ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandragupta Maurya In Kannada

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandragupta Maurya In Kannada

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandragupta Maurya In Kannada - 4100 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ) ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯರ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ)

ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 340 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೌರ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಮಗ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೇಟೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಂದೋನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ನಂದ ರಾಜನ ಶೂದ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನು ನಂದನ ವಂಶಸ್ಥನೆಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮುರಾ, ಇತರರು ಅವರು ಮಯೂರ್ ತೋಮರ್ಸ್ನ ಮೋರಿಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಧ. ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು ಪಾಟಲೀಪುತ್ರ. ಇದನ್ನು ಇಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ 322 BC ಯಲ್ಲಿ ಮಗಧದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಧೈರ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡದೆ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಅವರು ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ವೇಗದ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಆಡಳಿತಗಾರ, ಅವರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದೇ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಏಕತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಸತ್ಯಪುತ್ರ, ಕಳಿಂಗ, ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳಿದನು. ಚೇರಾದಂತಹ ತಮಿಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದನು.ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ನಂದನು ಮಗಧವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂದಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಮೌರ್ಯನು ನಂದನ ದೂರದ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು. ನಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯಿತ್ತು. ನಂದಾ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ನಂದನು ಮೌರ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು ಮತ್ತು ನಂದನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದನು. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮೌರ್ಯರು ಬಂದರು. ಬೇಟೆಯ ನಂತರ, ನಂದನು ಮೌರ್ಯನನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂದಾ ಹೇಳಿದರು. ಮೌರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, ನಂದಾ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದಳು. ಇಡೀ ಮೌರ್ಯ ಸೈನ್ಯವು ಒಳಗೆ ಉಳಿಯಿತು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೌರ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರು. ಯಾರೇ ಬದುಕುಳಿದರೂ ನಂದಾ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಮೌರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮೌರ್ಯನ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ನಂದಾ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ, ಆಗ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ ಪರ್ವತಕನು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಮಲಾಪಿಡಾಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕೇಳಿದನು, ಮೌರ್ಯರೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ. ಕಮಲಾಪಿಡಾ ಮಗಧ ತಲುಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು. ಕಮಲ್ಪೀಡನು ಪಂಜರವನ್ನು ಮುರಿಯದೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯದೆ ಪಂಜರದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕೇಳಿದನು. ಈ ವಿಷಯ ನಂದನಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಗಧವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂದನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಿಂಹವು ಮೇಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ನೋಡಿದನು. ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಸಾವಿನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ. ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ನಂದ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರರು ನಾಶವಾದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಂದ ವಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ನಂದನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯನು ನಂದನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ನಂದನನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಚಾಣಕ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ತಂತ್ರದಿಂದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮಹಾನ್ ಯೋಧನಾಗಲು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧನಾಗಿ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಜೀ ಅವರು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವರು ಆದರ್ಶ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಚಾಣಕ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಗುರು, ಅವರು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ದೊರೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದವರು. ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಚಾಣಕ್ಯ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ. ಸಲಹೆಗಾರ ಚಾಣಕ್ಯನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. ನಂತರ ಚಾಣಕ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ತಕ್ಷಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನು.ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 324 BCE ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯವರೆಗೂ ಅವರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರನಿಗಿಂತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಕರಾಜಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರದ ರಾಜ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರನ ಮುಂದೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಾಣಕ್ಯನು ವಿವಿಧ ರಾಜರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದನು. ಪಂಜಾಬಿನ ರಾಜ ಪರ್ವತೇಶ್ವರನೂ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎದುರು ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಚಾಣಕ್ಯ ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದನು.ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಿಂದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಪರ್ವತಕ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಕನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 322 BC ಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಸೈನ್ಯವು 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು, 9000 ಯುದ್ಧ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು 30,000 ಕುದುರೆ ಸವಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವು ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಓಡಿತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯ ಆಯುಧ ತಯಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನು ಕಳಿಂಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 260 BC ಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಶೋಕನು ತನ್ನ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಯತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೊನೆಗೆ ಅಶೋಕ ಸಹೃದಯನಾದ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ದುರ್ಧರ ಮತ್ತು ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಹೆಲ್ನಾ. ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಂದುಸಾರ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚಾಣಕ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಶತ್ರುವೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವನ ಶತ್ರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದನು. ಆ ಊಟವನ್ನು ಅವನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತಿಂದಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವರು ಗ್ರೀಕ್ ಆಡಳಿತಗಾರ ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ. ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ದೇವಾಲಯಗಳು, ನೀರಾವರಿ, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಂತಹ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ರಸ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಿಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇತರ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ನೇಪಾಳ, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದವು. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ಬಿಂದುಸಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಬಿಂದುಸಾರನನ್ನು ಹೊಸ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ಮೌರ್ಯ ರಾಜವಂಶದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಪಾಟಲೀಪುತ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದನು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಬಿಂದುಸಾರನು ಅಶೋಕ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದನು, ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದನು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು 130 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನು ತನ್ನ ನಿರ್ಭಯತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಂದುಸಾರರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದರ್ಶ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಬಿಂದುಸಾರನು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಬಿಂದುಸಾರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವನ ಮಗ ಬಿಂದುಸಾರನು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಚಾಣಕ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On Chandragupta Maurya In Kannada

Tags