ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನೀರು ಜೀವನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Kannada

ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನೀರು ಜೀವನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Kannada

ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನೀರು ಜೀವನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Kannada - 4000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ನೀರು ಜೀವನ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀರು ಜೀವನ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಜಲವೇ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಅಥವಾ ಅದಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿದ್ದರೆ ಜೀವವಿದೆ. ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುಮಾರು 71 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಾಜಾ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀರಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸುಮಾರು 2.45 ಪ್ರತಿಶತ, ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ 4 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 16 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ನೀರಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 4,000 ಘನ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ. ಇದೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಮತ್ತು ಮರುಪೂರಣ ನೀರಿನಿಂದ 1,869 ಕ್ಯೂ. ಶ್ರೀ. ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 1,122 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಶ್ರೀ. ಇದೆ.

ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿವೆ. ಅದು ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, ಕೊಳಗಳು, ಕೊಳಗಳು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪನದಿಗಳ ಉದ್ದ 1.6 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತಹ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10,360 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನದಿಗಳಿವೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಿವು 1,869 ಕ್ಯೂ. ಶ್ರೀ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೊಪೊಗ್ರಾಫಿಕ್, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ, ಕೇವಲ 690 ಕ್ಯೂ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ (32%) ಬಳಸಬಹುದು. ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಬರಾಕ್ ನದಿಗಳ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಗಳು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ 60 ಪ್ರತಿಶತವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗೋದಾವರಿ ಮುಂತಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನದಿಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ

ಭಾರತವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಭಾಕ್ರಾ ನಾಗಲ್, ಹಿರಾಕುಡ್, ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಾಗರ್ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಹುಪಾಲು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇ.89ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೇ.92ರಷ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕಿಂತ 9 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ತ್ರಿಪುರಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ದರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನೀರಿನ ಅವನತಿ

ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ನೀರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಬಳಕೆಗೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸರೋವರಗಳು, ಬುಗ್ಗೆಗಳು, ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಜಲಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ತಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನ

ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 1933 ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ದಿನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲು 1922 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೊದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 1993 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 73ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಿಂದ ದೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಆ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಲ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಜಿ ಹೇಳಿದರು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಜಿ ಹೇಳಿದರು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ನಾವು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಜಿ ಹೇಳಿದರು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ನೀತಿ 2002 ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

(1) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. (2) ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವಕುಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. (3) ಅಂತರ್ಜಲದ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. (4) ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಎರಡರ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಇರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. (5) ನೀರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. (6) ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. (7) ಶಿಕ್ಷಣ ವಿನಿಮಯ, ಉಪಕರಣಗಳು, ಪ್ರೇರಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ಜಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನ (2015-16)

ನೀರು ಮರುಬಳಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಜಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ದೇಶದ ತಲಾವಾರು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಜಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಜಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ)

ರಹೀಮದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಏನನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಹಿಮಾನ್ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ. ನೀರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುತ್ತು ಮಾನುಷ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮೃದುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳು ಅದರ ಹೊಳಪಿಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ವಿನಯವನ್ನು ತರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೇಡೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಯಾವುದನ್ನು. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ.

ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. (1) ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವಾಗ, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಿರಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. (2) ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶವರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾರು ಬಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (3) ಕಾರನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ, ಟ್ಯಾಪ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. (4) ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಬದಲು, ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. (5) ಟ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. (6) ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಿ, ಅದು ನೀರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (7) ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. (8) ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (9) ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೆಡುತೋಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. (10) ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಜೀವನ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ದೂರದೂರ ಕಾಣದಂತಾಗಬಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನೀರು ಉಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಈ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ಈ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ನೀರಿದ್ದರೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನೀರಿದ್ದರೆ ಜೀವವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ) ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೀರೇ ಜೀವನ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಜಲ್ ಹಿ ಜೀವನ್ ಹೈ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ - ನೀರು ಜೀವನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Jal Hi Jeevan Hai - Water Is Life In Kannada

Tags