ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Bird Parrot In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Bird Parrot In Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Bird Parrot In Kannada - 2100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಗಿಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಪ್ರಬಂಧ

ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ, ಪಕ್ಷಿ, ಗಿಳಿ, ಮೈನಾ, ಕಾಗೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಸೊಗಸು.

ಗಿಳಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿ

ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಗಿಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವು, ಅವರು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಗಿಳಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಪಂಜರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಪಂಜರವನ್ನು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗಿಳಿ ಜಾತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಗಿಳಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಗಿಳಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿವೆ, ಅವರ ದೇಹವು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 15 ಇಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯವು, ಅವು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪಾದಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಭೂತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಚಂದನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಕಟುವಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿಸಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ಗಿಳಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಸಾಕಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದು, ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಗಿಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಿಳಿ ಇಡೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಿದರೆ, ಗಿಳಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ - ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗಿಳಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಗಿಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಿಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಗಿಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಸೇಬು - ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಗಿಳಿಗೆ ಸೇವ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಸೇಬನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ತುಂಡು ತುಂಡಾಗದಿದ್ದರೆ ಗಿಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇಬನ್ನು ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಗಿಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು

ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗಿಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

  • ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳು ಗಿಳಿ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಿಗೂಢವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಈಗಲೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲವು. ಗಿಳಿಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಳಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 5 ರಿಂದ 40 ಇಂಚುಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು 64 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿರುವ ಗಿಳಿಯ ಹೆಸರು ಕುಕಿ. ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ 83 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಕೆಲವು ಗಿಳಿಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಗಿಣಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆರೆಯುವ ಜೀವಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಗಿಳಿ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುತ್ತೇವೆ. ಗಿಳಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ನಮಗೂ ಗಿಳಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡಬಾರದು. ನಾವು ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆಯೇ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಗಿಳಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಬಿಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಪ್ರಬಂಧ) ಆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಪ್ರಬಂಧ) ಮಂಗದ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಕಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಹಸುವಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಪ್ರಬಂಧ), ಗಿಣಿ ಕುರಿತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡ್ ಗಿಳಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Favorite Bird Parrot In Kannada

Tags