ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Hindi Diwas In Kannada

ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Hindi Diwas In Kannada

ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Hindi Diwas In Kannada - 4000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಾಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಪ್ರಬಂಧ)


ಮುನ್ನುಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರವು ಮನುಷ್ಯನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಹವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವನು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನವು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೇಸಿಗೆಯ ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಡುಕ ಮತ್ತು ನಡುಕದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವುದೂ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಧುರ್ಯವಿದೆ, ಅಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ, ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಲೀ, ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. , ಅವನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ನೀರಾ ಸತ್ತಂತೆ. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನಾಗರಿಕತೆಯೇ ಇದರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, 19 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1949 ರಂದು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1953 ರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ನೇ ದಿನವನ್ನು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 1947 ರಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿ ದಿವಾಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ 351 ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತವು ಮಿಶ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಪಭ್ರಂಶ ಹಂತ, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಭ್ರಂಶದ ಹಲವು ರೂಪಗಳು ಇದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನಗಳು, ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಧರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಲೇಖಕರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಗುಲೇರಿ ಪುರಾಣಿ ಹಿಂದಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಪದದ ಮೂಲವು ಸಿಂಧು-ಸಿಂಧ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಪದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಿಂಧು ಪದದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಡುಮಾತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವನ, ಕಥೆ, ಭಾಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಷಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಜನರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಹಾವಳಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಬೈಸಿಕಲ್, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಮುಂತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೆಲವು ಅನಗತ್ಯ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹಿಂದಿ ವ್ಯಾಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಜಪಾನಿಯರಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ನಿಜವಾದ ಗೌರವವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಏಕತೆಯ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಭಾಷೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸದ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಡಿನ ರತ್ನ, ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಾಗುವ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು (1) ನಾವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. (2) ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. (3) ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. (4) ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. (5) ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ದೇಶ. (6) ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (7) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. (8) ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. (9) ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. (10) ವಿಲಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. (11) ಹಿಂದಿ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (12) ಹಿಂದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. (13) ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. (14) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (15) ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆಯೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. (16) ಯಾವುದೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (12) ಹಿಂದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. (13) ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. (14) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (15) ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆಯೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. (16) ಯಾವುದೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (12) ಹಿಂದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು. (13) ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. (14) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (15) ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆಯೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. (16) ಯಾವುದೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (14) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (15) ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆಯೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. (16) ಯಾವುದೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. (14) ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರತಿ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. (15) ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಂತೆಯೇ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. (16) ಯಾವುದೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ (1) ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. (2) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವರ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾರೂ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. (3) ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (4) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. (5) ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (6) ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 77% ಜನರು ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. (7) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮಗು ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. (8) ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (9) ನಮಸ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಪದವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಜನರು ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಮೋರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. (10) ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ "ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೋದರು ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಉಳಿದಿದೆ" ಎಂಬ ಅದೇ ಗಾದೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸಹ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :- ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಹಿಂದಿ ದಿವಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Hindi Diwas In Kannada

Tags