ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Best Friend In Kannada

ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Best Friend In Kannada

ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Best Friend In Kannada - 5500 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಪರಿವಿಡಿ

  • ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಬಂಧ) ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ)

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಬಂಧ)


ಮುನ್ನುಡಿ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಎಂದು ನಾವೇ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನು ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರು ರವಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓದುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ರವಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ರವಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಆದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಮಯವೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಹೊಸ ಕಥೆ, ಕವಿತೆ ಬರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ಅವನೇ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜಸೇವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಸತ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಹಿ ಅನಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಲು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.

ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು

ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರವಿ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾದರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ. ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗಲೂ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸೂಯೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ. ಆಗ ರವಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿಷೇಧಿಸುವವರೆಗೂ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು.

ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನವನ್ನು ಮೀರಿದೆ

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ರವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ, ಅವರು ನನಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಡ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಬಡತನವು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸುದಾಮನ ಸ್ನೇಹ ಹೀಗಿತ್ತು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತ

ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ರವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಗಾರ

ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವವನು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಮಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ.ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇತರರ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು, ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖಿತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ನಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಂತಹ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ - ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಪಡೆಯಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಕುರಿತು ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ)


ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದಾನೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮನೆಕೆಲಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದ ಸ್ನೇಹ ನಮ್ಮದು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯವೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ರೈಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿತು ಮತ್ತು ಟಿಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಂದರು, ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟಿಟಿ ನನಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಠಾಣೆಯ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈದಿಯಂತೆ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಗುಳವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಹಣವನ್ನು ಕರಾವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಅವನು ತಡಮಾಡದೆ ನನಗಾಗಿ ಬಂದನು, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ನಾವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹವು ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದು. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಯಾರೂ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On My Best Friend In Kannada

Tags