ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Navratri Festival In Kannada

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Navratri Festival In Kannada

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Navratri Festival In Kannada - 3000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ) . ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯು ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಮಯ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸಬೇಕಾದವಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಅಂಬೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾ ಅಂಬೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿಯು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೋಗುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನು ಕೇವಲ ನೋಟದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹೂವಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾತಾ ರಾಣಿ ಮಾ ಅಂಬೆಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅಂಬೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅಂಬೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಘ ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಚೇತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ, ಶಾರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ, ಮಾಘ ನವರಾತ್ರಿ, ಆಷಾಢ ನವರಾತ್ರಿ. ಚೆತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಚೇತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ, ಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ಯಾವುದೇ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನವದುರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ದುರ್ಗ ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವಳು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು

ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಶೈಲಪುತ್ರಿ

ಇದರರ್ಥ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಗಳು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಚರಣಿ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಚರಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ತಾಯಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರಣಿ ರೂಪದಂತೆ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಚಂದ್ರಘಂಟಾ

ಚಂದ್ರನಂತೆ ಬೆಳಗುವ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ, ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ತಾಯಿಯ ರೂಪವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೂಷ್ಮಾಂಡ

ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳ ನಿಧಾನ ನಗು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಮಾತೃ ದೇವತೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಆದಿ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕಂದಮಾತಾ

ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಾಯಿ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಂದಮಾತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ

ಕಾತ್ಯಾಯನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕಾಳರಾತ್ರಿ

ಕಾಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವಿಯನ್ನು ಮಾ ಕಲರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ಕಲರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಸಮಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾ ಕಲರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೀರ್ತಿ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಗೌರಿ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಹಾಗೌರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಅವರ ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣದಂತೆ, ಬಿಳಿ ರೂಪವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾವು ಘೋರಿಯಿಂದ ವರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ

ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ಎಂದರ್ಥ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ತಾಯಿ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತೆ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಚೇತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ತಾಯಿಯ ಈ ಯಾವುದೇ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು, ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾತಾ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಠೋರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ.

ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಚೇತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮಾತಾ ರಾಣಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಾ ರಾಣಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಅಖಂಡಜ್ಯೋತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಷ್ಟಮಿ ನವಮಿಯ ದಿನ ಅವಿವಾಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ತಾಯಿ ರಾಣಿಯ ರೂಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡುಬು, ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಕರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ನವಮಿಯ ದಿನವನ್ನು ರಾಮ ನವಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದರು. ಈ ವಿನಮ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಜಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಾ ರಾಣಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರು, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ – ಜಾತಿ, ಉಚ್ಛ – ಕೀಳು, ಶ್ರೀಮಂತ – ಬಡವ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಂಡಾರದ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು

ನವರಾತ್ರಿಯ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾ ಅಂಬೆಯ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇರಬಾರದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ತಾಯಿ ಅಂಬೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಅಂಬೆಯ ಉಪವಾಸದ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಘಟ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾ ಅಂಬೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾಗಟೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು. ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಔತಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಖಂಡ ಜೋತ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಡುವಳಿಯನ್ನೂ ವಚನ ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಶಿಲೆಯ ಹಿಡುವಳಿಯ ಮಡಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ,

ಉಪಸಂಹಾರ

ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಅಂಬೆಯ ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ರೂಪವು ನಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತಾಯಿ ರಾಣಿಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಾಗಿರಲಿ. ಮಾತಾ ರಾಣಿಯ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಅಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೆತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ನಮಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ) ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Navratri Festival In Kannada

Tags