ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ - ಒಂದು ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Ped Ki Atmakatha - Autobiography of a Tree In Kannada

ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ - ಒಂದು ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Ped Ki Atmakatha - Autobiography of a Tree In Kannada

ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ - ಒಂದು ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Ped Ki Atmakatha - Autobiography of a Tree In Kannada - 2900 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಮರದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ) . ಮರದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥೆ) ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದಾದ ಇತರ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ ಪ್ರಬಂಧ) ಪರಿಚಯ

ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ನಾನು ಬೀಜವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಬೆಳೆದಾಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಲವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಾವು ಮರಗಳು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಂದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಗತಿಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಡು ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಮರ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹಿ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಾಗ, ಅವನು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರೂ ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನನ್ನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಿತ್ತು ದೇವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ವಿಂಗ್

ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಸಿ ನನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ

ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ತುಳಿಯಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಡ. ಆಗ ನನಗೂ ಚಂಡಮಾರುತದ ಭಯವಿತ್ತು. ನಾನು ಛಿದ್ರವಾಗದಿರಲಿ.

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ

ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲೆಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಈ ಆಹಾರವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉತ್ಪಾದನೆ

ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು

ಮನುಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ? ಉಸಿರಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕು, ಮರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ

ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹಕ್ಕಿಯು ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇದೆ

ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಮರ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಂತೆ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಅಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಲೋಗೋ ವಿಷಯಗಳು

ನನ್ನ ಜೀವನವು ಸಾಹಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸಲು, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.

ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ

ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ

ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮಂತೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮನುಷ್ಯರು ತಾವೇ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಗಳಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮರಗಳು ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೇಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಬೇರಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಅನಿಲವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಮರಗಳು ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸತತವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನದಿಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಸಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಲು ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ದುಃಖ

ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಈಗ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ, ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದ ನಂತರವೂ ಮನುಷ್ಯ ಮರಗಳಿಗೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾದ ಮೇಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಮಲೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ನಗರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ಮರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಮರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಪ್ರಬಂಧ) ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಪ್ರಬಂಧ) ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರಬಂಧ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷರೋಪಣ ಪ್ರಬಂಧ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಮರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿತ್ತು, ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಹಿಂದಿ ಎಸ್ಸೇ ಆನ್ ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಪೆಡ್ ಕಿ ಆತ್ಮಕಥಾ - ಒಂದು ಮರದ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | Ped Ki Atmakatha - Autobiography of a Tree In Kannada

Tags