ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On CV Raman In Kannada

ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On CV Raman In Kannada

ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On CV Raman In Kannada - 3000 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ . ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಕನ್ನಡ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಪ್ರಬಂಧ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಮನ್ ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ತಿರುಚಿರುಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 7 ನವೆಂಬರ್ 1888 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇಶದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು 1907 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಣಕಾಸು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರು. 1930 ರಲ್ಲಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ದೇಶವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರು ಅಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆ

ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ವೀಡನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೋ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದರು

ನಾವು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳತ್ತ ಒಲವಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ

ರಾಮನ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮನ್ ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅವನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 13 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಫ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಎಂಎ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಮನ್‌ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಂಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಅದು ಸ್ವತಃ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಕಡಿಮೆ.

ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜೀ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ನೌಕರಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 1906 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ. ಆ ನಂತರ ರಾಮನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 1917 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1924 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. 1928 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.1929 ರಲ್ಲಿ, ರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮನ್ ಜಿ ಅವರು 1934 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ

ಅವರ ತಂದೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಮಾಂಜಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅವರ ತಂದೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ರಮಣ್ ಜಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ 1930 ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ಚದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1906 ರಲ್ಲಿ, ರಾಮನ್ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ವಿವಿಧ ಅಣುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವಿಧಾನ, ಉಕ್ಕಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಾಯಕನ ರಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕೆಲಸ

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಖಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು 1928 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲೆಯ ಉದ್ದದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು

ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮದ ನಂತರ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ 1928 ರಂದು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ, ಏಕೆ? ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಿತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅವರಿಗೆ 1954 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯಿತು.

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ ಮಹಾನ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 1929 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1930 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ನಿಧನ

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಜೀ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಜೀವಿ. ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು 21 ನವೆಂಬರ್ 1970 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು 1970 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವು ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದ ಯಶಸ್ಸು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಎ. ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಬಂಧ)

ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಬಂಧ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Essay On CV Raman In Kannada

Tags