ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Stri Purush Samanta - Gender Equality In Kannada

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Stri Purush Samanta - Gender Equality In Kannada

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Stri Purush Samanta - Gender Equality In Kannada - 3100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತದ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನ ಅಂತಹ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಪುರುಷ ಜಾತಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆದರೆ ಸಮಾನತೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದು ಮಹಿಳೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟಲಿಯ ವೆನಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಡಿ ಪಿಜಾನ್ (1364 ರಿಂದ 1430) ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಚಿಂತಕ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಲೇಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಅರ್ಥ

ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷನನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ತನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ

ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕು. ಆದರೆ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಟಿಯರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೇನು?

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು, ಅವರ ಜೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅವಕಾಶ, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಹುಡುಗಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು, ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. . ಹುಡುಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗದರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಗಂಡಸರು ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮುದುಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ

ನೀವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಂದಿನಿಂದ, OECD ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ OECD ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಅವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಶಾಲೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನರು. ಇಂದು ಗಂಡು ದುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಾರತಮ್ಯವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತನಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶವಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಮಾನಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ? ಪುರುಷ ಜಾತಿಯು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬಡತನ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಂತಹ ದುಷ್ಟತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ

ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಪುರುಷ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ನಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ದುಡಿಯಬಹುದಾದರೆ ಗಂಡಸರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಪುರುಷನದ್ದೋ, ಅದೇ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಇದು ಅಂತ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಅತಿಯಾದ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಾನತೆಯು ಅವನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಚಿಂತನೆ ಈಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಏಕೆಂದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕತೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಸಮಾನತೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬಾರದು, ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವಳು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗಿರಲಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ಗೌರವ, ಗೌರವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾನತೆ ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ನಡುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆಯು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಮೆ ನಾರಿ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಬಂಧ) ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತ ಪ್ರಬಂಧ), ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಸಮಂತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Stri Purush Samanta - Gender Equality In Kannada

Tags