ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Save Earth In Kannada

ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Save Earth In Kannada

ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Save Earth In Kannada - 1800 ಪದಗಳಲ್ಲಿ


ಇಂದು ನಾವು ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು) . ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಏನು ಬೇಕು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 10 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿವಿಡಿ

  • 10 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 10 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ

10 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ


  1. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ನೀಡುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು, ಮರಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

5 ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ


  1. ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಾತು ತರಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಯಿತು . ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು


  1. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಗ್ರಹ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ನೀಡುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು, ಮರಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲುಗಳು


  1. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಜನರಲ್ಲಿ ತರಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಳಿಯದ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:-

  • ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಟ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು

ಹಾಗಾಗಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ 10 ಸಾಲುಗಳು. ನೀವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು) . ನೀವು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು.


ಸೇವ್ ಅರ್ಥ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ | 10 Lines On Save Earth In Kannada

Tags