ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favourite Teacher In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favourite Teacher In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favourite Teacher In Kannada - 3300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ) . ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯಂತೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ರೋಶನಿ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು.ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸರಿ-ತಪ್ಪು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಲೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಗರಿಕರಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಪೂರ್ಣ. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಸುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಅತಿಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಗುರುವನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ. ಅವಳು ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಮೊದಲು ಇಡೀ ತರಗತಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನೆಲೆಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅವರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲೆಯ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೂ ಆಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿ

ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ಅವಳು ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅವಳು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರದಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಾರೂ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಜೀ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದಲೂ ಓದಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನುಮಾನಗಳು

ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುನಿತಾ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮೂಲ

ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳೇ ಹಾಗೆ. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮೂಲ. ನನಗೂ ಅವರಂತೆ ಆಗಬೇಕು.

ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದವನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ

ಟೀಚರ್ ಜೀ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ

ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ, ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು/ಅವಳು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ

ಅವಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸುವಾಗ, ಅವನು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ

ಸುನೀತಾ ಮೇಡಂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವಳು ರೋಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು

ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ

ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಶಿಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಬಂಧ) ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favourite Teacher In Kannada

Tags