ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Meri Priya Saheli - My Best Friend In Kannada

ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Meri Priya Saheli - My Best Friend In Kannada

ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Meri Priya Saheli - My Best Friend In Kannada - 3500 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟ. ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುರದೃಷ್ಟ. ಸೈಕೋಫಾಂಟಿಕ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಷ್ಟವಂತನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡುವ ಜನರು, ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಂತಹ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಮೋಸವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕುತಂತ್ರದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವು ಮಾನಸಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಖಿ ಸಹೇಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವು ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇವೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಖಿ ಸಹೇಲಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೀಗ್‌ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಶೇಷ. ನನಗೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಅನಾಮಿಕಾ. ಅನಾಮಿಕಾಳಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂತಹ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸ್ವಭಾವ

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವಳು, ಅವಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ದುರ್ಬಲ ಸಹಚರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವಳು, ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಳು, ಸಂವೇದನಾಶೀಲಳು, ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಈ ಗುಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಮಿಕಾಳ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗುಣ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಲವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಾಳೆ. ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನಾಮಿಕಾ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ

ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅನಾಮಿಕಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅನಾಮಿಕಾ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದುದಲ್ಲದೆ, ಅವಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತ

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ನನಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲವಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ ಅವಳ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡದೆ, ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ.

ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಗಾರ

ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಗುರುತು

ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲೆದಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುವವರು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆಯೇ ಅವನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸಾವಿರ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲೆದಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಪ್ರಬಂಧ), ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಮೇರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸಹೇಲಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Meri Priya Saheli - My Best Friend In Kannada

Tags