ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Trees In Kannada

ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Trees In Kannada

ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Trees In Kannada - 2800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ

ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮರಗಳಿಂದ. ಮಾನವನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾನವನಿಗೆ ಮರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮರಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರದಿಂದ ಇಂಧನದವರೆಗೆ, ಮರಗಳ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮರಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮರಗಳ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾನವನ ಜೀವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಕಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಬಹುದು. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವವೂ ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮರಗಳು ಬೇಕು

ಮರಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮರವು ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವತ್ತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ 19 ರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮರಗಳಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಮರದ ತಯಾರಿಕೆ ಉಪಕರಣಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಇತ್ಯಾದಿಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ನಂತರ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಮರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕನಿಷ್ಟ ನಕಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು.

ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು.ಒಂದು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಬದಲು ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಸರಕಾರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮರಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಬೇಕು. ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಮರಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಮರಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಮರಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಮರಗಳು ಪರಿಸರವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು.

ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮರಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

ನೀವು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಂತೆ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಅನಾಹುತ ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಮರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶಾಂತವಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಿನಾಶವು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ತೀವ್ರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಇಡೀ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಮರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಪ್ರಬಂಧ) ಮರದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ ಪ್ರಬಂಧ) ಒಂದು ಹೂವಿನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ) 10 ಸಾಲುಗಳು ಮರಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ, ಮರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಮರಗಳ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಮರಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Trees In Kannada

Tags