ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Doordarshan In Kannada

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Doordarshan In Kannada

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Doordarshan In Kannada - 2000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಬಂಧ) . ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಇಂದಿನ ಯುಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಕೃಷಿಗೆ ಯಾವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು, ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ದೂರದರ್ಶನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ

ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ದೂರದ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಟೆಲಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದರ್ಶನವು ರೇಡಿಯೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಕಸಿತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೊದಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು 1925 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆ. ಅಲೆ. ಬೇರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಜೆ. ಅಲೆ. ಬೈರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 1926 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 1959 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೂರದರ್ಶನವು ಮನರಂಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ದೂರದರ್ಶನ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ದೂರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ದೂರದರ್ಶನವೂ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹಿನಿಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ತತ್ವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ

ದೂರದರ್ಶನದ ತತ್ವವು ರೇಡಿಯೋ ತತ್ವವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ತನ್ನ ಗಾಯನ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಅಲೆಗಳು, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಭೂಗತ ತಂತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಟರ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆ ತರಂಗಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತರಂಗಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದೂರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೂರದರ್ಶನದ ಸಂಬಂಧ

ದೂರದರ್ಶನವು ಮನರಂಜನೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಧನವಾಗಿ

ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೂಡ. ಇದರ ಮೂಲಕ, ಕಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪಠ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಸದಾ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶನದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು

ದೂರದರ್ಶನವು ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ದೂರವಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶನವು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ದೂರದರ್ಶನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಬದಲು ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ದೂರದರ್ಶನದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಬಂಧ) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಬಂಧ)

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಬಂಧ), ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Doordarshan In Kannada

Tags