ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On National Unity In Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On National Unity In Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On National Unity In Kannada - 2100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ) ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಏಕತೆಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕತೆ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವುದು, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು, ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪರಸ್ಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ, ಮತ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16000 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಆಂತರಿಕ ತಾರತಮ್ಯ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1947 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ, 1992 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ, ಹಿಂದೂ-ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಡುವೆ ಗಲಭೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕತೆ

ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಭಾರತವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1652 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯು ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಥಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತೆರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ಇಡುವ ಅಂತಹ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏಕತೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಅದರ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಂದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಜನರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ನಾವು ಏಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದ್ವೇಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದ್ವೇಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಭಾರತವು ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನರು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On National Unity In Kannada

Tags