ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Bharat Desh Mahan In Kannada

ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Bharat Desh Mahan In Kannada

ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Bharat Desh Mahan In Kannada - 3300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ನನ್ನ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶ. ಇದು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ಭಾರತದ ಏಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಅಡುಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನರ್ತಿಸುವ ನವಿಲು ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಿಯರ ಗುಲಾಮರಾಗಿವೆ. ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಕೀಯರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ರೈತರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ ಏಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಶೌರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭವ್ಯ ಯೋಧರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಯೋಧರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಕೃಷಿ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನನ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಮಹಾನ್ ದೇಶ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೃಷಿ ದೇಶ

ನನ್ನ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಭಾರತವು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಋತುವಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಕಾಳುಗಳು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 52 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾರತವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ನನ್ನ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಕತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರದ ದೇಶಗಳ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಛಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೇರೆ ಭಾರತ್ ದೇಶದ ಮೋರಿಯಾ ಚೋರ್ ಮೊಘಲ್ ಅವಧಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂತಹ ರಾಜವಂಶದವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಭಾರತವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೀಡುವ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕಾನೂನು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹಳ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ

ಭಾರತ ದೇಶವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಸಿವಿ ರಾಮನ್, ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಸು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನನ್ನ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವೆಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ. ಹಿಮಾಲಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನದಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನದಿಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು, ನದಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳೆಂದರೆ ಗಂಗಾ, ಜಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಸಟ್ಲೆಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗುವ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ, ನೈನಿತಾಲ್, ಶಿಮ್ಲಾ, ಕುಲು, ಮನಾಲಿ ಮುಂತಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿವೆ, ಇದು ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ನೈಟ್ಸ್

ಭಾರತ ದೇಶವು ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ವೀರ ವೀರರು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವೀರ ವೀರರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವೀರ ವೀರರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್, ಅನೇಕ ವೀರ ವೀರರು ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಜನಗಣ ಮನ, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕೇತವಾದ ತುಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರತೀಕ. ನನ್ನ ದೇಶ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವಿದ್ದರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯೇ ಬೇರೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಸೋನೆ ಕಿ ಚಿಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಎಂಬ ದೇಶವು ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಬಂಧ) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಮಹಾನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Mera Bharat Desh Mahan In Kannada

Tags