ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Grandmother In Kannada

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Grandmother In Kannada

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Grandmother In Kannada - 3200 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ) . ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹತ್ತಿರದವನು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ - ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ, ನಾವು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪನ ಉಗುಳಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಸಹಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ 71 ವರ್ಷ, ಆದರೂ ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದಾದಿಜಿಯವರಿಂದ. ದಾದಿ ಜಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದಾದಿಜಿಯವರಿಂದ. ದಾದಿ ಜಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದಾದಿಜಿಯವರಿಂದ. ದಾದಿ ಜಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಜಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯ

ಅಜ್ಜಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ. ಮನೆಯ ಇತರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ. ದಾದಿ ಜೀ ಅವರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿ ಜೀ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವುದು ಅಜ್ಜಿಯ ಕೆಲಸ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ದಾದಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಮುಂಜಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರಾಮಾಯಣ ಓದುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸೇವಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಲಡ್ಡುಗಳು, ಪುಲಾವ್ಗಳು, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿಫಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಅಜ್ಜಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮಹತ್ವ

ದಾದಿ ಜಿ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅನುಭವವು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ

ದಾದಿ ಜೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.

ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆ

ಡ್ಯಾಡಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರೂ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿ ಮಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಸಂಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಟೀ, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮತ್ತೇನೋ ಇದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಾದಿಜಿಗೆ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಮುಂತಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ

ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಮಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತ

ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮಹಿಳೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಕೆ ಬದುಕಲಾರಳು. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆ ಬೇರೂರಿದೆ.

ತಾಲೀಮು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ, ಅವಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ರೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ

ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ, ಹೋಳಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಇವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದಾದಿ ಜಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ

ಅಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವಳು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬರಲು ತಡವಾದರೆ ಅವಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ

ದಾದಿ ಜೀ ಅವರು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅಜ್ಜಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿನ ಸುವರ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ.

ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದೇ ಇರುವವರು ಆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುವುದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಪೂರ್ಣ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾದಿಯವರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜೀವ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Grandmother In Kannada

Tags