ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Global Warming In Kannada

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Global Warming In Kannada

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Global Warming In Kannada - 2300 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಬಂಧ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾನವರೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರರು. ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವನ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಅರ್ಥ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಹವಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಾಗರದ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ವಿಶ್ವದ ಗಾಳಿಯ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 0.74 ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ 0.8 °C (1.33 ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ 0.32 °F) ಆಗಿತ್ತು.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ಹೊರಗಿನ ಶಾಖ ಅಥವಾ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿಲಗಳಾಗಿವೆ. ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನವು 3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ 8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಶ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ "ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ" ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕ ವಿನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಾನವ ಕಾರಣ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ, ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ದುರಂತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರುಡು ಓಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗಳ ತೊರೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು

ಅರಣ್ಯನಾಶ

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಮಿತಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ನಿರಂತರ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಭಾರೀ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ನಗರೀಕರಣ

ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅವನತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕರೋನಾದಂತಹ ವೈರಸ್‌ನ ರೋಗವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಹಾನಿಕಾರಕ ಯೋಗಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯೋಗ ಹಾನಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ನೀರಿನ ಆವಿ, ಕ್ಲೋರೊಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ

ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಕಾರಣ

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಅದರ ವರ್ತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್‌ನಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಟ್ಟದೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದರ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಮಾನವರು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಚಲಿಸುವ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದೇ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Global Warming In Kannada

Tags