ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Environment Protection In Kannada

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Environment Protection In Kannada

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Environment Protection In Kannada - 2700 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಬಂಧ) . ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವರಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಹೊದಿಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಸಿದರೂ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು, ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರಲಿ, ಪರಿಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾನವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಪರಿಸರ

ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರ. ಪರಿಸರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಜನರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ತೂಗಾಡುವ ಮರಗಳು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಗುಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅಲೆಗಳು, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. . ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಅದರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಪರಿಸರವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾದವು ಮತ್ತು ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ನಾವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗತೊಡಗಿತು. ಜನರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗತೊಡಗಿದವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕ ಪರಿಣಾಮ, ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಅವನತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ, ವಿಪರೀತ ಶಾಖ ಏರಿಕೆ, ಗಾಳಿ-ನೀರು-ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮರಗಳ ನಾಶದಂತಹ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ಹುಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅದರ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳು, ನದಿಗಳು, ಗಾಳಿ, ಬೆಂಕಿ, ಗ್ರಹಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಂದೂ ನದಿಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪರಿಸರವೇ ಆಧಾರ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ - 'ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಭಾದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ'. ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೈವಾವಶ್ಯತೇ । ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರು ಈ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 1992 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 174 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 1992 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 174 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 1992 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 174 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1986 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು, ಇದನ್ನು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಾದುಹೋಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,259 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 500,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೀಥೈಲ್ ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಎಂಬ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರು. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಂದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು, ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬಂಜರು ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ತಿಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಬಂಧ) ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ) ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ) ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಪರ್ಯಾವರನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Environment Protection In Kannada

Tags