ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Cow In Kannada

ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Cow In Kannada

ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Cow In Kannada - 3100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಹಸುವಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ನೀವು ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಕೌ) ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಹಸುವಿನ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಗೌ ಮಾತಾ' ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಗೋವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹಸುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 322 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದ ಜನರು ಹಸುವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋವು ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ 2012 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 190 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಸುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಗೋವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಸುವಿನ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಸುವಿಗೆ ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಸುವಿಗೆ ಮೊದಲ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಜನರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ “ಗವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಃ” ಅಂದರೆ ಹಸು ಪ್ರಪಂಚದ ತಾಯಿ. ಗೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪೆಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೋವು ಜಗದ ಮಾತೆ. ಗೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪೆಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೋವು ಜಗದ ಮಾತೆ. ಗೋವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪೆಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿ ಹಸುವಿನ ದೇಹದ ರಚನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ತಳಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಸುವಿನ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತೂಕವು 720 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಅನೇಕ ಹಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸಲು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಲು ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗೊರಸುಗಳಿವೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರವು ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸು ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ದೇಹದಿಂದ ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಹಸುವಿನ ತಾಯಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಚ್ಚಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಜಗಿಯಿದ ನಂತರ ಆಹಾರವನ್ನು ಜಗಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬುಗಳಿವೆ.

ಗೋ ಮಾತೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ

ಗೋಪಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಗೋವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಿನ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೊಣ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಪಿಲನಿಗೆ ಗೋವಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. .

ಹಸುವಿನ ತಾಯಿಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆ

ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಾಲನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಹಸು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪನೀರ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ರೈತರು ಇದರ ಸಗಣಿಯನ್ನೂ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಉಳುಮೆಗೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಸುವು ಮಾನವರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ, ಅದರ ಚರ್ಮದಿಂದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮವಾಗಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋಮೂತ್ರವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಮೂಲದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಹಸುವಿನ ತಾಯಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ

ಗೋವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಂತರ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತುಂಬಾ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿದೆ. ಹಸು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿದ್ದು, ಹೃದ್ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಯೂರಿಯಾ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಹಾಲು ನೀಡುವಾಗ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಸುಗಳು

ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಾರಣ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಸುಗಳ ತಳಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಜಾತಿಗಳು, ಗಿರ್ ಜಾತಿಗಳು, ಕೆಂಪು ಸಿಂಧಿ ಜಾತಿಗಳು, ರಾಠಿ ತಳಿ, ಕಾಂಕ್ರೇಜ್, ಥಾರ್ಪಾಕರ್ ಜಾತಿಗಳು, ದಜ್ಜಲ್ ಮತ್ತು ಧನ್ನಿ ಜಾತಿಗಳು, ಮೇವಾಟಿ, ಹಸಿ-ಹಿಸಾರ್ ಜಾತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗಿರ್ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು

ಗೋವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಲವೆಡೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೋಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಚಳವಳಿ, ಮಾಂಸ ರಫ್ತು ನೀತಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋ ಸೇವಕರು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೈತರು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಸು ಸಾಕಲು ರೈತರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸು ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೃಷಿಯ ಬದಲು ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು ಹಲವೆಡೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಗೋಹತ್ಯೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಂದೇಶವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಯಮವಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಗೋವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೌಮಾತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕಲಿತರೆ, ಆಗ ಗೌಮತೆಯು ಅವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ, ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೂಕ ಹಸುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮಾನವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಅದರ ಮಕರಂದ, ಹಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ-ಗ್ರಾಮ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಇರಬೇಕು... ಗೋವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ 10 ಸಾಲುಗಳು

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗೋವಿನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಗೋವಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ (ಹಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Cow In Kannada

Tags