ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Education In Kannada

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Education In Kannada

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Education In Kannada - 2600 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಾನವರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಯೋಗ್ಯ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಪದದ ಮೂಲ

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪದವು ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಗುವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಜೀ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಮೌಖಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ 1964 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ

ಮಕ್ಕಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳು

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಂತಹ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಔಪಚಾರಿಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯ, ವಕೀಲ, ಶಿಕ್ಷಕ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಯೋಗ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವನು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 21ಎ ಪ್ರಕಾರ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶಿಕ್ಷಣವು ನಾವು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯು ಸರಿಯಾದ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಜನರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು

  • ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಯಮಿತ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ. ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಜನರ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ದೂರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಯಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವನಾಗಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾಗ, ದೇಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಪ್ರಬಂಧ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಬಂಧ) ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Education In Kannada

Tags