ರೋಜ್ಗರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಉದ್ಯೋಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Rojgar - Employment In Kannada

ರೋಜ್ಗರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಉದ್ಯೋಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Rojgar - Employment In Kannada

ರೋಜ್ಗರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಉದ್ಯೋಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Rojgar - Employment In Kannada - 3300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋಜ್ಗರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ರೋಜ್ಗರ್) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಉದ್ಯೋಗ / ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋಜ್ಗರ್ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಲವರು ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂರು. ಉದ್ಯೋಗದ ಆದಾಯದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜನರು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಳದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು/ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರಂತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ನಿರ್ಜೀವ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು. ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುಪ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಡವರಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರೆ, ಅವನು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ. ನಂತರ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಾಗಿಲು ತಾನಾಗಿಯೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಾಧನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನಕ್ಷರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳು

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಯಿದೆ 2005,

ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬೇಕು

ದೇಶವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ

ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯ

ಈಗ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು.

ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ

ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರೈತರು, ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿಯವರು, ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರು, ಕೆಲವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ

ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲವು ಮೂವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸರಕಾರ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ದೇಶವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಟಿಐಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಹ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. 12ನೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಶಲ ಮಂಡಳಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಶಲ ಮಂಡಳಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೌಶಲ ಮಂಡಳಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮೊದಲಾದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದಾಗ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶವೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :-

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಬಂಧ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಉದ್ಯೋಗದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ರೋಜ್ಗರ್) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ರೋಜ್ಗರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ಉದ್ಯೋಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Rojgar - Employment In Kannada

Tags