ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandrayaan 2 In Kannada

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandrayaan 2 In Kannada

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandrayaan 2 In Kannada - 3900 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ) ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ) ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ವಿದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ, ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅಂತೆಯೇ, ಭಾರತವು ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ-1ರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ. ಆಫ್. ಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಂಡ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಉಡಾವಣೆ

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದನ್ನು GSLV ಆವೃತ್ತಿ 3 ರ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವನ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತವು ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಅನ್ನು 22 ಜುಲೈ 2019 ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:43 IST ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಸುಮಾರು 70 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದಿಸಿತು, ನಂತರ 2009 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 2013 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಿಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಮಾಡಲು ಕಾರಣ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿತು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿದ್ದವು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಾಭ

  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತವು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವ ಇಸ್ರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಗಗನ್ಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಭಾರತವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು

ಈ ಚಂದ್ರಯಾನವು 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಹೊರಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 27 ನೇ ದಿನ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ 3.84 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 978 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದರ ತೂಕ 3850 ಕೆಜಿ, ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಲ್ಯಾಂಡರ್

ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯು ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೂನಾರ್ ಕ್ರಶ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್. ಇದರ ತೂಕ 471 ಕೆಜಿ, ಅದರ ಅವಧಿ 15 ದಿನಗಳು. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ ರೋವರ್

ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್. ಅದರ ತೂಕ 27 ಕೆ.ಜಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು, ಇದು ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 1 ದಿನವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಸ್ರೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ರೋವರ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣ

ಅಂದಹಾಗೆ, ಚಂದ್ರಯಾನದ ವೈಫಲ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ 26 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕಿಂತ 14 ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಾಹನವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಭಾರತವು ಜುಲೈ 2019 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಅನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಿಕ್ರಮ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವು ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಈ ಯಂತ್ರದ ಕಕ್ಷೆಯು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾದರೂ, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ 95% ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಶಿವನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ವಿಫಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 95% ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಚಂದ್ರನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಇಳಿಸದ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಅನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಇಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 (ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ರಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandrayaan 2 In Kannada

Tags