ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Television In Kannada

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Television In Kannada

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Television In Kannada - 3500 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಬಂಧ

ದೂರದರ್ಶನವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ 'ದೂರ' ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಎಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲ ಬೇಕು. ಇದು ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ರೇಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರು ಟಿವಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿ ಇದೆ. ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇಳಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶನವು ಜನರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಜನರ ಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು 1926 ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈರ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1959 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಣ್ಣದ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂದಿತು. ಇಂದು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಯುಗ. ಆಗ ಅವನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು 1926 ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈರ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1959 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಣ್ಣದ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂದಿತು. ಇಂದು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಯುಗ. ಆಗ ಅವನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು 1926 ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈರ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1959 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಣ್ಣದ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಬಂದಿತು. ಇಂದು ಕಲರ್ ಟಿವಿ ಯುಗ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ

ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಮೋಟ್‌ನ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನವು ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಜನರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಕೆಲಸದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗದ ದೊಡ್ಡವರು ಈಗ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಇದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ದೂರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಿ. ದೂರದರ್ಶನವು ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ದೂರದರ್ಶನದ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಬಹುದು. ದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶನವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾನೆಲ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಾನಲ್‌ನಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಚಾನಲ್‌ಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟರಿ ಚಾನೆಲ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಅದು ಜೀವನದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಗತಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿದೇಶದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸಾರ

ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಟದ ನೇರ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಡುತ್ತವೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು VCR ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ದೂರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅತಿಯಾದ ಚಟ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ. ಟಿವಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಯ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಟಿವಿ ನೋಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಬೊಜ್ಜು ಮೊದಲಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಮನರಂಜನಾ ಉಪಕರಣಗಳು

ಟಿವಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೂರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಮ್ಮೆ, ಜನರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಡೋಸ್ ದೂರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯವರಿಗೆ ದಿನವೂ ನೋಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಗುತ್ತಾನೆ.

ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನ

ದೂರದರ್ಶನವು ಮನುಷ್ಯನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ವರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನವು ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮೂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನ.

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ

ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಪಂಚವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜನರು ಆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಟಿವಿ ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವೂ ಆಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ದೂರದರ್ಶನದ ಆಗಮನವು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ, ನೌತಂಕಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮತ್ತು ಘೋರ ಕಥೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳಿವೆ. ಟಿವಿ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಟಿವಿಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿವಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಬಂಧ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಬಂಧ) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Television In Kannada

Tags