ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Priya Neta - My Favorite Leader In Kannada

ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Priya Neta - My Favorite Leader In Kannada

ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Priya Neta - My Favorite Leader In Kannada - 2100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) . ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ನಾಯಕತ್ವವು ನಾಯಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಏಕತೆಯ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕಿಸಲು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನೇತಾಜಿಯವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಘೋಷಣೆಯಾದ “ನೀವು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವ ತುಂಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು 1897 ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಜಂಕಿನಾಥ್ ಬೋಸ್. ಅವರು ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತ

ನೇತಾಜಿಯವರ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಐಸಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ICS ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡದ ತನಕ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ನೇತಾಜಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು 1930 ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಚಳುವಳಿ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನೇತಾಜಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿಗೆ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ನೇತಾಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವಾದರು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೇತಾಜಿ 1939 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ನೇತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯವಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನೇತಾಜಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದರ ನಂತರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ 1941 ರಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯ ರಚನೆ

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. 1943ರಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಕೂಡ ಜಪಾನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಪಾನಿಯರು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಅವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇತಾಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾಜಿಯವರ ಸಾವು

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯು ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಈ ದಾಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. I-N-A ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಶರಣಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನೇತಾಜಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ 18 ಆಗಸ್ಟ್ 1945 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ರಚನೆ

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸೇನೆಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಾಯಕ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ದೇಶಭಕ್ತ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು.ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರಬಂಧ) ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಪ್ರಬಂಧ), ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಮೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ ನೇತಾ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Priya Neta - My Favorite Leader In Kannada

Tags