ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Online Education In Kannada

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Online Education In Kannada

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Online Education In Kannada - 3600 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನಗರವಾಗಲೀ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಇಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕಾರಣ, ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವು ಶಾಲೆ, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೋರ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್‌ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕರೋನಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 1.077 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲಿಯುವವರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನವು ಡೇಟಾದ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಗ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ನೆಟ್‌ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಖೇರ್ ಲೋಕ್‌ಡೌನ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರೋನದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇನ್ನೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಇ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕನು ಎಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಳವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿರಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಳಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಂದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೋಧನೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್‌ನಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವೀಡಿಯೊ, ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದೂರ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೀಳುವ ಆಯ್ಕೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದಿರಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಂತೆ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೀವು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಳಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ವೀಡಿಯೊ ಚಾಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಓದುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ಯಯನದ ವಾತಾವರಣವು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವರು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನೀರಸ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೋಜಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಕಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುರ್ಬಳಕೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದರ ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲದ ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೊರತೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಹ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ, ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪರದೆಯ ಬೆಳಕು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಮಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊರತೆ

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಆ ಭಯ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ತಪ್ಪು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಕೇವಲ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕರೋನಾ ಅವಧಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಬಂಧ) ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಬಂಧದ ಮಹತ್ವ ), ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಾ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ ) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Importance Of Online Education In Kannada

Tags