ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Game Badminton In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Game Badminton In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Game Badminton In Kannada - 2100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಡಬಹುದಾದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎದುರಾಳಿ ಜೋಡಿ ಆಟಗಾರರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಟವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಥ್ರಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ರಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ನೆಲದಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಷಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಡುವೆ ಹಾರುವ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 1942 ರಿಂದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ 1887 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನಿಯಮಗಳು

ನೀವು ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಈ ಆಟವನ್ನು ಡಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಸ್ ಅಂಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಟದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ -

  • ನೀವು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಗಡಿರೇಖೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಷಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಸರಿಯಾದ ವೇಗದ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್‌ಗಾಗಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 530 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು 90 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಆಟವನ್ನು 21 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 21 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಬಡಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಟವನ್ನು ಡಬಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸರ್ವೀಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅದು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟದ ವಿವರಣೆ

ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಆಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಅವರು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟವನ್ನು ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೋಡಿಯು ಯಾರು ಮೊದಲು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಜೋಡಿಯು ಯಾರು ಮೊದಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುವವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಪ್ಪುಗಳು

ಒಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವರ್ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತುವ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ನೆಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಟಗಾರನು ಶಟಲ್ ಕಾಕ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು BSW ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯದ್ದು.

  1. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪೆನ್ ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಯುರೋಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ

ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರು

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಿಡಂಬಿ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪರುಪಳ್ಳಿ ಕಶ್ಯಪ್ ನಂದು ನಾಟಕ

ಉಪಸಂಹಾರ

ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವುದು ಸುಲಭ, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರೂ ಆಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಈ ಆಟವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಪ್ರಬಂಧ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಕಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಹಾಕಿ ಪ್ರಬಂಧ) ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಬಂಧ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನ) ಪ್ರಬಂಧ

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು (ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್) , ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಗೇಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Game Badminton In Kannada

Tags