On True Friendship In Kannada

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On True Friendship In Kannada

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On True Friendship In Kannada - 5100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಪರಿವಿಡಿ

  • ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧ) ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧ)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧ


ಮುನ್ನುಡಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯಲು, ಒಬ್ಬನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ

ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಸ್ನೇಹಿತ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ. ಈ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಅರ್ಥ

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತೈಷಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ನೇಹವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಗು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುರುಷರು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು, ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸ್ನೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಜಾತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ನೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೆಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ಸ್ನೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಸ್ಪರ ದಯೆ ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ನೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸುಳ್ಳು ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೌಹಾರ್ದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೆನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನೋಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ದೂರದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹದ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ನೇಹ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ತನ್ನ ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾನವರು ಇಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮನ ಸ್ನೇಹ, ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುದುರೆ ಚೇತಕ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವನ ಸ್ನೇಹ, ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರವರ್ದಾಯಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ, ನಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಗೆಳೆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವು 2 ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಸ್ನೇಹವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೂಗಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹವು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧ)


ಮುನ್ನುಡಿ

ಸ್ನೇಹವು ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹದ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವರ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಗೆಳೆಯನಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರವೂ ಅವನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಸಿದರೂ ನಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ನೇಹ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ

ಇವರು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ

ಈ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಲಾ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾವು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ

ಈ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಗೆಳೆಯರು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ

ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತ

ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ನೇಹಿತ

ಅವರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಜಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ನೇಹದ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಸುದಾಮನಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಬಂಧ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪ್) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On True Friendship In Kannada

Tags